16:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 19. 16:00 ● 10:26

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19 és 25 méteres rövidhullámon.
Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk! Tárogatónk 16 órát jelez.

Tárogató

Kedves hallgatóink! Most a szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban.

Gomulkát visszavették a lengyelországi kommunista párt Központi Bizottságába.
A lengyelországi parasztpárt az eddiginél nagyobb függetlenséget követel magának az ország ügyeinek irányításában.
A magyarországi kommunista küldöttség Zágrábban tárgyal.
Az Európai Tanács közgyűlése külpolitikai vitájában kitért a kelet-európai problémákra is.
A japán és a szovjet kormány megállapodást ír alá a hadiállapot megszüntetéséről.
A nyugat-német parlament felsőháza jóváhagyta a katonai szolgálati idő csökkentését.

Most rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Központi Bizottsága beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, Spychalskit, Loga-Sowinskit és Kliszko-t. Gomulkát, aki a kommunista párt első titkára, a Központi és Politikai Bizottság tagja volt, 1949-ben fosztották meg tisztségeitől. Két év múlva letartóztatták, és 4 évig tartották börtönben anélkül, hogy bíróság elé állították volna. Tavasszal rehabilitálták. A Központi Bizottság 3 másik újonnan megválasztott tagja Gomulka közvetlen munkatársai és politikai barátai közé tartoznak. A felvételükről szóló hírt a varsói rádió adását megszakítva közölte a nyilvánossággal, és a hírt 10 percenként megismétlik.
A Lengyel Kommunista Párt Központi Bizottsága ma délelőtt 10 órakor ült össze. Az ülés tárgysorozatáról csak annyit közöltek, hogy időszerű politikai, gazdasági problémákat és személyzeti kérdéseket vitatnak meg.
A Lengyel Távirati Iroda jelentést adott ki az új választójogi törvény tervezetéről. A tervezet a hírügynökség jelentése szerint 116 képviselői kerületre osztotta fel az országot. Minden kerület a törvénytervezetben megállapított számú képviselőt választ. A tervezet szerint minden kerületben több jelöltet állítanak, mint ahány képviselő a parlamentbe küldhető. Kötelezővé teszik a titkos szavazást. A szavazóhelyiségben jelen lehetnek a sajtó képviselői is, valamint azoknak a szervezeteknek megbízottai, amelyek a képviselők jelölését végezték. A tervezetet a képviselőház Alkotmányjogi Bizottságának jóváhagyása után a parlament elé terjesztik.

A lengyelországi Egyesült Parasztpárt végrehajtó bizottsága értekezletet tartott. Ignar, a bizottság alelnöke az eddiginél nagyobb függetlenséget követelt a parasztpárt számára. Kijelentette, elismeri a kommunista párt vezető szerepét, ez azonban nem jelentheti azt, hogy a parasztságnak ne legyen szava az ország ügyeinek irányításában. Kifogásolta, hogy a kormánynak jelenleg csak egy parasztpárthoz tartozó tagja van, az erdészeti miniszter, és hangsúlyozta, hogy a parasztpárttal egyenjogú félként kell bánni. Ignar a továbbiakban a Földművelésügyi Minisztérium és az Állami Gazdaságok Minisztériumának egyesülését sürgette, követelte az előzetes cenzúra törlését a sajtóban, és síkra szállott egy önálló külpolitika folytatása mellett.

Belgrád. A magyarországi kommunista küldöttség jugoszláviai körútján Zágrábba érkezett. A kommunista küldöttek tegnap Szarajevóban tárgyaltak. A tárgyalásokat Belljében, Tito tábornagy vadászkastélyában fejezik be.

Strasbourg. Az Európa Tanács közgyűlése tegnap folytatta külpolitikai vitáját. Martino, olasz külügyminiszter javasolta, hívják össze értekezletre Európa szabad felének miniszterelnökeit a nyugat-európai egység mielőbbi megteremtése érdekében. Több felszólaló részletesen foglalkozott a német kérdéssel. Rámutattak arra, hogy az egység megteremtésének egyetlen akadálya a Szovjetunió. Gotthard, az Európa Tanácsban nem képviselt rabnemzetek ügyeinek védelmére alakult bizottság előadója ismertette a legutóbbi kelet-európai eseményeket. Rámutatott arra, hogy a szabadságért, kenyérért, szabad választásokért tüntető poznani munkások a vasfüggöny mögötti valamennyi nép nevében szóltak. Nem tudjuk – mondotta – hova vezet a fejlődés. Nem valószínű azonban, hogy a jelenlegi status quo fennmaradjon, ezért továbbra is követelnünk kell a szabad választások megtartását az Egyesült Nemzetek Szervezetének közreműködésével. Le kell leplezni a szovjet imperializmust az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. A koegzisztencia lemondást és passzivitást jelent, a háború kollektív öngyilkosságot. A két szélsőség között azonban bőséges tér nyílik a politikai akciókra, amelyek meghozhatják a népek szabadságát és ezáltal a békét – mondotta Gotthard.

