06:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 20. 06:00 ● 09:45

00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves hallgatóink néhány másodperc múlva, 6 órakor megszólal tárogatónk hangja. Szól a kakas már, majd' megvirrad már.

Tárogató

Kedves hallgatóink, most a szabad Magyarország hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A Lengyelországi Kommunista Párt Központi Bizottsága tegnap délelőtt beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, valamint Spychalskit, Loga-Sowińskit és Kliszkát, akik az elmúlt években Gomulkával együtt hosszú évekig szenvedtek a börtönben. A Központi Bizottság ezután egy 11 nevet felsoroló listáról lett volna hivatva döntetni, amely megvitatandó tervezetként a politbüró új összetételét tartalmazza. A listán nem szerepel Rokosszovszkij, Lengyelország szovjet nevelésű és szovjet állampolgár nemzetvédelmi minisztere, valamint több más, az ortodox kommunizmus híveként számon tartott vezető. A névsor élén Cyrankiewicz miniszterelnök és az ugyancsak a liberalizálódási folyamat híveként nyilvántartott Rapacki külügyminiszter neve áll, felsorolja továbbá Gomulka és Loga-Sowiński nevét, mint a politbüró javasolt tagjait. A tervezetként előterjesztett lista megvitatását azonban egy drámai fordulat nyomán felfüggesztették. Mint az esti órákban a Varsóban működő nyugati laptudósítók elsőnek jelentették, a Szovjetunió több vezetője a lengyel fővárosba érkezett. A küldöttségben részt vesz Hruscsov, a szovjet Kommunista Párt első titkára, Molotov helyettes miniszterelnök, volt külügyminiszter, továbbá Mikojan és Kaganovics helyettes miniszterelnökök. Ben, a Monde tudósítója esti varsói jelentésében beszámolt arról, hogy Hruscsov, Molotov, Mikojan és Kaganovics tegnap délelőtt 11 órakor érkezett meg Varsóba. Előzőleg Moszkva tegnap fölhívta a Lengyel Kommunista Párt politbüróját, hogy azonnal menesszen küldöttséget a szovjet fővárosba. A lengyel politbüró a meghívást elutasította és indoklásképpen a Központi Bizottság küszöbön álló ülésére hivatkozott. A lengyel politbüró ellenjavaslatában egy találkozót indítványozott a két ország kommunista pártjainak vezetői közt a Központi Bizottság ülése után. A lengyelországi kommunista vezetőket csak tegnap reggel tájékoztatták arról, hogy a szovjet vezetők Varsóba érkeznek. A lengyel fővárosban az utolsó pillanatig nem tudtak arról, hogy kik lesznek a szovjet küldöttség tagjai. A Központi Bizottságot Ochab első titkár tájékoztatta a szovjet vezetők megérkezéséről. Ezután a Központi Bizottság estére halasztotta el tanácskozásait. Időközben a lemondásokat már benyújtott poltibüró-tagok megkezdték tanácskozásaikat Hruscsovval és a szovjet küldöttség többi tagjával. Lengyel részről Gomulka is részt vesz a tárgyalásokon. Egyes hírek szerint Konyev szovjet tábornagy is megérkezett Lengyelországba és Varsóból azonnal a szovjet csapatok alsó-sziléziai főhadiszállására utazott, ahol három szovjet hadosztály áll készenlétben. Varsóban olyan ellenőrizhetetlen hírek is elterjedtek, hogy egy szovjet hadosztály már úton volt a lengyel főváros felé. A szovjet küldöttség megérkezése után azonban a szovjet csapatot visszarendelték. A Lengyel Kommunista Párt Központi Bizottsága a délutáni órákban utasítást adott minden egyes üzem munkásságának, hogy a munka befejezése után ne hagyja el a gyárakat és a továbbiakig álljon [készenlétben].

Varsó. A Monde tudósítójának jelentését mindenben megerősítik a nyugati hírközlő irodák értesülései. Az egyik a következőket jelenti Varsóból: a szovjet vezetők megérkezésekor a Lengyelországi Kommunista Párt Központi Bizottsága éppen ott tartott, hogy megtegye az első lépéseket a párt átszervezésére. Gomulkát előterjesztették a Központi Bizottság egyik titkáraként való megválasztásra. Az ülés azonban a szovjet küldöttség megérkezésekor félbeszakadt. A szovjet vezetők ahelyett, hogy bekapcsolódtak volna a Központi Bizottság tanácskozásaiba, a lengyelországi kommunista vezetők egy külön csoportjával kezdtek tárgyalásba zárt ajtók mögött. Lengyel részről jelen volt e csoportban Gomulka, valamint Ochab, a párt jelenlegi első titkára. A szovjet vezetők megérkezése Varsóban nagy feltűnést keltett – jelentik a továbbiakban a nyugati távirati irodák. Az utcák elnéptelenedtek, a lakások és üzemek kivilágított ablakai arról tanúskodtak, hogy mindenki a rádiója mellett ül és az első hivatalos közleményekre vár.

