06:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 6:00 ● 09:49

00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves hallgatóink, néhány másodperc múlva, 6 órakor megszólal tárogatónk hangja: "Szól a kakas már, majd megvirrad már"

Tárogató

Kedves hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt központi bizottsága a reggel óta tartó vita befejezése után Gomulkát választotta meg a lengyel kommunista párt első titkárává. Egyidejűleg döntött az új Politbüro [összetételéről is. Az új Politbüroban sem Rokosszovszkij tábornagy, sem olyan lengyel politikus neve nem szerepel, aki a sztálini vonalat követte] Az új Politbüroban Ochab és Gomulka mellett Cyrankiewicz miniszterelnök, Rapacki külügyminiszter, Jedrychowski a Gazdasági Tervbizottság elnöke, Zambrowski, Morawski, Loga-Sowinski és Zawadzki foglal helyet. A Központi Bizottság titkárait is megválasztották. A kiadott közlemény betűsorrendben a következő [neveket sorolja fel]: Albrecht, Gierek, Gomulka, Jarosinski, Matwin, Ochab és Zambrowski. A varsói rádió a központi bizottság plénumában megejtett választásokat méltatva hangoztatta, hogy nagy éberségre van szükség, mert a múlt tovább kísért, erői még nem tették le a fegyvert. Éberségre, fegyelemre és forradalmi bátorságra van szükség. Lengyelország mindenesetre fontos döntés után van, túljutott a Rubiconon és semmi sem tudja többé feltartóztatni a lengyel történelmi fejlődés nagy fordulatát. Tavasz köszöntött be Lengyelországra októberben - mondotta a varsói rádió kommentátora. A lengyel tavasz legfőbb ismertetője az igazság becsületének helyreállítása, és a szakítás a hazugságokkal. Másik ismertetőjele az igazi tekintélyek rehabilitálása, és a hamis tekintélyek megbuktatása. A Rokosszovszkij és a többi sztálinista kibuktatását hozó új vezetőségi lista közzététele után - noha a késő éjszakai órákban történt - ismét megélénkültek a varsói utcák. A házak ablakai mögött kigyúltak a fények, majd a lakosok az utcákra özönlöttek, ahol munkások és diákok árusították a varsói lapoknak a fontos döntéseket tartalmazó különkiadásait.
A varsói rádió tegnap a késő esti órákban beszámolt arról, hogy a Katonai Műszaki Akadémia tisztjei és legénysége gyűlést tartott, és határozati javaslatot fogadott el, amely hangsúlyozza a munkásosztály és a hadsereg megrendíthetetlen egységét. A varsói rádió beszámolt a lengyel diákszövetség központi vezetőségének határozati javaslatáról. Ebben a központi vezetőség mély sajnálkozását fejezi ki a Pravda című szovjet lapban megjelent, és a lengyel sajtó ellen irányuló támadás felett. A határozat hangsúlyozza, hogy a szovjet lap teljesen helytelen fényben tünteti fel a lengyel sajtó felfogását. A Trybuna Ludu, a lengyelországi kommunista párt központi lapja hosszas cikkben foglalkozik a Pravda cikkével. A lap mindenekelőtt a lengyel-szovjet barátsággal foglalkozik. Megállapítja, hogy a lengyel-szovjet barátság alapköve a lengyel politikának, amely nem a konjunktúrára, hanem az internacionalizmus elvére épül. Lengyelország megőrizte ezt a barátságot a legnehezebb próbatételek idején is. Ha ma lengyel személyek bírálják az utóbbi évek lengyel-szovjet együttműködésének néhány vonalát, akkor ez nem azért van, mert a két nép közötti barátság és szövetség ellen lépnek fel, hanem azoknak a hibáknak kijavítására törekszenek, amelyek ártottak ennek a barátságnak. Ha ma egyesek a két ország közti kapcsolatok új formáját vitatják meg, akkor ezeket nem szabad szovjetellenes megnyilatkozásoknak tekinteni - folytatja cikkét a Trybuna Ludu. Ezek a megnyilatkozások a két ország közti baráti kapcsolatok iránti gondos érdeklődést fejezik ki, amelynek további fejlődése az egyenlőségen, a szuverenitáson és a valódi testvériségen alapszik. A lap azzal a megállapítással fejezi be cikkét, hogy kétségtelenül nehézséget jelent mélyen gyökerező szokások megváltoztatása. Az új módszerek azonban megalapozzák az utat ezeknek a szokásoknak eltüntetésére.

Varsó. A lengyel egyesült parasztpárt végrehajtó bizottsága ülést tartott, amelyen a politikai eseményekkel foglalkozott. A bizottság elnökéül Ignart választotta meg. Visszavette továbbá tagjai sorába az 1949-ben kizárt Kaminskit, a világháború alatt működő parasztzászlóaljak volt parancsnokát. Az egyesült parasztpárt végrehajtó bizottsága teljes támogatásáról és bizalmáról biztosította a kommunista párt Központi Bizottságát az ország demokratizálásáért folytatott harcában.

