16:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 16:00 ● 09:57

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja, a 13, 16, 19, és 25 méteres rövidhullámon. Kedves Hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 16 órát jelez.

Tárogató

Kedves Hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban. Az új irányzat teljes győzelmével végződött a lengyel kommunista párt központi bizottságának ülése.
A magyarországi kommunista küldöttség Eszéken folytatja megbeszéléseit.
Krishna Menon indiai tárca nélküli miniszter kijelentette, hogy különböző javaslatokat tett Londonban és Kairóban a szuezi probléma megoldására.
A délkelet-ázsiai védelmi szerződés tagállamainak tengeri és légi ereje hadgyakorlatot tartott a dél-kínai vizeken.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt központi bizottsága tegnap a késő éjjeli órákban Gomulkát választotta meg a lengyel kommunista párt első titkárává. Egyidejűleg döntött az új Politbüro összetételéről is. Ebben nem szerepel Rokosszovszkij tábornagy, aki a 75 szavazatból csak 26 szavazatot kapott. A Politbüroba való beválasztáshoz legalább 50 szavazat szükséges. Az új Politbüroban Ochab és Gomulka mellett Cyrankiewicz miniszterelnök, Rapacki külügyminiszter, Jedrychowski, a gazdasági tervbizottság elnöke, Zambrowski, Morawski, Loga-Sowinski és Zawadzki foglal helyet. A központi bizottság megválasztotta továbbá hét titkárát is. Ochabon és Gomulkán kívül Albrecht, Gierek, Jarosinski, Matwin, Zambrowski lett a központi bizottság titkára. A varsói rádió a Központi Bizottság döntését méltatva kijelentette, hogy a fontos döntés után Lengyelország túljutott a Rubiconon, és semmi sem tudja most már feltartóztatni a lengyel történelmi fejlődés nagy fordulatát. A varsói rádió kommentátora szerint októberben tavasz köszöntött be Lengyelországba. Ennek a lengyel tavasznak legfőbb ismertetője az igazság becsületének helyreállítása, szakítás a hazugságokkal, az igazi tekintélyek rehabilitálása és a hamis tekintélyek megbuktatása.
A Trybuna Ludu, a lengyel kommunista párt központi lapja különkiadásban megállapítja, hogy a központi bizottság döntése fontos fordulatot jelent nemcsak a párt, hanem egész Lengyelország számára. Három nap óta a munkásság, az ifjak, az értelmiségiek, a katonák és a tisztek százezrei szinte együtt éltek a központi bizottság plénumának fejleményeivel. Elmondható tehát, hogy az új vezetőket nemcsak a központi bizottság, hanem az egész nép választotta meg. Hosszú évek óta első ízben ismét szoros kapcsolat épült ki a párt legfőbb szerve és a lengyel nép között - fejezi be cikkét a Trybuna Ludu. A lengyel népnek a liberalizálási folyamat meggyorsulásához fűzött reménye jut kifejezésre az üdvözlő táviratok százezreiben és a tömeggyűléseken hozott határozatokban. A munkásság és az ifjúság tegnap és ma tömeggyűléseken számos határozati javaslatot fogadott el, amelyekben örömmel és megelégedéssel üdvözli a központi bizottság döntését. A határozatok az üdvözlő táviratok és a központi bizottsághoz intézett levelek áradata egyöntetűen az egész lengyel nép szolidaritását juttatja kifejezésre az új vezetőséggel szemben.
A lengyel hadsereg lapja, a Zolnierz Wolnosci mai vezércikkében a megelégedés és az öröm hangján nyilatkozik a központi bizottság döntéséről. Hangoztatja, hogy egyes reakciós elemek harcot folytattak a központi bizottság döntéseinek megakadályozására, azzal a céllal, hogy fenntartsák a kormányzás régi, bürokratikus módszereit. Egyes kishitűek, akik nem hittek a munkásságban attól féltek, hogy a demokratizálásért folytatott küzdelem meggyöngíti a párt vezetőségének helyzetét az országban. Az elmúlt napok eseményei azonban azt bizonyítják, hogy a pártvezetőség ebből a küzdelemből erősebben került ki, mint valaha. Számos olyan elem is akadt, amely megkísérelte, hogy elszakítsa a hadsereget a liberalizálás folytatásáért vívott küzdelemtől. Ezeknek a kísérleteknek bukását semmi sem bizonyíthatja jobban, mint a katonai műszaki akadémia legénységének és tiszti karának legutóbbi gyűlése, amelyen fényesen bebizonyosodott az egész lengyel hadseregnek a lengyel néppel való szolidaritása. A lengyel hadsereg minden egysége, tisztek és legénység egyaránt a legnagyobb figyelemmel kísérték a központi bizottság plénumának vitáját és őszinte örömmel üdvözölték az első párttitkár személyéről s az új Politbüro összeállításáról hozott döntést. A liberalizálás folytatásáért vívott küzdelem egységbe kovácsolta a nagy tömegeket, a párttagokat, a munkásságot, a földművelőket és a hadsereget a párt vezetőségével. Az új vezetőség alatt szembe nézünk minden nehézséggel, mert tudjuk, hogy a tömeg a párt mögött áll, és ez legyőzhetetlen erőt képvisel - fejezi be cikkét a lengyel hadsereg lapja.
A Borba a jugoszláv kommunista párt központi szócsöve és a Politika részletes cikkben foglalkozik a lengyelországi kommunista párt központi bizottságának döntésével. A Borba megállapítja, hogy a lengyel kommunista pártnak azok az erői győztek, amelyek az egész lengyel munkásság támogatását élvezik. A lengyel nép félreérthetetlenül kinyilvánította támogatását abban a küzdelemben, ami a politikai élet további demokratizálódásáért, a gazdaság decentralizálásáért és az önkormányzati rendszer bevezetéséért folyik. A Politika varsói tudósítójának jelentése alapján részletesen ismerteti az elmúlt három nap eseményeit. Megállapítja, hogy bár a központi bizottság tegnapi ülésén elfogadott határozati javaslatok szövegét még nem hozták nyilvánosságra, jugoszláv politikai körök úgy tudják, hogy a javaslatok teljes egészében magukévá teszik Gomulkának, a központi bizottság szombati ülésén ismertetett elgondolásait.

