Rendkívüli riportsorozat a magyarországi események visszhangjáról - a nyugati fővárosokban működő tudósítóink jelentései

1956. október 24. 17:30 ● 13:00

Konkoly Kálmán
00:00 00:00

A műsor leirata

Rendkívüli riportunk következik. Előző két riportunkban a mai nap folyamán időrendi sorrendben ismertettük tudósítóink jelentését a nyugati fővárosokból a magyar események visszhangjáról. Most folytatjuk ezt a sorozatot. Bonni, bécsi és római jelentéseket közvetítünk, amelyek most érkeztek hozzánk és a drámai események hatását tükrözik az Adenauer-kormány székhelyén, Bécsben, és az olasz fővárosban.

A nyugatnémet kormány székhelyén hosszú ideje fokozott figyelemmel kísérik a magyarországi eseményeket. Ez az érdeklődés az elmúlt hetekben szinte ugrásszerűen fokozódott. Politikai szakértők szerint a vasfüggöny mögé zárt Magyarországon egymást érték azok a jelenségek, amelyek az ország lakosságának fokozódó elkeseredését és az ellenállás erősödését jelezték. Azok a véres zavargások, amelyek most Budapest utcáin és a vidéken folynak, dinamikus megnyilatkozásai az elkeseredésnek és az ellenállásnak.
Bonni politikai körökben különösen azt hangsúlyozzák, mennyire megmutatkozott a drámai események során Magyarországon, hogy az ellenállás legerősebb tényezője az a munkásság és az az ifjúság, amelyet a kommunizmus elsősorban magáénak hitt. A helyzet ismerői számára ez nem meglepetés. A nyugatnémet politikusok rendkívüli jelentőségűnek tartják, hogy most a magyarországi események kapcsán ismét bebizonyosodott a dolgozók és a kommunista rendszer engesztelhetetlen ellentéte. Gazdasági és szociális szempontokon túl azonban a pesti eseményeknek nemzetközi-jogi vonatkozásai is vannak. Hangsúlyozzák Bonnban. A kommunista kormány tudvalevőleg a varsói egyezményre hivatkozással kérte a szovjet csapatok beavatkozását. Ennek a kérésnek a Kreml gondolkodás nélkül eleget tett és megindította páncélosait, megnyitotta tüzét az elkeseredett magyarok ellen. Ez a kettős tény félelmetes leleplezése a varsói egyezmény eredeti céljának.
Egy ismert nyugati államférfi a drámai eseményekkel kapcsolatos véleményét ma Bonnban így összegezte: A magyar nép ismét bebizonyította, hogy hagyományainak megfelelően törhetetlenül ragaszkodik a keresztény kultúrához és a kommunizmussal semmiféle közösséget nem érez.

Szignál

Most bécsi tudósítónk legújabb jelentését közvetítjük.

A ma reggeli és napközi bécsi lapok első oldalon feltűnő címbetűkkel közlik a magyarországi forradalmi eseményeket. Részletesen beszámolnak a budapesti rádió közleményeiről és a nyugati hírügynökségek tudósítóinak tegnapi jelentéseiről. Állásfoglalásokba az osztrák sajtó egyelőre nem bocsátkozik. Kiemelik azonban a tudósítások, hogy az események drámai fordulatát Gerő Ernő tegnapi rádióbeszéde okozta, amely minden jel szerint mérhetetlen elkeseredést váltott ki a lakosság körében.
Bécsi politikai és hivatalos körökben feszült érdeklődéssel figyelik a budapesti híreket. Az események félhivatalos kommentálása azonban a mai napon Raab kancellár távolléte miatt alig várható.
A bécsi lapok szerkesztőségeiben és a külföldi újságírók körében lázas igyekezet kapott lábra, hogy a budapesti hivatalos közléseken túlmenően minél több részletet tudjanak meg a magyarországi helyzetről. A külföldi tudósítók és a bécsi szerkesztőségek sürgős vízumkérésekkel ostromolják a bankgassei követséget. A magyar konzulátus kereken elzárkózott mindenféle újabb vízumkérvény elől. A már kiadott érvényes vízumok további intézkedésig hatálytalanok.
A külföldi újságírók egy csoportja ma délelőtt megkísérelte, hogy átjusson Magyarországra. De csak Nickelsdorfig jutottak el. A határsorompók Hegyeshalomnál zárva vannak.
A déli órákban a magyar követségen kilátásba helyezték néhány külföldi tudósítónak, aki beutazási vízummal rendelkezik, hogy amennyiben újabb fordulat nem következik be, holnap, csütörtökön hajnalban Budapestre utazhat.
A MAHART bécsi hajóállomásánál a Reichbrückénél ma délelőtt százakra menő tömeg gyűlt össze a Táncsics hajó jelzett érkezését várva. A déli órákban táviratot kapott Budapestről a MAHART kirendeltsége. A Táncsicsot tegnap éjszaka Komáromnál feltartóztatták. Utasait nem engedték partra szállni, úgyhogy e pillanatban is a hajó fedélzetén szorongnak.
Az osztrák belügyminiszter a rendkívüli magyarországi állapotokra való tekintettel elrendelte a járőrszolgálat megerősítését az osztrák-magyar határon.
Legújabb nickelsdorfi értesülés szerint a Hegyeshalom-budapesti útszakaszon kikapcsolták az áramot az elektromos vasúti felső vezetékből. Egyelőre ismeretlen okok miatt súlyos zavarok vannak a magyarországi áramszolgáltatásban.

