20:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 20:00 ● 09:52

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja, a 13, 16, 19 és 41 méteres rövidhullámon. Kedves Hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 20 órát jelez.

Tárogató

Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A forradalom győzött - ezzel a mondattal kezdi mai tudósítását Ben, a Monde munkatársa. Szombaton és vasárnap, magának a lengyel közvéleménynek széles rétegei nem hitték el, hogy a lengyel kommunista vezetők eredményesen szembeszállhatnak Moszkvával. Vasárnap egész napon át ádáz küzdelem folyt Rokosszovszkij személye körül. A párt szovjet frakciója azonban már szombaton visszavonulásra kényszerült. A szovjet vezetők váratlan látogatása, Hruscsov viselkedése és a szovjet csapatok hadmozdulatairól érkező ellenőrizhetetlen hírek az egész országban mérhetetlen felháborodást okoztak. Varsóban és a vidéki városokban a hétvégén az üzemekben a gyűlések százait tartották, amelyeken határozatokat hoztak a párt liberális szárnyának támogatása mellett. A munkások és diákok ezekben a határozatokban felhívták a központi bizottságot, hogy álljon ellen a moszkvai nyomásnak és zárja ki tagjai sorából azokat, akik a demokratizálási folyamatot esetleg egy katonai puccs árán is megakadályoznák. Számos munkás- és diákküldöttség ellátogatott a központi bizottság tanácskozásainak színhelyére is és személyesen adta át a meghozott határozatokat a lengyel kommunista párt vezetőinek. Kétségtelen - írja Ben - hogy a munkásság és a diákság fellépése jelentős befolyással volt a központi bizottság vasárnap esti döntéseire. A szavazásra vasárnap este 9 óra után került sor. A központi bizottság mindenekelőtt elhatározta, hogy a Politbüro tagjainak létszámát tizenháromról kilencre csökkenti. Ez a döntés már rossz előjel volt a sztálinisták számára. A Politbüro tagjainak listája este fél 11-kor került nyilvánosságra. A szavazás során Ochab, a távozó elsőtitkár 75, Gomulka 74 Cyrankiewicz, Rapacki, Jedrychowski, Morawski és Loga-Sowinski 73, illetve 72 szavazatot kapott. Zawadzki, aki a legutolsó pillanatig ingadozott, hogy melyik csoportba csatlakozzék, valamint Zambrowski 56 szavazatot szerzett. Rokosszovszkijra mindössze 26 szavazat esett, a volt Politbüro sztálinista tagjai pedig mindössze néhány szavazatot szereztek. A Gomulka és az új Politbüro megválasztásáról szóló hírt a rádió és az újságok különkiadásai azonnal közölték a lakossággal. Az újságokat a járókelők valóssággal kiszakították a rikkancsok kezéből és a nagyobb lengyel városokban a hír látható lelkesedést keltett. Lengyelországban ma a legtöbbet emlegetett kérdés az, hogy mi lesz a Kreml válasza a varsói vereségre. A Monde tudósítója szerint a szovjet vezetők tartózkodását nyilván nagymértékben befolyásolta a munkásság és a diákság erélyes fellépése. Varsóban, valamint a többi nagyobb ipari központban a munkások és a diákok a hétvégén riadókészültségben állottak. A varsói üzemek munkássága vasárnap külön műszakot vállalt, hogy szükség esetén a dolgozók azonnal mozgósíthatók legyenek. A külön műszakból befolyó béreket egy hatalmas műemlék építésére fordítják, az 1944-es varsói ellenállás hősei számára. Mint ismeretes az 1944-es varsói felkelés a szovjet csapatok tétlen magatartása miatt vérzett el. Az egyik legnagyobb varsói üzem párttitkára kijelentette a Monde tudósítójának, hogy bár a munkásságnak nincsenek fegyverei, szükség esetén azonban a dolgozók tízezrei felfegyverezhetők. Varsóban hírek keringenek arról is, hogy Tito jugoszláv államfő az utolsó pillanatban beavatkozott a Moszkva és Varsó közti viszályba. Tito, valamint Mao Ce-tung, kommunista kínai államfő üzenetet küldött Hruscsovnak, amelyben megengedhetetlennek minősítették a szovjet beavatkozást, a lengyel belügyekbe.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Politbüroja Gomulka első titkár vezetésével ma rendkívüli ülést tart, amelynek napirendjén Rokosszovszkij szovjet tábornagy ügye szerepel. Rokosszovszkijt, aki formailag még tagja a kormánynak és a lengyel hadsereg főparancsnoka tegnap kibuktatták a Politbüroból. Szczecin, német nevén Stettin város munkássága tömeggyűlést tartott, amelyen a Szovjetunióban visszatartott lengyel állampolgárok azonnali repatriálását követelték. A gyűlésről a lengyel rádió is tudósítást adott. A munkásság továbbá felszólította a Pravda nevű szovjet lap szerkesztőségét, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a lengyel sajtóra szórt rágalmakért. A gyűlésre a stettini kommunista párt minden szervezete teljes számban kivonult.

