13:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 13:00 ● 09:53

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja, a 13, 16, 19 és 25 méteres rövidhullámon. Kedves Hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 13 órát jelez.

Tárogató

Kedves Hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban.
Az új irányzat teljes győzelmével végződött a lengyel kommunista párt központi bizottságának ülése.
Ma kezdődnek a hivatalos tárgyalások Tito jugoszláv államfő és a román kormány és pártküldöttség között.
A magyarországi kommunista küldöttség Eszéken folytat megbeszéléseket.
Nyugat-Németország és Franciaország külügyminiszterei szombaton írják alá a Saar-megállapodást.
Jordániában rendben és nyugalomban folytak le az általános választások.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt központi bizottsága tegnap a késő esti órákban Gomulkát választotta meg a lengyelországi kommunista párt elsőtitkárává. A központi bizottság egyidejűleg döntött az új Politbüro összetételéről is. Ebben nem szerepel Rokosszovszkij tábornagy, aki a 75 szavazatból csak 26 szavazatot kapott. A Politbüroba való beválasztáshoz legalább 50 szavat szükséges. Az új Politbüroban Ochab és Gomulka mellett Cyrankiewicz miniszterelnök, Rapacki külügyminiszter, Jedrychowski a gazdasági tervbizottság elnöke, Zambrowski, Morawski, Loga-Sowinski és Zawadzki foglal helyet. Megválasztották egyidejűleg a központi bizottság 7 titkárát is, nevezetesen Albrechtet, Giereket, Gomulkát, Jarosinskit, Matwint, Ochabot és Zambrowskit. A varsói rádió a központi bizottság döntését méltatva kijelentette, hogy nagy éberségre van szükség, mert a múlt tovább kísért, erői még nem tették le a fegyvert. A lengyel rádió hangoztatta, hogy Lengyelország a fontos döntés után túljutott a Rubiconon és semmi sem tudja most már feltartóztatni a lengyel történelmi fejlődés nagy fordulatát. A varsói rádió kommentátora szerint októberben tavasz köszöntött be Lengyelországba. A lengyel tavasz legfőbb ismertetője az igazság becsületének helyreállítása, és a szakítás a hazugságokkal. Másik ismertető jele az igazi tekintélyek rehabilitálása, és a hamis tekintélyek megbuktatása. A lengyelországi kommunista párt központi bizottságának döntése után, noha arra a késő éjszakai órákban került sor, hirtelen újból megélénkültek a varsói utcák. A házak ablaki mögött kigyúltak a fények, majd a lakosok az utcákra özönlöttek, ahol munkások és diákok árusították a varsói lapoknak a fontos döntéseket tartalmazó különkiadásait. A Trybuna Ludu a lengyel kommunista párt központi lapja külön kiadásban méltatta az utolsó 24 óra eseményeit. A lap megállapítja, hogy az új Politbüro megválasztása fordulópontot jelent mind a párt, mind Lengyelország számára. Az új vezetőket nem csupán a központi bizottság választotta meg, írja a lap, hanem az egész párt. 3 nap óta a munkások, az ifjak, az értelmiségiek, a katonák és a tisztek százezrei szinte együtt éltek a központi bizottság plénumának fejleményeivel. Elmondható tehát, hogy hosszú évek óta első ízben ismét szoros kapcsolat épült ki a párt legfőbb szerve és a lengyel nép között. Nyugati hírszolgálati irodák tudósítói szerint a lengyel fővárosban az az általános vélemény, hogy Rokosszovszkij tábornagy elmozdításával, valamint Gomulkának és társainak diadalával meggyorsul a liberalizálási folyamat. A lengyel népnek ehhez fűzött reményei jutnak kifejezésre az üdvözlő táviratokban, és tömeggyűléseken hozott határozatokban. A lengyel posta a táviratok és a levelek százezreit kézbesíti megszakítás nélkül a központi bizottságnak, amelyekben támogatásukról biztosítják a központi bizottságot. A munkásság és az ifjúság tömeggyűlésein kívül tegnap a késő esti órákban a katonai Műszaki Akadémia tisztjei és legénysége is gyűlést tartott. Ezen a résztvevő legénység és a tisztek határozott javaslatot fogadtak el, amely hangsúlyozza a hadsereg és a munkásosztály rendíthetetlen egységét. A központi bizottság a jelentések szerint melegen ünnepelte Gomulkát a kommunista párt új első titkárát megválasztása után. A továbbiakban egy új szerv kiküldetését határozta el, és azzal a feladattal bízta meg, hogy vizsgálja felül az államvédelmi szervezetek tevékenységét irányító pártvezetők felelősségét. A lengyel közvélemény most feszült érdeklődéssel fordul a törvényhozás holnapi ülése elé, mert a közvélemény azzal számol, hogy Gomulka újabb beszédben ismerteti Lengyelország demokratizálásával kapcsolatos elgondolásait. A Zolnierz Wolnosci lengyel lap, a Nemzetvédelmi Minisztérium hivatalos szócsöve mai cikkében örömmel üdvözli a kommunista párt Központi Bizottságának döntését. Hangoztatja, hogy a döntés általános megelégedést váltott ki az egész hadsereg körében. A lap a továbbiakban hangsúlyozza, hogy egyes elemek megkísérelték a központi bizottság döntéseinek megakadályozást azzal a céllal, hogy fenntartsák a kormányzás régi bürokratikus módszereit. Ez a küzdelem a nagy tömegeket, a párttagokat, a munkásságot, a földművelőket és a hadsereget egyesítette a vezetőkkel, - fejezi be cikkét a lap.