Szignál

Rendkívüli riportunk befejezéseként római tudósítónk most érkezett jelentését közvetítjük.
Az olasz főváros lakosságára, de az egész olasz népre is rendkívül nagy hatást tettek a Magyarországról érkező hírek. Ezt a hatást elsősorban az mutatja, hogy az összes reggeli lapok óriási címekkel, öles hasábokban foglalkoznak azzal, ami Budapesten történt.
Személyi érdekessége van a Tempo című lap bejelentésének, amely szerint külön munkatársa, Ilario Fiore, még hétfőn este Budapestre indult. Kedden reggel átlépte a magyar határt, de délelőtt már csak annyit tudott jelenteni lapjának, hogy Budapesten a Duna szállóban lakik. Azóta minden összeköttetés megszakadt. A római lap már azt is megkísérelte, hogy a kommunista magyar követségen keresztül léphessen érintkezésbe munkatársával, de ez sem sikerült.
A Messaggero azon a nézeten van, hogy ami most Budapesten történik, az a szovjet uralom teljes felszámolásának fontos fejezete. Ez a felszámolás nem ismer határokat a vasfüggönyön belül.
A Globo című lap a magyar ügyek régi alapos ismerőjének, a neves olasz közíró Zingarellinek cikkét közli. Zingarelli felsorolja a szovjet imperializmust ért súlyos csapásokat. 1948 Jugoszlávia, 1953 Berlin, véres szerda, 1956 Poznan, munkásfelkelés. Ebből a három emlékezetes dátumból intő figyelmeztetésként kitűnik, hogy a vasfüggöny mögé zárt népek nem hajlandók belenyugodni a Kreml diktatúrájába.
A legutóbbi lengyelországi és főként a mostani magyar események azonban további tanulsággal is szolgálnak, amelyeket a híres olasz közíró így foglal össze.
A kommunisták az általuk leigázott országokban kiirtották a középosztályt, és azt hitték, hogy ezzel a hatalom a kezükbe kerül, az ellenállás megszűnik. A mostani magyarországi események azonban éppen azt mutatják, hogy a paraszti és munkásszármazású elemek még a középosztálybelieknél is elkeseredettebb ellenfelei a kommunista rendszernek.
A Vatikánhoz közelálló Quotidiano véleménye szerint különös fontossága van annak a jelképnek, amely a Sztálin-szobrot megostromló tömeg magatartásában nyilvánult meg. A dolgozók immár torkig vannak a hamis bálványokkal és azokat el akarják tüntetni a föld színéről.
A Secolo és a Popolo d'Italia az önkénnyel szembeszegülő ellenálló csoportok egységes fellépését méltatja. A Popolo d'Italia az események hátterét a következőképpen világítja meg: A magyar nép egységes kiállását nem valamiféle szervezet vagy titkos alakulat irányítja. A közelmúltban kommunista részről több kiegyenlítési kísérlet történt. A magyar munkások és diákok azonban nem koegzisztenciát akarnak, nem titoizmusért kockáztatják az életüket. Valódi szabadságot követelnek, ami megilleti őket a több mint egy évtizedes rabság után. Nem hajlandók látszatmegoldásokra. Mindenki tudja például, hogy a lengyel Gomulka tevékeny résztvevője volt a katyni vérengzésnek.
Az olasz közvélemény a sajtón keresztül tehát teljes határozottsággal foglal állást a magyarországi felkelők mellett. A Rómában működő külföldi sajtótudósítók a legnagyobb figyelemmel kísérik az eseményeket. Közülük többen telefonon felhívták a kommunista magyar követséget, amely az érdeklődésre papagájszerű monotonsággal ezt a választ adta: A követség nem tud semmiről. Az olasz sajtóban a magyarországi eseményekről megjelent hírek túlzottak.
Ez a cinikus álláspont a nemzetközi sajtó képviselőinek körében érthető visszatetszést és felháborodást keltett. Az olasz kormány külügyminisztériumának sajtóosztálya egyébként a külföldi újságírók számára a következő megjegyzést fűzte a magyarországi eseményekhez.
Az, ami Budapesten és a vidéken történt, legvilágosabb jele a kommunista rendszer teljes csődjének. Abból a tényből, hogy szovjet csapatok közbelépését kellett kérni, nyilvánvaló, hogy a magyar hadsereg és rendőrség a nép pártján áll.

Szignál

Rendkívüli riportunkat hallották. Bonni, bécsi, és római jelentéseket közvetítettünk a magyar események visszhangjáról.

Szignál

Információk

Adásba került1956-10-24 17:30
Hossz0:13:00
CímRendkívüli riportsorozat a magyarországi események visszhangjáról - a nyugati fővárosokban működő tudósítóink jelentései
MűsorkategóriaTudósítás
SzerkesztőKonkoly Kálmán
Műsor letöltése MP3