12:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 12:00 ● 09:51

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja, a 13, 16, 19 és 25 méteres rövidhullámon. Néhány másodperc múlva a harangkondulás déli 12 órát jelez.
A déli harangszó emlékeztessen a nándorfehérvári győzelemre, amely 500 évvel ez előtt meghátrálásra kényszerítette a félelmetes keleti hódítót.

Déli harangszó.

Kedves Hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik. Körképet adunk a nemzetközi helyzetről.

A lengyelországi kommunista párt központi bizottsága tegnap a késő esti órákban Gomulkát választotta meg a lengyelországi kommunista párt első titkárává. A központi bizottság egyidejűleg döntött az új Politbüro összetételéről is. Ebben nem szerepel Rokosszovszkij tábornagy, aki a 75 szavazatból csak 26 szavazatot kapott. A Politbüroban való beválasztáshoz legalább 50 szavazat szükséges. Az új Politbüroban Ochab és Gomulka mellett Cyrankiewicz miniszterelnök, Rapacki külügyminiszter, Jedrychowski a gazdasági tervbizottság elnöke, Zambrowski, Morawski, Loga-Sowinski és Zawadzki foglal helyet. Megválasztották egyidejűleg a központi bizottság hét titkárát is, nevezetesen Albrechtet, Giereket, Gomulkát, Jarosinskit, Matwint, Ochabot és Zambrowskit. A varsói rádió a központi bizottság döntését méltatva kijelentette, hogy nagy éberségre van szükség, mert a múlt tovább kísért, erői még nem tették le a fegyvert. A lengyel rádió hangoztatta, hogy Lengyelország a fontos döntés után túljutott a Rubiconon, és semmi sem tudja most már feltartóztatni a lengyel történelmi fejlődés nagy fordulatát. A varsói rádió kommentátora szerint októberben tavasz köszöntött be Lengyelországra.
A lengyel tavasz legfőbb ismertetője az igazság becsületének helyreállítása, és a szakítás a hazugságokkal. Másik ismertető jele az igazi tekintélyek rehabilitálása, és a hamis tekintélyek megbuktatása. A lengyelországi kommunista párt központi bizottságnak döntése után, noha arra a késő éjszakai órákban került sor, hirtelen újból megélénkültek a varsói utcák. A házak ablaki mögött kigyúltak a fények, majd a lakosok az utcára özönlöttek, ahol munkások és diákok árusították a varsói lapoknak a fontos döntéseket tartalmazó különkiadásait. A Trybuna Ludu a lengyel kommunista párt központi lapja külön kiadásában méltatta az utolsó 24 óra eseményeit. A lap megállapítja, hogy az új Politbüro megválasztása fordulópontot jelent mind a párt, mind Lengyelország számára. Az új vezetőket nem csupán a központi bizottság választotta meg, írja a lap, hanem az egész párt. 3 nap óta a munkások, az ifjak, az értelmiségiek, a katonák és a tisztek százezrei szinte együtt éltek a központi bizottság plénumának fejleményeivel. Elmondható tehát, hogy hosszú évek óta első ízben ismét szoros kapcsolat épült ki a párt legfőbb szerve és a lengyel nép között.

Nyugati hírszolgálati irodák tudósítói szerint a lengyel fővárosban az az általános vélemény, hogy Rokosszovszkij tábornagy elmozdításával, valamint Gomulkának és társainak diadalával meggyorsul a liberalizálási folyamat. A lengyel népnek ehhez fűzött reményei jutnak kifejezésre az üdvözlő táviratokban, és tömeggyűléseken hozott határozatokban. A lengyel posta a táviratok és a levelek százezreit kézbesíti megszakítás nélkül a központi bizottságnak, amelyekben támogatásukról biztosítják a központi bizottságot. A munkásság és az ifjúság tömeggyűlésein kívül tegnap a késő esti órákban a katonai műszaki akadémia tisztjei és legénysége is gyűlést tartott. Ezen a résztvevő legénység és a tisztek határozott javaslatot fogadtak el, amely hangsúlyozza a hadsereg és munkásosztály rendíthetetlen egységét. A központi bizottság a jelentések szerint melegen ünnepelte Gomulkát, a kommunista párt új első titkárát megválasztása után. A továbbiakban egy új szerv kiküldetését határozta el, és azzal a feladattal bízta meg, hogy vizsgálja felül az államvédelmi szervezetek tevékenységét irányító pártvezetők felelősségét. A lengyel közvélemény most feszült érdeklődéssel fordul a törvényhozás holnapi ülése elé, mert a közvélemény azzal számol, hogy Gomulka újabb beszédben ismerteti Lengyelország demokratizálásával kapcsolatos elgondolásait. Annak ellenére, hogy a lengyelországi kommunista párt Központi Bizottsága csak a késő éjjeli órákban hozta meg döntését a párt első titkárának személyéről és az új Politbüro összeállításáról, több angol és amerikai lap terjedelmes cikkekben foglalkozik a központi bizottság döntésének jelentőségével.

