18:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 18:00 ● 10:09

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja a 13, 16, 19 és 31 méteres rövidhullámon. Kedves Hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 18 órát jelez.

Tárogató

Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Manchester. A szovjet ügyek egyik angol szakértője varsói forrásból kapott értesülések alapján a Manchester Guardianben hosszú tudósítást közöl az elmúlt 24 óra drámai fejleményeiről Lengyelországban. A szovjet vezetők megkönnyítették a dráma kibontakozását - mondotta az angol újságírónak egy lengyel politikus. Gomulka ma az egész lengyel nemzet jelképe. A párt úgynevezett liberális szárnya teljes győzelmet aratott a központi bizottságban. Gomulkát a párt első titkári tisztségébe választották meg. Ugyanakkor a Politbüro tagjai közül kimaradt Rokosszovszkij szovjet tábornagy. Az új Politbüro a következőképpen alakult: Cyrankiewicz miniszterelnök, aki a középutas politika híve; Loga-Sowinski, Gomulka legközelebbi munkatársa; Morawski, akit azért távolítottak el a Trybuna Ludu szerkesztőségéből, mert túlságosan liberális szellemben írt a poznani felkelésről; Ochab, a párt eddigi első titkára, aki a Cyrankiewicz csoporthoz tartozik; Rapacki külügyminiszter, a szocialista párt volt tagja, Zawadzki, aki egészen a közelmúltig nem döntött arról, hogy melyik csoporthoz csatlakozik és végül Zambrowski, aki a párt liberális szárnyának tagja. A lengyel politikus kijelentette az angol újságírónak, hogy Lengyelországban olyan tömegmozgalom indult meg, amely erősebb, mint bármikor a történelem folyamán. A lengyel politikus azokra a tömeggyűlésekre hivatkozott, amelyeken a résztvevők nemcsak támogatásukról biztosították Gomulkát, hanem a demokratizálódási folyamat folytatását kívánták. Egyre több hang hallatszik amellett, hogy azokat, akik szembe szállnak a demokratizálási folyamat folytatásával, távolítsák el a központi bizottságból. Sokan azt kívánják, hogy haladéktalanul tegyék közzé a szovjet és a lengyel vezetők közti tárgyalások anyagát. Az a hang, amit a szovjet vezetők Varsóban használtak, nemcsak méltatlankodást, hanem fölháborodást is keltett a közvéleményben, amit a Pravda cikke a lengyel sajtó ellen csak fokozott.
A szovjetellenes hangulat kifejezésre jutott a Központi Bizottság tegnapi ülésén is, ahol több felszólaló bírálta a szovjet beavatkozást a lengyel belügyekbe. Az ülésen a sztálinista kommunisták kísérletet tettek elvesztett pozíciójuk visszaszerzésére. Megvádolták Staszewski párttitkárt, hogy a varsói pártszervezeteket, valamint a munkásságot és a diákságot riadókészültségbe helyezte nyilván arra az esetre, ha a sztálinisták erőszakhoz folyamodnának. Gomulka beszédét a lengyel lakosság nagy lelkesedéssel fogadta, és kijelentése az ország függetlenségéről, nagy visszhangra talált a lakosság körében. Minden jel arra mutat, hogy a Szovjetunió népszerűtlensége Lengyelországban elérte a tetőfokot.
Lengyel politikai körökben arra a kérdésre, hogy fennáll-e a fegyveres beavatkozás veszélye, és Rokosszovszkij fölhasználhatja-e a lengyel hadsereget, röviden csak ennyit feleltek, a jelen körülmények között a lengyel hadsereg egy célra használható föl, az oroszok ellen. A központi bizottság ülésén szóba kerültek az állítólagos csapatmozdulatok is. Lengyel körökben meg vannak győződve róla, a lengyel hadsereg a végszükségben hű maradna esküjéhez, hogy megvédi hazáját. Varsóban ma sem hallgattak el azok a hírek, hogy a lengyel vezetők udvarias formában bár, de fölkérték a szovjet küldöttséget, minél előbb térjen vissza Moszkvába. Megfigyelők szerint a szovjet vezetők váratlan elutazása csak egy ilyen lépéssel magyarázható meg. Ezt az értesülést megerősíteni látszik, hogy a szombatra virradó döntő éjszakán a Pravda első kiadását három órán át visszatartották. A Pravda szombat reggeli számának megjelenése egybeesik a szovjet vezetők Moszkvába való visszatérésével. Ez a szám tartalmazta a lengyel sajtó elleni éles támadást. A cikk fogalmazása a sietség nyomait viseli magán. A Manchester Guardian fölteszi a kérdést, hogy ha a szovjet vezetők mindent elmondhattak volna Varsóban, amit akartak, miért volt szükség a Pravdában megjelent támadásra?