Belgrád. Ma kezdődnek meg a hivatalos tárgyalások a román kormány és pártküldöttség, valamint Tito jugoszláv államfő között. A román kommunista küldöttség 9 napos hivatalos látogatásra érkezett szombaton a jugoszláv fővárosba. Tito jugoszláv államfő a román küldöttség tiszteletére rendezett fogadáson elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a szocialista országok közti kapcsolatoknak kell mintául szolgálniuk a nemzetközi kapcsolatok rendezésében. Kijelentette, hogy a két ország közti viszony napról napra javul, és ma azt már baráti viszonynak lehet nevezni. Erre a fejlődésre azután került sor, miután kiküszöbölték azokat az igazságtalanságokat a kölcsönös kapcsolatokban, amelyekért sem a jugoszláv, sem a román nép nem hibáztatható. Gheorghiu-Dej, a Román Kommunista Párt elsőtitkára válaszbeszédében azt mondotta, hogy Románia a szocialista átalakulásnak leninista elvét követi, amely a különböző országokban különböző formákban jelentkezik az egyes országok körülményeinek és sajátosságainak megfelelően. A magyarországi kommunista küldöttség, amelynek élén Gerő, a kommunista párt elsőtitkára és Hegedüs miniszterelnök áll, a vasárnapot Szlovénia fővárosában, Ljubljanában és Bled-ben töltötte.

Washington. A Szovjetunió washingtoni ügyvivője pénteken átnyújtotta Dulles külügyminiszternek, Bulganyin szovjet miniszterelnöknek Eisenhowerhez intézett újabb üzenetét. Ebben Bulganyin az atomfegyverek betiltásával foglalkozik. Ennek a problémának megvitatását Bulganyin különösen időszerűnek tartja az amerikai elnökválasztási hadjáratra való tekintettel. Bulganyin levelében azt mondja hogy bizonyos amerikai körök teljesen helytelenül értelmezik a Szovjetuniónak az atomfegyverek ügyében folytatott politikáját. Ez a megállapítás Bulganyin levele szerint elsősorban Dulles külügyminiszterre vonatkozik, aki közvetlen támadásokat intéz a Szovjetunió és annak békés külpolitikája ellen. A hivatalos szovjet hírszolgálati ügynökség Bulganyin levelének tartalmát nyilvánosságra hozta, mielőtt az Eisenhower elnök kezeibe jutott volna, és mielőtt azt lefordították volna. Hagerty, a Fehér Ház sajtófőnöke nyilvánosságra hozta Eisenhower elnök Bulganyinhoz intézett válaszát. Az amerikai elnök ebben mindenekelőtt sajnálkozással állapítja meg, hogy a szovjet miniszterelnök levele sok tekintetben eltér az elfogadott nemzetközi szokásoktól. A levél az elnökválasztási hadjárat közepette kifejezésre juttatja egyes amerikai politikai személyiségek véleményének támogatását, amely az Egyesült Államok belügyeibe való beavatkozást jelent. Ha ezt a beavatkozást egy nagykövet tette volna - mondja Eisenhower válasza - akkor a kormány a nemzetközi szokásoknak megfelelően nem kívánatos személynek jelentené ki a nagykövetet. A továbbiakban Eisenhower elnök megállapítja, hogy a Szovjetunió a levél tartalmát nyilvánosságra hozta, mielőtt azt a washingtoni szovjet ügyvivő átadta volna, és annak szövegét lefordították volna. "Ez kényszerített engem arra - hangzik a válasz - hogy haladéktalanul nyilvánosságra hozzam válaszlevelem tartalmát." A továbbiakban Eisenhower elnök kijelenti, hogy a szovjet levélben Dulles külügyminiszter személyével kapcsolatos megállapítást személyes sértésnek tekinti, és megállapítja, hogy a jelek szerint Bulganyin kétségbe vonja őszinteségét. Eisenhower elnök végezetül kijelenti, hogy csak azért nem küldte vissza Bulganyin levelét a szovjet nagykövetségnek, mert továbbra is él benne a remény, hogy a közvetlen érintkezés a világbékét szolgálja.

London. A brit hatóságok bejelentették, hogy tegnap került sor Ausztráliában az utolsó őszi atomrobbantási kísérletre. Az atomrobbantási kísérletet megelőzően három atombombát robbantottak már fel.

New York. 15 nemzet atomtudósaiból álló bizottság ma értekezletre ül össze az ENSZ New York-i székházában. A két hétig tartó értekezleten az atomtudósok az atomkisugárzás káros hatásait vizsgálják meg.

Párizs. Hat nyugat-európai ország külügyminiszterei folytatták tanácskozásaikat az Euratom néven ismert Európai Atomerő Szervezet, és a közös európai piac ügyében.

Híreink közlését ezzel befejeztük. Legközelebb 7 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 6:00
Hossz0:09:49
Cím06:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Megjegyzés[…] adáshiba
Műsor letöltése MP3