Nyugati levelünk

1956. október 19. 14:46 ● 03:18

00:00 00:00

A műsor leirata

…megérkezése után mondván nem tudtuk, hogy Auschwitz létezik mindaddig, amíg Önök meg nem mondták nekünk. Ugyanez a Birksha elment addig, hogy mindezért az objektivitás lenini doktrínáját hibáztatja, és a lengyel értelmiségiek nem álltak meg az önkritikánál, és nem maradtak az irodalom korlátain belül. Drozdowski, a közgazdász a termelés sivár állapotát bírálva a korábbi lengyel nagyiparosokról ilyenformán szólt: a geiereknek nem voltak olyan igazgatóik, akik a termelési verseny előmozdítására specializálták volna magukat, és mégis minden idősebb lengyel munkás azt mondja, hogy még mindig sokat tanulhatnánk tőlük. Vagyis a kommunista közgazdász azt írja, hogy a régi kapitalista termelés üzemvezetése pusztán hatásfok szempontjából is jobb volt annál a bürokráciánál, amely a helyét átvette. Antonín Slawinski, a költő, kongresszusi felszólalását ezekkel a szavakkal kezdte: középkori sötétségből merülünk elő. És mondandóját ekképpen folytatja: Zsdanov volt az, aki a szocialista realizmus tanát összeeszkábálta, és aztán ezt a precíz szerszámot, amely arra szolgált, hogy a művészetet teljességgel megsemmisítse, olyan bürokratákra bízta, akik romboló hatalmukat 20 éven át azzal az áhítattal és rajongással gyakorolták, amelyet a rettegés csak erősített. Pronasko, a festő így határozta meg, hogy a szocialista realista művészet a festő számára mit jelent: egy traktor, egy téglarakás, valamint gyár, s ezen felül még több gyár. Artur Sandauer, a költő kikelt az ellen, hogy a vitatkozás szabadságának határai legyenek, és így tiltakozott: ha beletörődünk a heroikus opportunizmus szemléletébe, amely szerint a gépet egyedül azoknak van joga megjavítani, akik elrontották, messzire nem jutunk. A régi keretek szétbomlása és a régi elvek teljes megtagadása Lengyelországban korántsem maradt az irodalom és a művészet körein belül. Az írók mozgalmának a Lengyel Kommunista Párt hivatalos lapja sokkal rövidebb ideig állt ellen, mint Magyarországon a Szabad Nép, s a szabadszólás és igazmondás már ez év tavaszán helyet kapott az irodalmi lapok hasábjai után a napilapokban is. Mindez azt ígéri, hogy a lengyel írók holnapi kongresszusa a magyar írók szeptemberi közgyűlésénél nem lesz szegényebb eredményekben, s azt jelzi, hogy a lengyelek előrehaladtak azon az úton, amely irodalmi forradalomból forradalmi irodalomhoz vezethet.

Nyugati levelünk hangzott el.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-19 14:46
Hossz0:03:18
CímNyugati levelünk
Megjegyzéstöredék
Műsor letöltése MP3