Jelmondatok

1956. október 26. 6:37 ● 00:15

00:00 00:00

A műsor leirata

Karhatalom tagjai és pártfunkcionáriusok! A nép oldalán a helyetek! Hazaáruló, aki a nép és a rendszer harcában népe ellen fordul!