Felhívás!

1956. november 07. 17:50 ● 01:47

00:00 00:00

A műsor leirata

Vnyimanyije! Vnyimanyije! Vnyimanyije! Szovjetszkij bojci i oficeri v Vengrii. Szovjetszkij bojci i oficeri v Vengrii. Govorit Ragyio Szvobodnaja Jevropa, golosz szvobodnoj Vengrii.
Nasz szproszit vengerszkaja Ragyio Rakoczi peredaty obrascsenyije k szovetszkim vojszkam nahagyjajscsimszja na tyerritorii Vengrii. Ragyio Rakoczi, eta odna iz ragyiosztancij vengerszkoj revoljucionnoj armii. Ona proszit nasz peredaty szledujuscsije obrascsenyije k szovetszkim voruzsonnim szilam borjuscsimszja protyiv vengerszkih revoljucionerov Vengrii.
Szoldati i oficeri vasih goszudarsztvah bilo szolzdana poszlikravapralicnij borbi dlja tovo, cstobi daty vam szvobodu. Szevodnya tridcaty gyevjataja godovscsina russzkoj revoljucii. Pocsemu hotyitye vi unyicstozsity nasu szvobodu. Vi vigyitye szamij sto nye fabrikanti, nye pomescsiki i nye burzsuji vzjali za oruzsije protsziv vasz. Za nyevo vzjal szo vengerszkij narod, kotorij borjutszja za tye szamije prava za kotorij viborolisz tiszjacsu gyevjatyszot szemnadcatom godu.