09:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 9:00 ● 09:58

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja, a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövidhullámon. Kedves Hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk hangja 9 órát jelez.

Tárogató

Kedves Hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Központi Bizottsága vasárnap a reggel óta tartó vita befejezése után Gomulkát választotta meg a lengyel kommunista párt elsőtitkárává. Egyidejűleg döntött az új Politbüro összetételéről is. Az új Politbüroban nem szerepel Rokosszovszkij tábornagy. Az új Politbüroban Ochab és Gomulka mellett Cyrankiewicz miniszterelnök, Rapacki külügyminiszter, Jedrychowski a gazdasági tervbizottság elnöke, Zambrowski, Morawski, Loga-Sowinski és Zawadzki foglal helyet. A központi bizottság titkárait is megválasztották. A kiadott közlemény betűsorrendben a következő neveket sorolja fel: Albrecht, Gierek, Gomulka, Jarosinski, Matwin, Ochab és Zambrowski. A varsói rádió a központi bizottság plénumában megejtett választásokat méltatva hangoztatta, hogy nagy éberségre van szükség, mert a múlt tovább kísért, erői még nem tették le a fegyvert. Éberségre, fegyelemre, és forradalmi bátorságra van szükség. Lengyelország minden esetre fontos döntés után van, túljutott a Rubiconon, és semmi sem tudja többé feltartóztatni a lengyel történelmi fejlődés nagy fordulatát. Tavasz köszöntött be Lengyelországra októberben, mondotta a varsói rádió kommentátora. A lengyel tavasz legfőbb ismertetője az igazság becsületének helyreállítása, és a szakítás a hazugságokkal. Másik ismertető jele az igazi tekintélyek rehabilitálása, és a hamis tekintélyek megbuktatása. A Rokosszovszkij és a többi sztálinista kibuktatatását hozó új vezetőségi lista közzététele utána, noha a késő éjszakai órákban történt, ismét megélénkültek a varsói utcák. A házak ablaki mögött kigyúltak a fények, majd a lakosok az utcákra özönlöttek, ahol munkások és diákok árusították a varsói lapoknak a fontos döntéseket tartalmazó különkiadásait. A Trybuna Ludu külön kiadásában megállapítja, hogy az új Politbüro megválasztása fordulópontot jelent a párt és az ország számára egyaránt. Az új vezetőket nem csupán a központi bizottság választotta meg, hanem az egész párt. 3 nap óta a munkások, az ifjak, az értelmiségiek, a katonák és tisztek százezrei mintegy együtt éltek a központi bizottság plénumának fejleményeivel. Elmondható tehát, hogy hosszú évek óta első ízben ismét szoros kapcsolat épült ki a párt legfőbb szerve, valamint a tömegek között. A lengyel fővárosban az az általános vélemény, jelentik a nyugati hírszolgálati irodák tudósítói, hogy Rokosszovszkij elmozdításával és Gomulkának, valamint híveinek az élre kerülésével meggyorsul a liberalizálódás folyamata. A lengyel népnek ehhez fűzött reményei kifejezésre jutnak az üdvözlő táviratokban, és tömeggyűléseken meghozott határozatokban, amelyek ez órákban Varsóba özönlenek. A Zeran gépkocsi üzem munkásai még az elmúlt éjszaka tömeggyűlést tartottak, és teljes támogatásukról biztosították az új vezetőséget. A központi bizottság döntő üléséről szóló jelentések szerint a bizottság melegen ünnepelte Gomulkát megválasztása után. A továbbiakban a központi bizottság külön szervet küldött ki, amelynek az lesz a feladata, hogy felülvizsgálja az államvédelmi szervezetek tevékenységét irányító pártvezetők felelősségét. Az államvédelmi hatóságokat súlyos támadások érték a poznani peres eljárások folyamán. Ma reggeli jelentések szerint, az elmúlt napokban tapasztalt feszültség teljesen elült a lengyel fővárosban. A hétvégén lábra kapott hírt, amely szerint lengyel alakulatok tüzeltek volna a Kelet-Németország felől bevonuló szovjet csapatokra, nem erősítették meg.

Washington. Dulles külügyminiszter televíziós műsor keretében nyilatkozott az újságíróknak több nemzetközi kérdésről, előtérben a lengyelországi fejleményekkel. Rámutatott arra, hogy a liberalizálódás folyamata kétségtelenül megindult Lengyelországban, és több más vasfüggöny mögötti országban. Ez a folyamat azonban még hosszú ideig eltart, mielőtt eljutna betetőzéséhez. Az Egyesült Államoknak ma az az egyetlen feladata, hogy szabadságával és demokráciájával példát mutasson. Dulles külügyminiszter hangozatta, hogy az amerikai kormány állandó kapcsolatot tart fenn Nagy-Britanniával, Franciaországgal és többi szövetségeseivel a kelet-európai országok felé folytatandó politika alakításában. Az Egyesült Államok rokonszenvvel figyeli a lengyelországi fejleményeket, Lengyelországban éppen úgy, mint más országokban, nagyon szívesen üdvözölnék az igazi demokrácia felülkerekedését. A demokrácia azonban olyan kormányzati forma, amely csak fokozatosan tud elhatalmasodni az egész világon. Az amerikai kormány a szabadság eszméjét olyan intézményekkel igyekszik ébren tartani a kelet-európai országokban, mint az Amerika Hangja, a Szabad Európa Rádiója, és a léggömbök útján a vasfüggöny mögé eljuttatott tájékoztatás.

