Hírszolgálat

1956. október 20. 00:09 ● 06:21

00:00 00:00

A műsor leirata

Most a szabad Magyarország hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A Lengyelországi Kommunista Párt központi bizottsága tegnap délelőtt beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, valamint Spychalskit, Loga-Sowińskit és Kliszkát, akik az elmúlt években Gomulkával együtt hosszú évekig szenvedtek a börtönben. A központi bizottság ezután egy 11 nevet felsoroló listáról lett volna hivatva döntetni, amely a politbüró új összetételét tartalmazza megvitatandó tervezetként. A listán nem szerepel Rokosszovszkij, Lengyelország szovjet nevelésű és szovjet állampolgár nemzetvédelmi minisztere, valamint több más, az ortodox kommunizmus híveként számon tartott vezető. A névsor élén Cyrankiewicz miniszterelnök és az ugyancsak a liberalizálódási folyamat híveként nyilvántartott Rapacki külügyminiszter neve áll, felsorolja továbbá Gomulka és Loga-Sowiński nevét, mint a politbüró javasolt tagjait. A tervezetként előterjesztett lista megvitatását azonban egy drámai fordulat nyomán felfüggesztették. Mint az esti órákban a Varsóban működő nyugati laptudósítók elsőnek jelentették, a Szovjetunió több vezetője a lengyel fővárosba érkezett. A küldöttségben részt vesz Hruscsov, a szovjet kommunista párt első titkára, Molotov helyettes miniszterelnök, volt külügyminiszter, továbbá Mikojan és Kaganovics helyettes miniszterelnökök. Ben, a Monde tudósítója esti varsói jelentésében beszámol arról, hogy Hruscsov, Molotov, Mikojan és Kaganovics tegnap délelőtt 11 órakor érkezett meg Varsóba. Előzőleg Moszkva tegnap fölhívta a Lengyel Kommunista Párt politbüróját, hogy azonnal menesszen küldöttséget a szovjet fővárosba. A lengyel politbüró a meghívást elutasította és indoklásképpen a központi bizottság küszöbön álló ülésére hivatkozott. A lengyel politbüró ellenjavaslatában egy találkozót indítványozott a két ország kommunista pártjainak vezetői között a központi bizottság ülése után. A lengyelországi kommunista vezetőket csak tegnap reggel tájékoztatták arról, hogy a szovjet vezetők Varsóba érkeznek. A lengyel fővárosban az utolsó pillanatig nem tudtak arról, hogy kik lesznek a szovjet küldöttség tagjai. A központi bizottságot Ochab első titkár tájékoztatta a szovjet vezetők megérkezéséről. Ezután a központi bizottság estére halasztotta el a tanácskozásait. Időközben a lemondásokat már benyújtott politbüró tagok megkezdték tanácskozásaikat Hruscsovval és a szovjet küldöttség többi tagjával. Lengyel részről Gomulka is részt vesz a tárgyalásokon. Egyes hírek szerint Konyev, szovjet tábornagy is megérkezett Lengyelországba és Varsóból azonnal a szovjet csapatok alsó-sziléziai főhadiszállására utazott, ahol három szovjet hadosztály áll készenlétben. Varsóban olyan ellenőrizhetetlen hírek is elterjedtek, hogy egy szovjet hadosztály már úton volt a lengyel főváros felé. A szovjet küldöttség megérkezése után azonban a szovjet csapatokat visszarendelték. A Lengyel Kommunista Párt központi bizottsága a délutáni órákban utasítást adott minden egyes üzem munkásságának, hogy a munka a befejezése után ne hagyja el a gyárakat és a továbbiakig álljon készenlétben.

Varsó. A Monde tudósítójának jelentését mindenben megerősítik a nyugati hírközlő irodák értesülései. Az egyik a következőket jelenti Varsóból: a szovjet vezetők megérkezésekor a Lengyelországi Kommunista Párt Központi Bizottsága éppen ott tartott, hogy megtegye az első lépéseket a párt átszervezésére. Gomulkát előterjesztették a központi bizottság egyik titkáraként való megválasztásra. Az ülés azonban a szovjet küldöttség megérkezésekor félbeszakadt. A szovjet vezetők ahelyett, hogy bekapcsolódtak volna a Központi Bizottság tanácskozásaiba, a lengyelországi kommunista vezetők egy külön csoportjával kezdtek tárgyalásba zárt ajtók mögött. Lengyel részről jelen volt a csoportban Gomulka, valamint Ohab, a párt jelenlegi első titkára. A szovjet vezetők megérkezése Varsóban nagy feltűnést keltett – jelentik a továbbiakban a nyugati távirati irodák. Az utcák néptelenek, a lakások és üzemek kivilágított ablakai arról tanúskodnak, hogy mindenki a rádiója mellett ül és az első hivatalos közleményekre vár. A varsói főiskolai hallgatók estére értekezletet hívtak össze.

Varsó. A rádióhallgatók körében feltűnést keltett, hogy a varsói rádió 9 órás rendes híradása elmaradt. A műsorban ehelyett hanglemezeket iktattak be. A moszkvai rádió késő esti híradásában rövid jelentést közölt a Lengyelországi Kommunista Párt Központi Bizottsága teljes ülésének megnyitásáról, de egyetlen szóval sem emlékezett meg arról, hogy Hruscsov vezetésével szovjet küldöttség érkezett Varsóba.

Budapest. A Lengyelországi Kommunista Párt Központi Bizottságának délelőtti ülésével és az ott hozott határozatokkal a budapesti Rádió kommentátora is foglalkozott. Bejelentette, hogy a magyar közvélemény, amely már hosszabb idő óta mély rokonszenvvel figyeli a lengyel kommunisták élenjáróinak, a lengyel népnek következetes küzdelmét a szektarianizmus, a sztálinizmus gazdasági, politikai, erkölcsi maradványainak minél gyökeresebb felszámolásáért, örömmel üdvözli a lengyelországi Központi Bizottság plénumának eddigi eredményeit. Már a bejelentett személyi döntések is, mindenekelőtt Gomulka és mások visszatérés a központi bizottságba, elevenen mutatják, hogy a lengyel kommunisták pártja előrehaladó útján nem riad vissza a feltétlenül szükséges személyi konzekvenciák levonásától sem.

A nagy és bonyolult feladatok megoldása nem könnyű, akárcsak Magyarországnak, Lengyelországnak is meg kell vívnia a küzdelmet belső és nemzetközi síkon egyaránt a visszafelé húzó erők ellen. A lengyelországi események azzal a bizonyossággal töltik el a magyarországi közvéleményt, hogy a Lengyel Egyesült Munkáspárt, valamint a Lengyel Hazafiak Legjobbjai szilárdan és eredményesen vívják meg ezt a küzdelmet – hangoztatta a budapesti rádió kommentátora. A budapesti rádió ugyanebben az adásában a Lengyel Egyesült Paraszt Párt központi bizottságának, a mi híradásainkban már korábban ismertetett üléséről is hosszú jelentést közölt, megemlítve az elnökség nevében elhangzott kijelentést, amely szerint a paraszt pártnak megfelelő helyet kell biztosítani a jövendő lengyelországi kormányban.

Kedves hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 6 órakor mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-20 00:09
Hossz0:06:21
CímHírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3