Katolikus egyházi hírek

1956. október 21. 11:06 ● 04:49

00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves hallgatóink! Katolikus egyházi híreket mondunk.

Vatikán. A közép- és kisüzemeknek is arra kell ’törekedniök’, hogy alkalmazottaikat hozzásegítsék a magántulajdon-szerzéshez – hangoztatta XII. Pius pápa a közép- és kisüzemek katolikus szervezeteinek nemzetközi kongresszusának résztvevői előtt. Majd így folytatta: a proletariátus felszámolásának egyetlen helyes útja, ha az üzemek lehetővé teszik, hogy alkalmazottaik anyagi, kulturális és valláserkölcsi vonatkozásban emberhez méltó életet éljenek. Ehhez viszont az szükséges – mondotta a Szentatya, hogy az üzem alkalmazottait a tulajdonosok sorába emelje, az alkalmazottak pedig keresetükkel, javaikkal csatlakozzanak a vállalat fejlesztéséhez, osztozzanak a felelősségben és a jövedelemben egyaránt. Nem volna emberhez méltó, ha az üzem alkalmazottait pusztán a felülről jövő parancsok néma végrehajtóinak tekintenénk. Sokkal inkább szükség van arra, hogy az üzemvezetőség a munkásokat meghallgassa, tapasztalataikat és terveiket, amennyiben ezek megfelelnek az üzem érdekeinek, beépítse az üzem életébe.

Vatikán. Meghalt Lorenzo Perosi, pápai kamarás, zeneszerző, a világhírű Sistina Kórus karmestere. A 84 évet élt tisztalelkű, alázatos és egyszerű pap először Marconi, nagynevű fizikus halálára írt rekviemjével hívta magára a zeneszakértők figyelmét. Számos szimfóniát, misét és himnuszmelódiát komponált. Kiváló érdemeinek 'elismeréseül' a Szentatya engedélyével a római Szent Péter-templom kriptájában temették el.

Münchfeld. Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Szövetségi Köztársaság vas- és acéltermelő vállalatai megállapodtak, hogy a 40 órás munkahetet azzal a feltétellel hajlandók bevezetni, ha a vállalatok üzemei vasár- és ünnepnapon is dolgozhatnak. Miután ez a terv a vasár- és ünnepi szentmisén való részvételt sok munkás számára megnehezítené vagy egyenesen lehetetlenné tenni, a katolikus munkások azt visszautasították. A német püspöki kar munkásokkal egyetértésben a tervet szintén súlyosan bírálta és elutasította. A vas- és acéltermelő vállalatok, illetve a szakszervezetek megbízottai legújabban megegyeztek abban, hogy a kérdést a püspöki kar vezetőivel közvetlenül fogják megtárgyalni.

Aachen. 3685 intézetet épített, illetve állított helyre a Nyugat-Németországi Katolikus Karitász szervezet 1945 óta. Ezek között az intézmények között van 365 öregek otthona, több mint 300 ifjúsági otthon, 57 üdülő az édesanyák számára, 1300 óvoda és napközi otthon, 500 kórház összesen 154 ezer ággyal – jelenti a német karitász központi igazgatósága.

Buenos Aires. 2 millió pesot utalt ki az ideiglenes argentin kormány a Peron hordái által a forradalom napjaiban felgyújtott Szent Domonkosról elnevezett bazilika újjáépítésére.

Brüsszel. 600 ezer D-márka értékű munkát tejesített az idén az Építők Rendje – jelenti a szervezet tangeloi központja. Az építőlegények eddig az egyetemisták és papnövendékek soraiból kerültek ki. Az idén fordult elő először, hogy munkások, hivatalnokok és idős férfiak is csatlakoztak a mozgalomhoz, áldozták fel szabadságukat, hogy a menekülteknek és kitelepítetteknek lakást, templomot építsenek. Az építő rend egyik legszebb teljesítménye a normandiai partraszállás alkalmával súlyosan megrongált Caen városának újjáépítése.

Münster. Dr. Michael Keller, münsteri püspök több pap és számos hívő kérésére bizottságot jelölt ki von Galen bíboros, volt münsteri püspök boldoggá avatásának előkészítésére. Von Galen bíboros Faulhaber, müncheni bíboros-érsekkel egyetemben a hitleri idők legbátrabb főpapja volt. XII. Pius pápa érdemei elismeréséül 1946-ban bíborosi rangra emelte.

Kedves hallgatóink! Katolikus egyházi híreket mondtunk.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-21 11:06
Hossz0:04:49
CímKatolikus egyházi hírek
MűsorkategóriaEgyházi műsor
Ismétlések
1956-10-21 11:06
Műsor letöltése MP3