14:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 20. 14:00 ● 09:48

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19 és 25 méteres rövidhullámon.

Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk! Tárogatónk hangja 14 órát jelez.

Tárogató

Most a szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban.

Szakadás következett be a DISZ-ben.
A varsói rádió ma délelőtti adásaiban is a liberalizálás folytatását sürgette.
Hruscsov és kísérete visszautazott Varsóból Moszkvába.
Mára várják a romániai delegáció érkezését a jugoszláv fővárosban.
Egy dán hajózási szakértőt neveztek ki az új szuezi szervezet adminisztratív vezetőjévé.
Nasszer, egyiptomi államelnök kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat kezdeni Anglia és Franciaország miniszterelnökével.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Budapest. Szakadás állott be a DISZ-ben. A Szabad Ifjúság jelentése szerint 3 ezer egyetemista kivált a szervezetből és MEFOSZ néven új autonóm egyetemi ifjúsági szervezetet alakított. Az egyetemisták a szegedi bölcsészkaron napok óta gyűléseket tartanak, amelyen követelték az autonóm egyetemi ifjúsági szervezet létrehozását, az egyetemi reformok gyors és határozott megvalósítását, a szocialista demokrácia tettekre váltását. Általános demokratikus választásokat követeltek az ifjúsági szervezetekben, követelték a kommunista párt értelmiségi határozatának végrehajtását, a honvédelmi és marxista előadások számának csökkentését. Ezen túlmenően más politikai természetű követeléseket is előterjesztettek a szegedi egyetemisták. Teljes szabadságot követeltek a sajtónak, kívánták a halálbüntetés eltörlését, az állami fizetések felső határának megállapítását, az alacsony bérek felemelését. Határozatukban hangsúlyozzák, hogy szükség van egyes személyi változásokra, a bűnösök megbüntetésére. Ezeken a gyűléseken határozták azután el a MEFOSZ megalapítását. Kónya Albert oktatásügyi miniszter ígéretet tett a követelések megvizsgálására. Bejelentette, hogy megvalósítják a fakultatív nyelvoktatást. A MEFOSZ nevű új egyetemi szervezet első gyűlésén hozott határozatában hangsúlyozza, hogy a DISZ nem tudott élére állni az egyetemisták mozgalmának, nem harcolt következetesen jogos követeléseikért. A Szabad Ifjúság című folyóirat jogosnak ítéli az egyetemisták türelmetlenségét.

Varsó. A lengyel rádió ma reggeli adásaiban azokat a határozatokat ismerteti, amelyeket a munkásság és ifjúság közös gyűlésein a Központi Bizottság ülésével kapcsolatban tartottak. A rádió jelentése szerint tömegesen érkeznek a felhívások a Központi Bizottsághoz, amelyek mind a demokrácia kiterjesztését követelték, és támogatásukról biztosították Gomulkát. A munkás- és ifjúsági határozatok kiemelik, hogy szükség van a jó viszony fenntartására a Szovjetunióval, de a kapcsolatokat a lenini eszméknek megfelelően az egyenlőség alapján kell rendezni. A varsói rádió kommentátora rámutatott arra, hogy küzdelem folyik a Lengyel Kommunista Pártban a régi és az új irányzat között. Az új irányzat az élet minden ágazatában demokratizálásra törekszik, a régi irány a jelenlegi helyzetet kívánja megmerevíteni. A lengyel nép tömegei a demokratizálás folytatását követelik.
A rádió ezen felül ismerteti a szovjet delegáció varsói tárgyalásairól kiadott kommünikét. Eszerint a Hruscsov vezetése alatt meglepetésszerűen Varsóba utazott és onnan ma hazatért küldöttség megállapodott a lengyelországi Kommunista Párt vezetőivel abban, hogy a politbüró a közeljövőben bizottságot küld Moszkvába a két ország gazdasági és politikai kapcsolatainak elmélyítésére és a két párt közötti együttműködés fokozására.
Moszkvában is csak ennyit közöltek a nyilvánossággal, a Pravda ugyanakkor jelentést közöl varsói tudósítójától. Ez a szovjet delegáció látogatásának említése nélkül éles hangon támadja a lengyel sajtó magatartását. A Pravda tudósítója szerint a lengyel sajtóban olyan tudósítások jelennek meg, amelyek külföldről behozott eszmékkel mérgezik az olvasókat, és amelyek máris tápot adtak egy széleskörű kampány megindítására, amely alapjaiban rengeti meg a népi demokrata rendszert.
Kezdetben – írja a Pravda – a cikkek írói a személyi kultusz elleni harc örve alatt támadták a népi demokrácia intézményeit, később már ezt a jogcímet is elhagyták, és minősíthetetlen hangon rágalmazzák a rendszert. Egyes lengyel lapok a polgári elemekkel kacérkodnak, és azt követelik, számolják fel a régi kommunista jelszavakat. Az orosz nép az elmúlt évtizedek alatt megszokta, hogy a burzsoá tábor rágalmakkal illeti, most azonban amikor egy népi demokrata sajtó ad helyet ezeknek a rágalmaknak, ez fájdalommal tölti el a szovjet népet, amelyet szövetségi szálak fűznek Lengyelországhoz – írj a Pravda.

