Tíz perc sport

1956. október 20. 18:10 ● 10:02

00:00 00:00

A műsor leirata

Szignál

10 perc sport következik.

Szignál

Örömmel értesültünk arról, hogy a magyar olimpiai csapat különös összeállítása az otthoni sajtó és rádió részéről is megfelelő bírálatban részesült. Az Olimpiai Bizottság döntésének tarthatatlan voltát az otthoni és a külföldi magyar hírközlőszervek egyöntetűen megállapították. Példátlan a sport történetében, hogy egy 106 tagú versenyzői gárdát 66 hivatalos személy kísérjen. A magyar sportközvéleményt mélységesen felháborította ez a döntés, amelynek értelmében 3 olimpikonra két kísérő jut. Hegyi Gyula nyilatkozata, amelyben megindokolta a bizottság határozatát, senkit sem elégít ki. Tegnapi sportkommentárunkban már megállapítottuk, hogy sem sport, sem más szempontból, még csak versenyzőink jobb gondozása és igényeinek tökéletesebb kielégítése sem indokolja, hogy 66 hivatalos személy utazzék Melbourne-be. Az olimpiát nem a sportvezetőknek, de a sportolóknak rendezik sportolóknak rendezik. Az olimpiák megcsúfolása, ha a sportoló ifjúság nagy nemzetközi találkozóját a sportvezetők és a kisegítő személyzet találkozójává alakítjuk át. Az olimpiát azért rendezik, hogy a sportoló fiatalok összemérjék erejüket, és nemes küzdelemben bizonyítsák be tudásukat, nem pedig azért, hogy sportvezetők és sportpolitikusok kéj utazzanak, világot lássanak, az állam költségén 4 vagy 5 nagyszerű hetet töltsenek el. Ne értsen minket félre senki. Tudjuk, hogy kísérőre, 1-2 hivatalos személyre, orvosra, edzőre, gyúróra, versenybíróra minden olimpiai együttesben szükség van. De hogy egy 106 tagú együtteshez 66 kísérőt osszanak be, az felülmúl minden képzeletet. A magyar közvélemény egészséges reakciójának jele, hogy nyomban tiltakozott az ellen a káros intézkedés ellen, és a hírközlőszervek az országon belül és azon kívül kemény bírálatban részesítették e sportszerűtlen magatartást. A közvélemény nemcsak a sportolóktól, de a sportvezetőktől is megkívánja a sportszerűséget, és a sport érdekeinek az egyéni érdekek elé való helyezését. Az OTSB-nek és az Olimpiai Bizottságnak szégyenkeznie kellene, hogy mennyire visszaél a nemzet áldozatkészségével. A magyar nép azért vállalta az ausztráliai kiküldetés tetemes költségeit, hogy sportoló ifjúságunk mutassa meg tudását és képességeit, nem azért, hogy az aktatáskás sportvezetők egy távoli világrészbe szóló kiküldetés sok esetben meg sem érdemelt kitüntetésében részesüljenek.
Kedves hallgatóink! Ma és holnap ismét több érdekes nemzetközi atlétikai versenyt bonyolítanak le. Magyar szempontból természetesen a magyar-finn atlétikai viadal áll első helyen, de általános sportszempontból csaknem ilyen jelentősnek tűnik a Prágában lebonyolításra kerülő csehszlovák-német atlétikai mérkőzés. Vitathatatlan tény, hogy az említett 4 ország Európa vezető atlétikai nemzetei közé tartozik. Rajtuk kívül legfeljebb az oroszok, az angolok, a lengyelek és a svédek sorozhatók még ebbe a kategóriába. Budapesten és Prágában a nézők nagyszerű küzdelemnek és bizonyára jó eredményeknek lesznek tanúi. A magyar-finn küzdelemben úgy tűnik, hogy a rövid távokon a finnek, a hosszú távokon pedig a magyarok győzedelmeskednek. Az ugró és dobó számokban az erőviszonyok kiegyenlítődnek, mert egyes számokban a finnek, másokban a magyar versenyzők látszanak jobbnak. A viadalt esetleg a váltók dönthetik el. Ebben az esetben természetesen magyar győzelemmel számolhatunk, minthogy mind a két stafétánk jobb, mint a finneké. Reméljük, atlétáink ezen az olimpia előtti utolsó nagy versenyen megállják helyüket, és szép győzelemmel fejezik be olimpiai előkészületeiket. Prágában két, csaknem azonos erejű csapat vívja küzdelmét, mégis úgy tűnik, mintha a nyugatnémetek jobbak lennének, és előreláthatóan ők győznek. A németek fölénye elsősorban a rövid távokon szembetűnő. A dobó számokban és egyes ugró számokban, mint például a magas- és hármasugrásban viszont a csehszlovákok lesznek minden bizonnyal fölényben. A végső győzelmet valószínűleg a nyugatnémet csapat vívja ki.