Berlin. Nem hivatalos jelentések szerint a kelet-németországi szovjet hatóságok utazási tilalmat rendeltek el a szovjet övezetben tartózkodó nyugati hivatalos személyek számára a keletnémet - lengyel határ övezetében. Az utazási tilalom elsősorban a potsdami szovjet főparancsnokság mellett működő nyugati katonai missziók tagjaira vonatkozik.

Varsó. A Trybuna Ludu, a lengyel kommunista párt központi lapja mai számában figyelmeztet arra, hogy a legújabb fejlemények nem jogosítják fel az Egyesült Államokat a lengyel belügyekbe való beavatkozásra. A lap hasonlóképpen figyelmezteti Adenauer kancellárt, hogy ne avatkozzék be a lengyel belügyekbe. Mint ismeretes, Eisenhower elnök és Adenauer kancellár tegnap nyilatkozatot tett a lengyelországi fejleményekről. A Trybuna Ludu szerint naiv dolog lenne azt gondolni, hogy a lengyel külpolitika új irányokat vesz. A lengyel külpolitika alapja továbbra is a Szovjetunióval való barátság marad - írja a Trybuna Ludu.

New York. Az amerikai kommunisták lapja, a Daily Worker vezércikket szentel a lengyelországi fejleményeknek, amelyben melegen üdvözli Gomulkát, a lengyel kommunista párt új első titkárát. A lap szerint Gomulka annak az elvnek harcosa, amely szerint a szocializmus megvalósításának különböző útjai vannak. A lap ezután a szovjet-lengyel ellentétekről ír, hangoztatván: túlságosan kevés értesülés áll ahhoz rendelkezésre, hogy meg lehetne ítélni az ellentétek igazi természetét. "A magunk részéről ugyancsak fönntartjuk a jogot, hogy bíráljuk vagy értékeljük a más kommunista pártokban bekövetkezett változásokat" - írja a New York-i Daily Worker. A kommunista pártok közötti kapcsolatoknak azonban a más országok és más pártok belügyeibe való be nem avatkozáson kell alapulnia.

Belgrád. A jugoszláv fővárosban ma megkezdődtek a politikai tanácskozások Tito és a román kommunista vezetők között. A román küldöttséget Gheorghiu-Dej, a párt első titkára, és Stoica miniszterelnök vezeti. Hivatalos jelentések szerint a tanácskozásoknak az a célja, hogy normálissá tegyék a két párt és a két ország közti kapcsolatokat. A hivatalos jelentések nem szólnak arról, hogy a legújabb lengyelországi események szóba kerülnek-e a belgrádi tárgyalásokon. Megfigyelők szerint azonban majdnem bizonyosra vehető, hogy ez a kérdés is napirendre kerül.

Eszék. A magyarországi kommunista küldöttség, amelynek élén Gerő, a kommunista párt első titkára, valamint Hegedüs miniszterelnök áll, Ljubljanából jövet megérkezett Eszékre. A kommunista küldöttség a délelőtt folyamán különböző termelőszövetkezeteket látogatott meg. Délután a magyarországi kommunista küldöttség megbeszéléseket folytat a jugoszláv kommunisták szövetségének központi bizottsági tagjaival.

Bonn. Raab osztrák kancellár három napig tartó hivatalos látogatásra a nyugat-német fővárosba érkezett. Az osztrák kancellár a fogadására megjelent Adenauer nyugatnémet kancellár és kíséretének tagjai előtt kijelentette: reméli, hogy bonni látogatása megjavítja és kimélyíti a két ország közti kapcsolatokat, és hozzájárul az európai egység megvalósításához.

Amman. Újabb részleteredményeket hoztak nyilvánosságra a tegnapi általános választásokról. A választásokon, amelyek rendben és nyugalomban folytak le, a 40 mandátumért több mint 140 képviselőjelölt küzdött. Az eddigi megválasztott 35 képviselő közül csak 12 folytat olyan politikát, amely a Jordánia és a nyugati államok közti további együttműködést tűzte ki céljául. A többi 23 képviselő lazítani kívánja a Jordánia és Nagy-Britannia közti, hagyományos baráti kapcsolatokat.

Rabat. Ben Juszef marokkói szultán ma Tuniszba repült, és ott megbeszéléseket folytatott Burgiba tuniszi miniszterelnökkel. Politikai körök értesülése szerint a marokkói szultán javaslatokat kíván megvitatni Burgiba miniszterelnökkel az algériai probléma megvitatására.

Bécs. Az osztrák fővárosból érkező hírek szerint a Szombathely közelében lévő Felsőcsatárnál a magyarországi kommunista hatóságok rövid időre szabaddá tették a határt Ausztria és Magyarország között. A kommunista hatóságok hozzájárultak ahhoz, hogy öt felsőcsatári autóbusz és mintegy 15 személyszállító gépkocsi utasa minden formalitás és engedély nélkül átléphette a határt, és meglátogathatta Magyarországon lakó rokonait.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 19 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 18:00
Hossz0:10:09
Cím18:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3