Belgrád. A magyarországi kommunista delegáció Zágrábban folytatja tárgyalásait. Belgrádban mára várják a román kormány- és pártdelegáció érkezését. A küldöttséget Gheorghiu-Dej, a Kommunista Párt első titkára és Stoica miniszterelnök vezeti. Egy hivatalos közlés szerint a román-jugoszláv tárgyalásokon sor kerül egy kulturális egyezmény megkötésére is. A román kormány javaslatot tett a kulturális kapcsolatok elmélyítésére, a jugoszláv kormány elvben hozzájárult a javaslathoz. A Román Kommunista Párt lapja, a Scinteia megemlékezik Tito legutóbbi romániai látogatásáról, és utal arra, hogy a román delegáció belgrádi tárgyalásai a Titóval történt megállapodások megvalósítását célozza. A lap utal arra, hogy a júniusi bukaresti tárgyalások tanulsága szerint Romániai és Jugoszlávia egyformán értékeli a nemzetközi helyzetet és egyformán arra törekszik, hogy a békés együttélés megvalósítását szolgálja.

London. Az új Szuezi-csatorna szervezet Bartels, dán hajózási szakértőt nevezte ki adminisztrátorává. Bartels kinevezése után adott nyilatkozatában kijelentette, hogy derűlátóan ítéli meg a szuezi viszály rendezésének lehetőségeit. A csatorna életbevágóan fontos valamennyi nyugat-európai állam számára. A skandináv államoknak különösen komoly érdekei fűződnek a Szuezi-csatorna szabad használatához. Bartels kijelentette, hogy véleménye szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a Szuezi-csatornát az érdekelt államok szövetkezeti adminisztrációja alá helyeznék.

Kairó. Nasszer, egyiptomi államelnök interjút adott egy nyugati sajtóiroda képviselőjének. Kijelentette, hogy kész közvetlen tárgyalásokat kezdeni Anglia és Franciaország miniszterelnökével. Utalt arra, hogy a tárgyalásokat Genfben tartanák, azokra október végén kerülne sor. Egyiptom – mondotta Nasszer – kész bizonyos új javaslatokat előterjeszteni a csatornailletékek kérdésében, és hajlandó hozzájárulni az 1888-as szuezi szerződés egyes szakaszainak megváltoztatásához, amelyek a csatorna kezeléséről intézkednek. Nasszer ugyanakkor elvetette a gondolatot, hogy a Szuezi-csatornát érintő kérdésekről csak az új Szuezi-csatorna Társasággal tárgyaljon. Kijelentette, hogy Egyiptom minden olyan hatalmat be akar vonni a tanácskozásokba, amely használja a csatornát.

New York. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa megkezdte a Jordánia és Izrael között támadt viszály tárgyalását. A tanács meghallgatta a két ország képviselőinek nyilatkozatát a legutóbbi határincidenssel kapcsolatban. Az ülést ezután a jövő hétre napolták el.

Sydney. Lorainne Crapp, ausztráliai úszóbajnoknő a Sydney-ben rendezett úszóversenyen 4 új világcsúcsot úszott. Az ausztrál bajnoknő, aki eddig is kitűnt nagyszerű eredményeivel, bámulatos időket úszott. A 200 méteres gyorsúszásban 2 perc 18,5 másodpercet, a 220 yardos távon pedig 2 perc 19,1-et ért el. Még nagyszerűbb a teljesítménye a 400 méteres és a 440 yardos gyorsúszásban. Lorainne Crapp a 400 méteren 4 perc 47,2 másodperces, 440 yardon pedig 4 perc 48,6 másodperces világcsúcsot úszott. Az ausztrál úszónő ezeket az eredményeket 55 yardos uszodában érte el.
Nagyszerű teljesítményt nyújtott Dawn Fraser is, aki a 100 méteres női gyorsúszásban 1 perc 3,4 tizedet úszott.

Kedves hallgatóink! Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 15 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-20 14:00
Hossz0:09:48
Cím14:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3