Felhívás Nehru miniszterelnökhöz

1956. november 10. 22:37 ● 04:08

00:00 00:00

A műsor leirata

Most annak a felhívásnak szövegét adjuk, melyet a Magyar Országos Forradalmi Diákbizottság Nehru indiai miniszterelnökhöz intézett, s amelyet szombaton délelőtt nyújtottak át India bécsi nagykövetének, továbbítás végett. Huszár László a Magyar Forradalmi Diákbizottság képviselője Budapestről Bécsbe érkezett. Ő hozta magával a felhívást, amelyet most közvetíteni fogunk hallgatóink számára.

Nagykövet úr! Mint a Magyar Egyetemi Forradalmi Diákbizottság megbízottja, az alábbiakkal fordulok Önhöz. Köztudomás szerint a magyar értelmiség és forradalmi ifjúság szellemi előkészítő munkája nyomán 1956. október 23-án, a szabadságszerető magyar nép a modern történelem legszebb lapjait nyitotta meg. A totális állammal szemben népünk egységes és morálisan feddhetetlen fellépése viszonylag kevés véráldozattal dicsőséges győzelmet aratott, és létrehozta hazánk új nemzeti kormányát. Ez a kormány népünkkel teljes egyetértésben hivatalba lépését követően hitvallást tett az emberi szabadságjogok nagy eszméje mellett, és proklamálta hazánk semlegességét. Ugyanakkor kijelentette, hogy mint feltétlen híve a polgárok személyes szabadságjogainak, hazánk szociális berendezése terén elért eredményeinket nem kívánja visszacsinálni, sőt a kollektív tulajdonba vételnek az államkapitalizmusnál közvetlenebb formáit fogja megkeresni. Ezzel hazánk a világon első ízben olyan társadalmi berendezkedéshez jutott, amelynek elérése Nehru miniszterelnök vezetésével India népének is célja. A kormányunk nyilatkozatán alapuló külpolitikai törekvéseink reális tartalommal töltötték meg a békés együttélés öt alapelvét. Ilyen körülmények között a magyar nép, a magyar forradalmi ifjúság hazánk törekvéseinek diplomáciai támogatását keresve különös bizalommal fordul India népe, és személy szerint Nehru miniszterelnök felé. Amikor kivívott szabadságjogaink és nemzeti függetlenségünk megsemmisítésére egy idegen nagyhatalom katonai túlereje minden ok nélkül hazánkra tőrt, a magyar nép komolyan számított közös törekvéseink érdekében India diplomáciai beavatkozására. Hazánk e várakozásban mélységesen csalódott. Az a benyomás alakult ki, hogy a jóhiszeműségéről ismert indiai közvetítő diplomácia utilitarista szempontok kedvéért letért vállalt hivatásáról, közös céljaink szolgálatáról. Mi, magyar fiatalok Nehru miniszterelnök úrban továbbra is a jövendő kibontakozás nagy támaszát szeretnénk tisztelni. Ezért arra kérjük Önt, hogy levelünket továbbítva juttassa el a miniszterelnök úrhoz kérésünket, hogy haladéktalanul küldje el személyes megbízottját Budapestre, és szabadságunk, függetlenségünk ügyét magáévá téve kezdjen közvetítőtárgyalásokat a felkelt magyar nép és a szovjet kormány között. Nehru miniszterelnök úr személyes tekintélye, ismert politikai idealizmusa a vérző magyar nép komoly reménysége.
Bécs, 1956. november 8-án, Huszár László, a Forradalmi Diákbizottság megbízottja.

Felolvastuk Hallgatóinknak annak a felhívásnak szövegét, amelyet Huszár László, a Magyar Forradalmi Diákbizottság képviselője Nehru indiai miniszterelnökhöz intézett, s amelyet szombaton délelőtt nyújtottak át India bécsi nagykövetének továbbítás végett.

Információk

Adásba került1956-11-10 22:37
Hossz0:04:08
CímFelhívás Nehru miniszterelnökhöz
MűsorkategóriaFelhívás
Ismétlések
1956-11-10 22:37
Műsor letöltése MP3