Firenzében Olaszország és Nyugat-Németország női atlétái találkoznak. Noha az olasz hölgyek az utóbbi időben néhány számban figyelemre méltó eredményt értek el, a német nők győzelmét mégsem tudják veszélyeztetni. A nyugatnémet női atléták ma az oroszok és angolok után Európa harmadik legerősebb együttesét alkotják.
Annak idején közöltük, hogy a Zürichben működő Nemzetközi Evezős Szövetség határozatot hozott, amelynek értelmében Argentínát kizárják a melbourne-i olimpiai evezősversenyről és minden más nemzetközi evezősversenyről. A Nemzetközi Evezős Szövetség megállapította, hogy az argentin evezősök vezetői között olyanok is helyet foglalnak, akik néhány ismertebb evezőst anyagi természetű juttatásokban részesítettek. Argentínai hírek szerint a Nemzetközi Evezős Szövetség szigorú határozatára az adott okot, hogy a terrorista rezsim utolsó éveiben néhány evezősnek komolyabb ajándékokat adtak. Mások úgy tudják, hogy a pánamerikai bajnokságok után, amelyen az argentin evezősök kitűnően szerepeltek és az amerikaiakkal holtversenyben az első helyen végeztek, néhány evezős autóbehozatali engedélyt kapott. Mivel Argentínában a kocsikra vonatkozó behozatali korlátozások következtében egy 5 ezer dolláros autót 10 ezer dollárért lehet eladni, nem jelentéktelen anyagi előnyökkel jár egy-egy autóbehozatali engedély megszerzése. Mindezekről azonban hivatalosan senki sem nyilatkozott. Az Argentin Evezős Szövetség vezetői úgy tudják, hogy feljelentés érkezett a nemzetközi szövetséghez, s ennek a feljelentésnek alapján járt el a zürichi tanács. Az argentin evezősök ezután hivatalosan felkérték a nemzetközi szövetséget, közölje velük az eredeti feljelentés szövegét és aláírójának nevét. Elhatározták, hogy ennek a feljelentésnek alapján a legszigorúbban kivizsgálják az ügyet, amely csorbát ejtett az Argentin Evezős Szövetség hírnevén. Az argentin evezősök 50 év óta nemzetközileg is az élen vannak, s még sohasem történt meg, hogy az amatörizmus szabályait megsértették volna. Általános vélemény szerint a melbourne-i olimpiáig már nem lehet tisztázni a helyzetet, és így az argentin evezősök nem vehetnek részt a nagy nemzetközi küzdelemben. Ez a presztízsen esett sérelmen kívül azért is súlyosan érinti Argentínát, mert az ökölvíváson kívül csak az evezésben számíthattak aranyéremre és több helyezésre. A Nemzetközi Evezős Szövetség határozata előtt éppen 4 nappal jelölték ki az evezős olimpikonok hivatalos trénerévé Mario Roberts, a Regatas Rosario kitűnő trénerét, aki több argentin olimpiai evezős győzelemben reménykedett, és október elején akarta megkezdeni az olimpikonokkal a legkomolyabb tréninget. Mario Roberts angol származású sportember, aki az angol és az olasz stílus egy sajátos keveréke alapján dolgozta ki az argentin evezősök stílusát. Mario Roberts igen jó barátságban van két ismert magyar evezőssel, Dr. Jenei Istvánnal és Dr. Csík Lászlóval, akik hosszabb idő óta Santa Fében és Rosarioban dolgoznak. Argentínában a közvélemény felháborodással fogadja a nemzetközi szervezetek elítélő határozatait. Köztudomású, hogy nemrégen az Argentin Olimpiai Bizottság körül is a legnagyobb bajok voltak, és csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közbelépésének volt köszönhető a problémák megoldása.

Zene

10 perc sport hangzott el.

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-20 18:10
Hossz0:10:02
CímTíz perc sport
MűsorkategóriaIsmeretterjesztő
Ismétlések
1956-10-20 18:10
Műsor letöltése MP3