Poznan. A bíróság ideiglenesen szabadlábra helyezte a poznani perek három vádlottját. A bíróság továbbá a jelenleg folyamatban lévő pert november 6-ára napolta el. Döntöttek arról is, hogy további tanúkat hallgatnak ki.

Berlin. Kommunista kínai forrásból szerzett értesülés szerint a pekingi kormány arra intette Moszkvát, hogy ne alkalmazzon megtorlást Lengyelországgal szemben. Kelet-berlini kommunista kínai körök nyilvánosságra hozták azt is, hogy a kommunista kínai kormány figyelmeztetését szombaton, az éjszakai órákban kézbesítették a szovjet kormánynak. A kommunista kínai vezetők nyíltan tudtára adták a Kremlnek, hogy minden Lengyelország elleni megtorló akció szakadást idézne elő a kommunista világban.

Belgrád. A jugoszláv sajtó és a rádió feszült figyelemmel kíséri a varsói eseményeket. A jugoszláv rádió beszámol hallgatóságának a szovjet-lengyel tárgyalásokról és a szovjet küldöttség elutazásáról is. A zágrábi rádió idézte a Zycie Warszawy nevű lengyel lap nyilatkozatát, amely szerint a lengyel nép félretolja az útból a demokratizálásnak útjába álló személyeket. A zágrábi rádió hosszasan ismertette, hogy Magyarországon mily rokonszenvvel figyelik a lengyel kommunisták küzdelmét a múlt politikájának felszámolására. A jugoszláv rádióállomás hírmagyarázója szerint Lengyelországon és Magyarországon folytatni kell a küzdelmet a reakciós, visszahúzó erők ellen. A Politika beszámolót közölt azokról a híresztelésekről is, amelyek szerint szovjet csapatmozdulatok voltak Lengyelországban. A belgrádi rádió hosszasan ismertette Gomulka beszédét és sajtószemlét közölt a lengyel lapokból, valamint a lengyel sajtónak a Pravda támadó cikkére adott válaszából.

Belgrád. A jugoszláv fővárosban ma megkezdődtek a politikai tanácskozások Tito és a román kommunista vezetők között. A román küldöttséget Gheorghiu-Dej, a párt első titkára és Stoica miniszterelnök vezeti. Jugoszláv részről Tito mellett Kardelj helyettes miniszterelnök Gosnjak hadügyminiszter és Popovic külügyminiszter vesz részt a tárgyalásokon. Hivatalos jelentés szerint a tanácskozások célja az, hogy normálissá tegyék a két párt és a két ország közti kapcsolatokat. Tito és a román kommunista vezetők között hír szerint szóba kerülnek a lengyelországi események is. A magyar küldöttség ma ugyancsak folytatta tárgyalásait a jugoszláv vezetőkkel. Jugoszláv részről Rankovic vezette a tanácskozásokat, amelyek valószínűleg még ma véget érnek. A magyar küldöttség egyhetes jugoszláviai tartózkodásáról előreláthatólag még az esti órákban hivatalos közleményt adnak ki.

Strasbourg. Hope, angol külügyi államtitkár az Európa Tanács Közgyűlésének gazdasági vitájában kijelentette, hogy Nagy-Britannia nem csatlakozik ugyan az Európai Közös Piachoz, de hajlandó részt venni egy közös szabadkereskedelmi terület kialakításában. Hope a brit döntést azzal indokolta meg, hogy Anglia a brit államközösség többi országával fennálló kötelezettségei miatt nem vehet részt a Közös Európai Piac szervezetében. A szabadkereskedelmi terület kialakításában is csak abban az esetben vállal részt, ha a vámhatárok lebontása nem vonatkozik a mezőgazdasági terményekre és általában az élelmiszerekre. A brit bejelentés nem keltett nagyobb meglepetést Strasbourgban. A nyugati-európai küldöttek annál nagyobb megelégedéssel fogadták azt a brit döntést, hogy Nagy-Britannia feltételekkel bár, de részt vesz az európai szabadkereskedelmi terület kialakításában.

Párizs. Mollet francia miniszterelnök Pineau külügyminiszterrel és Bourgés-Maunoury hadügyminiszterrel ma az Athos nevű hajó lefoglalásáról tárgyalt. Az Athos - mint annak idején jelentettük - fegyvereket szállított az algériai lázadóknak. A fegyvereket Alexandria kikötőjében egyiptomi katonák rakodták be. A francia fővárosban nem tartják kizártnak, hogy Franciaország az egyiptomi fegyverszállítások miatt esetleg panaszt emel az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 21 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 20:00
Hossz0:09:52
Cím20:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3