Moszkva. A japán és a szovjet kormány tárgyalásai ma befejeződnek. A két küldöttség megállapodott annak a közös nyilatkoznak szövegében, amely 11 évvel a háború befejezése után megszünteti a hadiállapotot a két ország között, helyreállítja a diplomáciai kapcsolatokat, és gondoskodik a Szovjetunióban visszatartott hadifoglyok szabadon bocsájtásáról. A vitás területi kérdéseket a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása után vitatják meg. A deklaráció aláírására a délutáni órákban kerül sor.

Bonn. A nyugat-német parlament felsőháza első olvasásban elfogadta az új német katonatörvényt, amely 12 hónapban állapítja meg a kötelező katonai szolgálat időtartamát. A kormány tájékoztatta a felsőházat, hogy a szolgálati időnek 18 hónapról 12 hónapra történt leszállítása szükségessé teszi, hogy az 500 ezer főre tervezett nyugat-német haderő hivatásos katonáinak létszámát az eredeti javaslattól eltérően 230 ezerről 300 ezerre emeljék. A törvényjavaslatot a felsőház most átteszi a képviselőházhoz további tárgyalás végett.

New York. A keresztes hadjárat a szabadságért mozgalomba tömörült társadalmi, gazdasági és kulturális szervezetek 54 képviselője látogatásra indult Európába, hogy megtekintse a Szabad Európa Rádiójának és a Szabad Európa sajtójának európai intézményeit. A bizottságot Jackson, a Szabad Európa Bizottság volt elnöke, több nagy amerikai lap igazgatóságának tagja búcsúztatta a repülőtéren. Rámutatott arra, hogy a Szabad Európa Rádiója hozzájárul munkájával a vasfüggöny mögötti erjedéshez. Ismertette a lengyelországi, magyarországi és más vasfüggöny mögötti eseményeket, kiemelve, hogy ezek olyan fejlemények, amelyeket Moszkva kénytelen tudomásul venni. Hangsúlyozta azt is, hogy az olvadás politikája a tevékenység fokozását teszi szükségessé a Szabad Európa Rádiója a Szabad Európa sajtója számára. Shepardson, a Szabad Európa Bizottság távozó elnöke köszönettel emlékezett meg az amerikai nép támogatásáról, amely lehetővé teszi a szabadságért vívott harc folytatását.

Debrecen. A Bihar-Nagybajom környéki földgáz-kutak termelésénél fennakadások mutatkoznak. 1956-ra 1,5 millió köbméter földgáz kitermelését irányozták elő, de szeptember 30-áig csupán 600 ezer köbméter földgázt hoztak a föld felszínére. A termelés nagymértékű visszaesését szakmai körökben azzal magyarázzák, hogy a földgáz-kutak hozamát a geológusok tiltakozása ellenére szívótornyok alkalmazásával növelték. A földgázt tartalmazó úgynevezett boltozatok geológusok feltevése szerint a szívótornyok rablógazdálkodása miatt több helyen beomlottak, és ennek következtében a kutak egy része eltömődött.

Budapest. A szénbányászati trösztök 1956 harmadik negyedévi jelentéséből kitűnik, hogy a kézi szerszámok hiánya a szénbányákban tovább fokozódott, és több helyen a termelésben fennakadást okozott. A Pécsi Szénbányászati Trösztnél 400 darab fejtőcsákányra, 2500 darab csákányra, 180 darab szekercére, és 5 ezer darab felrakó lapátra volna szükség. A tröszt igazgatósága évek óta hiába harcol az új kéziszerszámok megszerzéséért. A gyárak csak töredékét szállítják a megrendelt mennyiségnek. A Dorogi Szénbányászati Tröszt jelentéséből kitűnik, hogy csupán szeptember havában szerszámhiány, illetőleg a szerszámra való várás miatt 6750 munkaóra esett ki a termelésből.

Híreink közlését ezzel befejeztük. Legközelebb 17 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-19 16:00
Hossz0:10:26
Cím16:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3