Jelmondatok

1956. október 25. 10:20 ● 00:23

00:00 00:00

A műsor leirata

Ha békét akar a rendszer, teremtse meg a feltételeit! Vonja vissza azonnal a statáriumrendeletet! A szovjet csapatok vonuljanak kaszárnyáikba! A kormány adjon pozitív programot! Teljesítse a magyar nép vérrel megpecsételt követeléseit!