15:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 19. 15:00 ● 10:13

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19 és 25 méteres rövidhullámon.
Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk! Tárogatónk 15 órát jelez.

Tárogató

Kedves hallgatóink, most a szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik!

Fontosabb híreink egy mondatban.

Gomulkát felvették a lengyelországi kommunista párt Központi Bizottságába.
A magyarországi kommunista küldöttség Szarajevóból Zágrábba érkezett.
Az Európa Tanács közgyűlése általános külpolitikai és kelet-európai problémákról tárgyalt.
A nyugat-német parlament felsőháza első olvasásban elfogadta a katonai szolgálati idő leszállítására vonatkozó javaslatot.
A Szovjetunió és Japán ma megállapodást ír alá a két ország közötti hadiállapot megszüntetéséről.

Most rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Központi Bizottsága beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, Spychalskit, Loga-Sowinskit és Kliszko-t. Gomulkát, aki a kommunista párt első titkára, a Központi és Politikai Bizottság tagja volt, 1949-ben fosztották meg tisztségeitől. Két év múlva letartóztatták, és 4 évig tartották börtönben anélkül, hogy bíróság elé állították volna. Tavasszal rehabilitálták. A Központi Bizottság 3 másik újonnan megválasztott tagja Gomulka közvetlen munkatársai és politikai barátai közé tartoznak. A felvételükről szóló hírt a varsói rádió adását megszakítva közölte a nyilvánossággal, és a hírt 10 percenként megismétlik.
A Lengyel Kommunista Párt Központi Bizottsága ma délelőtt 10 órakor ült össze. Az ülés tárgysorozatáról csak annyit közöltek, hogy időszerű politikai, gazdasági problémákat és személyzeti kérdéseket vitatnak meg.
A Lengyel Távirati Iroda jelentést adott ki az új választójogi törvény tervezetéről. A tervezet a hírügynökség jelentése szerint 116 képviselői kerületre osztotta fel az országot. Minden kerület a törvénytervezetben megállapított számú képviselőt választ. A tervezet szerint minden kerületben több jelöltet állítanak, mint ahány képviselő a parlamentbe küldhető. Kötelezővé teszik a titkos szavazást. A szavazóhelyiségben jelen lehetnek a sajtó képviselői is, valamint azoknak a szervezeteknek megbízottai, amelyek a képviselők jelölését végezték. A tervezetet a képviselőház Alkotmányjogi Bizottságának jóváhagyása után a parlament elé terjesztik.

Poznan. Egy napos szünet után tegnap folytatták Kulas és társai perének tárgyalását. A vádlottakat az ÁVÓ épületének megrohamozása miatt állították bíróság elé. Az államügyész súlyos büntetés kiszabását kérte a csoport 3 tagjára. Tegnap a védők szólaltak fel. A védőbeszédek során többször szócsatára került sor a védők és az ügyészek között annak a kérdésnek megvitatásánál, hogy ki adta le az első lövést az ÁVÓ főhadiszállásának megostromlásakor. Az államügyész, az államügyész állításával ellentétben a védőügyvédek hangsúlyozták, hogy a tömeg csak akkor adott le lövéseket, miután az ávósok fegyvereiket használták. Ennek bizonyítására ez egyik védő bemutatta a bíróság előtt ….. éves gyermek kabátját, akit az államrendőrség puskagolyója ölt meg. A halott gyermek kezében a lengyel nemzeti lobogót szorongatta. A védő figyelmeztette a bírákat, hogy ítéletük meghozatalakor gondoljanak arra a nemzeti zászlóra, amelyet egy halott gyermek tartott kezében. Ugyanakkor feltette a kérdést, hogy a per során miért nem jelent meg egyetlenegy tanú sem az ávósok közül, aki vallomást tett volna az egész nemzet előtt, hogy nem ők adták le az első lövést. A védőbeszédek után a 19 éves Kulas vádlott szólalt fel a végszó jogán. Dicsérni kívánom az államvédelmi rendőrség hős akcióját – mondotta többek között, hogy a népi Lengyelországtól kapott fegyvereket 13 és 7 éves gyermekek lemészárlására használta fel. Beismerem amit elkövettem, de nem érzem magam bűnösnek – mondotta Kulas. A 4 másik vádlott enyhe büntetések kiszabását kérte a bíróságtól.

Belgrád. A magyarországi kommunista küldöttség jugoszláviai körútja során Zágrábba érkezett. A kommunista küldöttek tegnap Szarajevóban tárgyaltak. A tárgyalásokat Belljében, Tito tábornagy vadászkastélyában fejezik be.