Belgrád. Ma kezdődnek meg a hivatalos tárgyalások a román kormány és pártküldöttség, valamint Tito jugoszláv államfő között. A román kommunista küldöttség 9 napos hivatalos látogatásra érkezett szombaton a jugoszláv fővárosba. Tito jugoszláv államfő a román küldöttség tiszteletére rendezett fogadáson elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a szocialista országok közötti kapcsolatoknak kell mintául szolgálniuk a nemzetközi kapcsolatok rendezésében. Gheorghiu-Dej, a Román Kommunista Párt első titkára válaszbeszédében azt mondotta, hogy Románia a szocialista átalakulásnak leninista elvét követi, amely a különböző országokban különböző formákban jelentkezik, az egyes országok körülményeinek és sajátosságainak megfelelően.

Eszék. A Magyarországi kommunista küldöttség, amelynek élén Gerő a kommunista párt elsőtitkára, valamint Hegedüs miniszterelnök áll, Ljubljanából jövet megérkezett Eszékre. A kommunista küldöttség a délelőtt folyamán különböző mezőgazdasági termelőszövetkezetet látogatott meg. Délután a magyarországi kommunista küldöttség megbeszéléseket folytat a jugoszláv kommunisták szövetségének központi bizottsági tagjaival.

Moszkva. A hivatalos szovjet hírszolgálati ügynökség bejelentette, hogy Szolovjev a legfelső szovjet egyik tagja, valamint az Izvesztyia című szovjet lap egyik szerkesztője és a Tudományos Akadémia egy gazdaságtudományi doktora ma elindult Washingtonba. A háromtagú küldöttség az amerikai kormány meghívására megfigyelői minőségben részt vesz az amerikai elnökválasztási hadjáratban.
Párizs. Hivatalos jelentés szerint Nyugat-Németország és Franciaország külügyminiszterei szombaton írják alá Luxembourgban a Saar-vidéki megállapodást.

Amman. Jordániában tegnap általános választások voltak. A 40 mandátumért több mint 140 képviselőjelölt küzdött. A választások teljes rendben és nyugalomban folytak le. Az eddigi részeredmények szerint a 40 mandátumból 19-et azoknak a pártoknak jelöltjei szerezték meg, amelyek lazítani kívánják a Jordánia és Nagy-Britannia közötti hagyományos kapcsolatokat.

Berlin. A kommunista vezetés alatt álló Kelet-Németország fennállása óta első ízben hozott nyilvánosságra statisztikai évkönyvet. Ennek tanúsága szerint a szovjet zóna és Kelet-Berlin lakossága 1955-ben 17 millió 900 ezer főre rúgott. 1948-ban a lakosság száma 19 millión felül volt. Nyugati megfigyelők tanúsága szerint ezek a statisztikai adatok is bizonyítják, hogy mily nagy számban menekül Kelet-Németország népe a kommunista zsarnok uralom elől nyugatra.

Szófia. A bulgár kommunista törvényhozó testülete alapján a Fekete-tenger partján lévő Sztálinváros újból felveszi régi hagyományos nevét. A Fekete-tengeri kikötőt azelőtt Várnának hívták.

Kedves Hallgatóink röviden megismételjük fontosabb híreinket.

Az új irányzat teljes győzelmével végződött a lengyel kommunista párt központi bizottságnak ülése.
Ma kezdődnek meg a hivatalos tárgyalások Tito jugoszláv államfő és a román kormány és pártküldöttség között.
A magyarországi kommunista küldöttség Eszéken folytat megbeszéléseket.
Nyugat-Németország és Franciaország külügyminiszterei szombaton írják alá a Saar-megállapodást.
Jordániában rendben és nyugalomban folytak le az általános választások.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 14 órakor jelentkezünk Hírszolgálatunkkal.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 13:00
Hossz0:09:53
Cím13:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3