A londoni Times vezércikkében azt a véleményt fejezi ki, hogy a Szovjetunió és Lengyelország közötti politikai fegyverszüneti egyezmény létrehozása akadályokba ütközik, mivel a két országot alapvető nézeteltérések választják el egymástól.

A Manchester Guardian szerint a lengyelországi események mutatják meg azt, hogy a Szovjetunió valóban megengedheti-e a kommunista vezetés alatt álló országoknak, hogy maguk vegyék kezükbe sorsuk irányítását.
A Daily Mail kijelenti, hogy a lengyelországi helyzet komoly válaszút elé állítja Hruscsovot. Hogyan fojtsa el Lengyelországban a nemzeti megmozdulást, ha a szovjet propaganda szerint a Szovjetunió a gyarmati népek igazi barátja.
A Liberális News Chronicle kijelenti, ha a Szovjetunió fegyveres erővel kísérelné meg hegemóniája visszaállítást Lengyelországban, ez a kísérlet tápot adna a kommunista vezetés alatti országokban lévő ellenzék megerősítésére. Az ellenzéki munkáspárt hivatalos lapja, a Daily Herald véleménye szerint a lengyelországi események a sztálinista mintájú szovjet zsarnokság végének kezdetét jelenti.
A független jobboldali Daily Express kijelenti, hogy a szovjet hadsereg letörhetné a lengyel megmozdulást. Ez azonban súlyos morális következményekkel járna a Szovjetunióra nézve, nem csak a külföldön, hanem odahaza is.

A New York Times a legutóbbi 48 óra eseményeivel foglalkozva azt a véleményét nyilvánítja, hogy a lengyel forradalmi megmozdulásnak nemzeti és gazdasági okai vannak. A lengyelországi kommunista párt Központi Bizottságának döntésével tetőpontját érte el a lengyel kommunista vezetők győzelme a Szovjetunió felett, írja a lap.
A Daily Worker az amerikai kommunista párt hivatalos lapja, amely ez ideig teljes hallgatásba burkolódzott. Mai vezércikkében örömmel üdvözli Gomulkának a párt első titkárává való megválasztását. A lap szerint Gomulka győzelme az igazság és a szocialista elvek győzelmét jelenti. Körképünk befejező részében röviden beszámolunk a nemzetközi politika egyéb eseményeiről.

Belgrádban ma kezdődnek meg a hivatalos tárgyalások a román kormány és pártküldöttség, valamint Tito jugoszláv államfő között. Tito jugoszláv államfő a romániai kommunista küldöttség tiszteletére rendezett fogadáson elmondott beszédében hangoztatta, hogy a szocialista országok közötti kapcsolatoknak kell mintául szolgálniuk a nemzetközi kapcsolatok rendezésében.

New Yorkban az ENSZ szóvivője kijelentette, hogy Hammarskjöld főtitkár állandó kapcsolatot tart fenn Nagy-Britanniával, Franciaországgal és Egyiptommal a szuezi válság ügyében. Párizsban hivatalosan bejelentették, hogy a francia és a nyugatnémet külügyminiszter szombaton írja alá Luxembourgban a Saar-megállapodást.

Jordániában tegnap általános választások voltak. Az eddigi részeredmények szerint a 40 mandátumból 19-et azok a politikai pártok nyerték el, amelyek lazítani kívánják Jordániának Nagy-Britanniával való hagyományos kapcsolatait. Moszkvában hivatalosan bejelentették, hogy három megfigyelő, aki az amerikai kormány meghívására részt vesz az elnökválasztási hadjáratban, elindult az Egyesült Államokba.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Körképet adtunk a nemzetközi helyzetről. Legközelebb 13 órakor jelentkezünk Hírszolgálatunkkal.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 12:00
Hossz0:09:51
Cím12:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3