Strasbourg. Az Európa Tanács közgyűlése tegnap folytatta külpolitikai vitáját. Martino, olasz külügyminiszter javasolta, hívják össze értekezletre Európa szabad felének miniszterelnökeit a nyugat-európai egység mielőbbi megteremtése érdekében. Több felszólaló részletesen foglalkozott a német kérdéssel. Rámutattak arra, hogy az egység megteremtésének egyetlen akadálya a Szovjetunió. Gotthard, az Európa Tanácsban nem képviselt rabnemzetek ügyeinek védelmére alakult bizottság előadója ismertette a legutóbbi kelet-európai eseményeket. Rámutatott arra, hogy a szabadságért, kenyérért, szabad választásokért tüntető poznani munkások a vasfüggöny mögötti valamennyi nép nevében szóltak. Nem tudjuk – mondotta – hova vezet a fejlődés. Nem valószínű azonban, hogy a jelenlegi status quo fennmaradjon, ezért továbbra is követelnünk kell a szabad választások megtartását az Egyesült Nemzetek Szervezetének közreműködésével. Le kell leplezni a szovjet imperializmust az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. A koegzisztencia lemondást és passzivitást jelent, a háború kollektív öngyilkosságot. A két szélsőség között azonban bőséges tér nyílik a politikai akciókra, amelyek meghozhatják a népek szabadságát és ezáltal a békét – mondotta Gotthard.

Bonn. A nyugat-német parlament felsőháza első olvasásban elfogadta az új német katonatörvényt, amely 12 hónapban állapítja meg a kötelező katonai szolgálat időtartamát. A kormány tájékoztatta a felsőházat, hogy a szolgálati időnek 18 hónapról 12 hónapra történt leszállítása szükségessé teszi, hogy az 500 ezer főre tervezett nyugat-német haderő hivatásos katonáinak létszámát az eredeti javaslattól eltérően 230 ezerről 300 ezerre emeljék. A törvényjavaslatot a felsőház most átteszi a képviselőházhoz további tárgyalás végett.

Moszkva. A japán és a szovjet kormány tárgyalásai ma befejeződnek. A két küldöttség megállapodott annak a közös nyilatkozatnak szövegében, amely 11 évvel a háború befejezése után megszünteti a hadiállapotot a két ország között, helyreállítja a diplomáciai kapcsolatokat, és gondoskodik a Szovjetunióban visszatartott hadifoglyok szabadon bocsájtásáról. A vitás területi kérdéseket a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása után vitatják meg. A deklaráció aláírására a délutáni órákban kerül sor.

New York. A keresztes hadjárat a szabadságért mozgalomba tömörült társadalmi, gazdasági és kulturális szervezetek 54 képviselője látogatásra indult Európába, hogy megtekintse a Szabad Európa Rádiójának és a Szabad Európa sajtójának európai intézményeit. A bizottságot Jackson, a Szabad Európa Bizottság volt elnöke, több nagy amerikai lap igazgatóságának tagja búcsúztatta a repülőtéren. Rámutatott arra, hogy a Szabad Európa Rádiója hozzájárul munkájával a vasfüggöny mögötti erjedéshez. Ismertette a lengyelországi, magyarországi és más vasfüggöny mögötti eseményeket, kiemelve, hogy ezek olyan fejlemények, amelyeket Moszkva kénytelen tudomásul venni. Hangsúlyozta azt is, hogy az olvadás politikája a tevékenység fokozását teszi szükségessé a Szabad Európa Rádiója a Szabad Európa sajtója számára. Shepardson, a Szabad Európa Bizottság távozó elnöke köszönettel emlékezett meg az amerikai nép támogatásáról, amely lehetővé teszi a szabadságért vívott harc folytatását.

Róma. Az Olasz Kommunista Párt új kézikönyvet adott ki politikai programtervezetéről. A kézikönyv elsősorban a vidéki tagozatok felvilágosítására szolgál. Az Olasz Kommunista Párt programtervezete, amelyet a legközelebbi kongresszuson vitatnak meg, elveti az erőszakos eszközök alkalmazását, és ehelyett a parlamenti módszerek segítségével kívánja céljait megvalósítani. A program hangsúlyozza, hogy a párt a szocializmus építésében az olasz nemzetnek legmegfelelőbb utat kívánja követni, és hogy a párt nem akar külső erőkre támaszkodni politikai munkájában. A kommunista párt ki akarja mozdítani a kormányt középutas politikájából, és különböző gazdasági és politikai reformokat akar bevezetni.

Híreink közlését ezzel befejeztük. Legközelebb 16 órakor mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-19 15:00
Hossz0:10:13
Cím15:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3