Eszék. A magyarországi kommunista küldöttség, amelynek élén Gerő, a kommunista párt első titkára, valamint Hegedüs miniszterelnök áll Ljubljanából jövet megérkezett Eszékre. A kommunista küldöttség a délelőtt folyamán különböző termelőszövetkezeteket látogatott meg. Délután a magyarországi kommunista küldöttség, megbeszéléseket folytat a jugoszláv kommunisták szövetségének központi bizottsági tagjaival.

London. Hivatalosan bejelentették, hogy Ausztráliában tegnap robbantották az őszi atomrobbantási kísérletek keretében az utolsó atombombát. A robbanás fényét az ausztráliai Augusta kikötőből is látni lehetett, amely közel ezer kilométer távolságra fekszik az atomrobbantás színhelyétől.

Párizs. Hivatalos jelentés szerint Nyugat-Németország és Franciaország külügyminiszterei szombaton írják alá Luxemburgban a Saar-vidéki megállapodást.

Újdelhi. Krishna Menon indiai tárca nélküli miniszter Újdelhibe való visszaérkezése után kijelentette az újságírók előtt, hogy különböző javaslatokat tett Londonban és Kairóban a szuezi probléma megoldására. Menon a hozzá intézett kérdésekre válaszolva hangoztatta: olyan értesüléseket kapott, amelyek szerint Nagy-Britannia, Franciaország és Egyiptom Genfben folytatják majd New Yorkban megkezdett megbeszéléseiket. Az ENSZ szóvivője New Yorkban ugyanakkor kijelentette, hogy Hammarskjöld ENSZ főtitkár állandó kapcsolatot tart fenn Nagy-Britanniával, Franciaországgal és Egyiptommal a Szuezi-válság ügyében.

Manila. A délkelet-ázsiai védelmi megállapodás tagjainak tengeri és légi ereje nagy arányú hadgyakorlatot tartott a dél-kínai vizeken. A hadgyakorlat befejezése után 19 csatahajó négy napig tartó látogatásra Manilába érkezett. A lezajlott tengeri és légi hadgyakorlat volt az első, amelyben az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, Pakisztán, Thaiföld és a Fülöp-szigetek repülőgépei és csatahajói részt vettek.

Berlin. A kelet-németországi kommunista lap a Freiheit beszámol arról, hogy a pártfunkcionáriusok Halleban rendezett értekezletén a munkásság tiltakozott az új normák bevezetése ellen. A munkásság hangoztatta, hogy az új normák következtében havi kerestük lényegesen csökken. Ugyanakkor bebizonyosodott az is, hogy a hallei ipari üzemekben dolgozó munkásság elvesztette érdeklődését az úgynevezett szocialista versenyben való részvétel iránt - írja a kelet-németországi kommunista lap.

Kedves Hallgatóink, röviden megismételjük fontosabb híreinket.
Az új irányzat teljes győzelmével végződött a lengyel kommunista párt központi bizottságának ülése.
A magyarországi kommunista küldöttség Eszéken folytatja megbeszéléseit.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb egy óra múlva jelentkezünk Hírszolgálatunkkal.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 16:00
Hossz0:09:57
Cím16:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3