Chicago. Stevenson, a Demokrata Párt elnökjelöltje választói körútján tartott chicagói beszédében a lengyelországi fejleményeket ahhoz hasonlította, mint ami Jugoszláviában lezajlott, amidőn függetlenítette magát Sztálintól. Lengyelország számára jelentős lépés a legutóbbi a szabadság irányába, jól lehet egyelőre csupán a kommunista vezetők kicserélődéséről beszélhetünk - hangoztatta Stevenson. Így is azonban üdvözölni kell, mint a Moszkvától való függetlenedés egyik nagy lépését azon az úton, amely a lengyel népet végleg megszabadítja a kommunizmustól.

Washington. a Szovjetunió washingtoni ügyvivője pénteken átnyújtotta Dulles külügyminiszternek Bulganyin szovjet miniszterelnöknek Eisenhowerhez intézett újabb üzenetét. Ebben Bulganyin az atomfegyverek betiltásával foglalkozik. Ennek a problémának megvitatását Bulganyin különösen időszerűnek tartja az amerikai elnökválasztási hadjáratra való tekintettel. Bulganyin levelében azt mondja, hogy bizonyos amerikai körök teljesen helytelenül értelmezik a Szovjetuniónak az atomfegyverek ügyében folytatott politikáját. Ez a megállapítás Bulganyin levele szerint elsősorban Dulles külügyminiszterre vonatkozik, aki közvetlen támadásokat intéz a Szovjetunió és annak békés külpolitikája ellen. Hagerty, a Fehér Ház sajtófőnöke nyilvánosságra hozta Eisenhower elnök Bulganyinhoz intézett válaszát. Az amerikai elnök ebben mindenekelőtt sajnálkozással állapítja meg, hogy a szovjet miniszterelnök levele sok tekintetben eltér az elfogadott nemzetközi szokásoktól. A levél az elnökválasztási hadjárat közepette kifejezésre juttatja egyes amerikai politikai személyiségek véleményének támogatását, amely az Egyesült Államok belügyeibe való beavatkozást jelent. Ha ezt a beavatkozást egy nagykövet tette volna, mondja Eisenhower válasza, akkor a kormány a nemzetközi szokásoknak megfelelően nemkívánatos személynek nyilvánítaná a nagykövetet.

Belgrád. Ma kezdődnek meg a hivatalos tárgyalások a román kormány és pártküldöttség, valamint Tito jugoszláv államfő között. A román kommunista küldöttség 9 napos hivatalos látogatásra érkezett szombaton a jugoszláv fővárosba. Tito jugoszláv államfő a román küldöttség tiszteletére rendezett fogadáson elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a szocialista országok közti kapcsolatoknak kell mintául szolgálniuk a nemzetközi kapcsolatok rendezésében. Gheorghiu-Dej, a Román Kommunista Párt első titkára válaszbeszédében azt mondotta, hogy Románia a szocialista átalakulásnak leninista elvét követi, amely a különböző országokban különböző formákban jelentkezik, az egyes országok körülményeinek és sajátosságainak megfelelően.

Budapest. A spanyolországi nemzetközi brigádok megalakulásának tegnapi évforduló ünnepségén Cséby Lajos, a Magyar Frontharcosok Szövetsége elnökségének tagja, beszédében rámutatott arra, hogy az 1949-es kirakatperek folyamán a vádlottak javarészt az úgynevezett spanyolországi brigád tagjai közül kerültek ki. Ez nagy elkeseredést okozott a brigád volt tagjai között. A spanyolországi háborúban részt vett önkéntesek mintegy ezerfőnyi csoportjából a Rajk-per idején 14-et börtönbe vetettek, kettőt kivégeztek, és egy öngyilkosságot követett el a börtönben. A brigád szónoka név szerint meg nem jelölve, de félreérthetetlenül Rákosi Mátyásra célozva hangoztatta, hogy a sztálini önkényuralom előtt hajlongó vezető saját maga törölte le nevét a brigád zászlójáról.

Híreink közlését ezzel befejeztük. Legközelebb egy óra múlva mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 9:00
Hossz0:09:58
Cím09:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3