Varsó. A lengyel rádió hírszolgálatában tegnap este a 21 órakor kezdődő híradás minden indoklás nélkül elmaradt. Ahelyett fél órán keresztül zenét közvetítettek hanglemezekről. 21 óra 30 perckor a varsói állomás reggeli híreit ismételte meg, csupán annyit közölve a Központi Bizottság értekezletéről, hogy az megkezdődött. 23 órakor a varsói rádió röviden annyit közölt, hogy a Kommunista Párt Központi Bizottsága ma délelőtt 11 órakor ül össze újabb értekezletre. Tegnap este a 21 órakor kezdődő híradás indokolás nélkül elmaradt. A hivatalos hírközlő iroda a délután folyamán és egészen a késő esti órákig levelek szövegét közölte, amelyekben különböző üzemek munkásai felkérik a Kommunista Párt Központi Bizottságát, hogy küszöbön álló plénumán vegye figyelembe az általános politikai és gazdasági kérdéseket, és a pártvezetőségben hajtson végre jelentős személyi változást. A hivatalos hírközlő iroda ismerteti a Varsói Egyetem szervezetének, a Lengyel Írók Szövetségének és a Varsói Társadalomtudományi Intézet határozati javaslatait, amelyeket rendkívüli üléseikben fogadtak el és amelyben azt a követelményt támasztják, hogy a Lengyelországi Kommunista Párt legközelebbi kongresszusa előtt minden időszerű kérdést vegyenek elő és vitassanak meg a sajtóban, valamint a belső pártközlemények útján. A határozati javaslatokban kimondják az említett szervezetek azt is, hogy a sajtó ellenőrzését intéző iroda nehogy beavatkozzék az ideológiai vitákba.

Washington. Bulganyin szovjet miniszterelnök újabb üzenetben fordult Eisenhower elnökhöz. Az üzenetet a szovjet nagykövetség egyik vezető tisztviselője tegnap este nyújtotta át Dulles külügyminiszternek. Dulles közölte, hogy az üzenet szövegének fordítása vasárnapra készül el.

Moszkva. Japán és a Szovjetunió miniszterelnöke tegnap nyilatkozatot írt alá, amely megszünteti a 2 ország közötti hadiállapotot és a jó szomszédság, valamint a kereskedelmi kapcsolatok kialakulását jelenti be. A nyilatkozatban a Szovjetunió ígéretet tett arra, hogy egy később megvitatandó békeszerződés aláírása után visszaadja Japánnak a II. világháború utolsó szakaszában elfoglalt és azóta birtokában tartott két dél-kurili szigetet, Habomait és Shikotant. A közös nyilatkozat a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról is dönt. A Szovjetunió kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy hazaküldi a még mindig visszatartott japán hadifoglyokat és lemond minden jóvátételi követelésről, amelyet korábban Japánnal szemben támasztott. A Szovjetunió és Japán nem avatkozik be a másik ország belügyeibe sem közvetve, sem közvetlenül, sem gazdasági, politikai, avagy ideológiai jelleggel, hangoztatja többek között a közös deklaráció. A nyilatkozathoz külön jegyzőkönyvet csatoltak, amely kimondja, hogy az árucsere-egyezmény megkötéséig a 2 ország minden megtesz kereskedelmi kapcsolatainak kiépítésére.

Moszkva. Sepilov, szovjet külügyminiszter cáfolta, hogy a Szovjetunió felajánlotta volna támogatását Egyiptomnak az Asszuáni-gát felépítésében. Shepílov egy nyugati újságírónak válaszolt, aki Nasszernek a hét folyamán tett kijelentését idézte. Nasszer szerint a Szovjetunió hajlandó segíteni Egyiptomot a gát megépítésében. A szovjet külügyminiszter hangoztatta, hogy ez idő szerint ilyen javaslattal nem foglalkoznak Rómában. Természetesen azonban, hogyha Kairó ilyen irányú kérést előterjesztene, szovjet részről megfontolás tárgyává tennék. Shepílov közölte továbbá, hogy Nasszer tervezett moszkvai látogatásának az időpontját még nem tűzték ki. Ez teljes egészében Nasszeren múlik, mondotta.

Belgrád. A jugoszláv fővárosban megkezdték az előkészületeket a romániai Kommunista Párt és a kormány küldötteiből álló bizottság ünnepélyes fogadására. A népfront szerepét betöltő, úgynevezett Szocialista Szövetség kiáltványt adott ki, amelyben a látogatást a két ország közötti egyenlőségen alapuló együttműködést igen kedvező fejlemény kifejezésének nevezi. Politikai megfigyelők szerint a jugoszláv fővárosban nagyobb súlyt fektetnek a kormányközi, mint a pártközi megbeszélésekre. Ez abban is kifejezésre jutott, hogy a belgrádi közlemények a romániai küldöttségek tagjainak felsorolására az egyes tagoknak nem a pártban, hanem a kormányban betöltött tisztségeit sorolták föl.

Kedves hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 7 órakor mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-20 06:00
Hossz0:09:45
Cím06:00 óra. Hírszolgálat
Műsor letöltése MP3