21:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 19. 21:00 ● 09:56

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 16, 19 és 41 méteres rövidhullámon. Kedves Hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 21 órát jelez.

Tárogató

Most a szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik:

Varsó

A lengyelországi kommunista párt központi bizottsága beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, valamint Spihalszkit, Loga Szlovinszkit és Kliszkot, akik mindhárman üldöztetést szenvedtek az elmúlt években és Gomulka politikai barátai közé tartoznak. Nyugati távirati irodák közlése szerint ma a Szovjetunió több vezetője érkezett meg a lengyel fővárosba. A városból a repülőtérre vezető úton erős rendőrkordont állítottak fel. A Moszkvából Varsóba érkezett vezetők között van Hruscsov a szovjet kommunista párt első titkára, Molotov, helyettes miniszterelnök, volt külügyminiszter, Mikojan és Kazanovics helyettes miniszterelnökök. Bene a Le Monde tudósítója esti varsói jelentésében beszámol arról, hogy Hruscsov, Molotov, Mikojan, és Kazanovics ma délelőtt 11 órakor érkezett meg Varsóba. Előzőleg Moszkva tegnap fölhívta a lengyel kommunista párt politbüróját, hogy azonnal menesszen küldöttséget a szovjet fővárosba. A lengyel politbüro a meghívást elutasította és indoklásképpen a központi bizottság küszöbön álló ülésére hivatkozott. A lengyel politbüro ellenjavaslatában egy találkozót indítványozott a két ország kommunista pártjainak vezetői között a központi bizottság ülése után. A lengyelországi kommunista vezetőket csak ma reggel tájékoztatták arról, hogy a szovjet vezetők Varsóba érkeznek. A lengyel fővárosban az utolsó pillanatig nem tudtak arról, hogy kik lesznek a szovjet küldöttség tagjai. A központi bizottságot Ochab első titkár tájékoztatta a szovjet vezetők érkezéséről. Ezután a központi bizottság ma estére halasztotta el tanácskozásait. Időközben a lemondásukat már benyújtott politbüro tagok megkezdték tanácskozásaikat Hruscsovval és a szovjet küldöttség többi tagjával. Lengyel részről Gomulka is részt vesz a tárgyalásokon. Egyes hírek szerint Zsukov és Konyez szovjet tábornagy is megérkezett Lengyelországba és Varsóból azonnal a szovjet csapatok alsó-sziléziai főhadiszállására utazott, ahol 3 szovjet hadosztály áll készenlétben. Varsóban olyan ellenőrizhetetlen hírek is elterjedtek, hogy egy szovjet hadosztály már úton volt a lengyel főváros felé. A szovjet küldöttség megérkezése után a szovjet csapatokat azonban visszarendelték. A lengyel kommunista párt központi bizottsága ma délután utasítást adott minden egyes üzem munkásságának, hogy a munka befejezése után, ne hagyják el a gyárakat és a továbbiakig álljanak készenlétben. Varsó külső képe egyébként nyugodt. A lengyel rádió teljes hallgatásba burkolózott. Az a sugárút, ahol a központi bizottság tanácskozásait tartják majdnem teljesen kihalt – írja ma esti tudósításában a Le Monde varsói munkatársa. A délelőtti ülés érdekes eseménye, hogy Minc és Berman, aki a tavasszal meghalt Bieruttal együtt a sztálini korszakban a lengyelországi politikai élet három leghatalmasabb tényezője és Gomulka legelkeseredettebb ellensége volt, most levelet intézett a központi bizottság valamennyi tagjához és igazolni igyekszik múltbeli politikáját. Így például Berman kijelenti a levélben, hogy a lengyel kulturális életet kétségtelenül alávetette a sztálini előírásoknak és ezért vállalja a felelősséget. Semmi köze sem volt azonban a titkos rendőrséghez és Gomulka letartóztatásáról 1951. augusztus közepén, két nappal a letartóztatás után értesült. Berman közli levelében, hogy értesülése szerint a letartóztatási parancsot Bierut adta ki Moszkva utasítására. A másik levélben Minc nyilatkozik. Kifejti, hogy őt személyében semmi esetre sem lehet felelősségre vonni a lengyelországi katasztrofális gazdasági helyzetért. Azt a hatéves tervet, amelyet ő kidolgozott Moszkva utasítására módosították 1950-ben, azaz egy évvel azután, hogy a terv végrehajtása megkezdődött. A szovjet vezetők ugyanis, elégedetlenek voltak az eredeti tervben előirányzott iparosítás méreteivel. Mincet akkoriban arra kötelezték, hogy Moszkvába utazzék és önkritikát gyakoroljon. Minc levele kínos feltűnést keltett a párt központi bizottságának tagjai körében, mert újabb példával szolgált arra vonatkozólag miként avatkozott be a Szovjetunió Lengyelország ügyeibe – fejezi be jelentését a Le Monde varsó tudósítója.

Zágráb

A magyarországi kommunista küldöttség Szarajevóból jövet ma reggel megérkezett Zágrábba. A horvátországi kommunista párt központi bizottságának titkára díszebédet adott a magyar vendégek tiszteletére. A kommunista küldöttség Zágrábban meglátogatta az egyik szerszámgépgyárat. Délután a magyarországi kommunista küldöttség megbeszélést folytatott a zágrábi kommunista párt kerületi bizottságának tagjaival.

Bukarest

A romániai kommunista párt és a kormány küldötteiből álló bizottság ma elindult Belgrádba. A román kommunista küldöttség Tito, jugoszláv államfő meghívására látogat el a jugoszláv fővárosba. A kommunista küldöttség élén Dej, a román kommunista párt első titkára és Stoica miniszterelnök áll.

New York

Az ENSZ biztonsági tanácsa meghallgatta Jordánia és Izrael képviselőjét a napirendre tűzött panaszok ügyében. A jordániai küldött ismertette a legutóbbi határincidensek történetét és a felelősséget valamennyi esetben Izraelre hárította. Felkérte a biztonsági tanácsot, hogy döntsön a gazdasági és diplomáciai szankciók alkalmazása mellett Izraellel szemben. Ezt azzal indokolta, hogy jordániai felfogás szerint nem egyszerű határincidensekről, hanem izraeli agresszióról van szó. Izrael képviselője csupán rövid nyilatkozatot olvasott fel arra hivatkozva, hogy Izrael állandó ENSZ küldöttje tanácskozások végett Tel-Avivban tartózkodik. Hangoztatta, hogy az igen súlyos határincidensekért minden egyes esetben Jordánia a felelős, mint kezdeményező. Izrael készen áll arra, hogyha Jordánia hajlandó véget vetni az Izrael elleni támadásoknak a maga részéről minden szavatosságot megad a béke helyreállítására a határvidéken. A biztonsági tanács azután a jövő hétre napolta el a vita folytatását. Az elnöki tisztet betöltő francia küldött felszólította Izraelt és Jordániát, hogy őrizze meg nyugalmát.

Moszkva

A japán és a szovjet kormány képviselői ma közös deklarációt írtak alá, amely megszünteti a háború óta fennálló hadiállapotot a két ország között, és helyreállítja a diplomáciai kapcsolatokat. A nyilatkozatban a két ország képviselői hangoztatják, hogy a lehető legrövidebb időn belül megkezdik tárgyalásaikat bizonyos szerződések és megállapodások megkötése érdekében. Ezeknek azt a célt kell szolgálniuk, hogy a két ország közötti viszonyt megszilárdítsák és baráti alapokra helyezzék a külkereskedelem, a kereskedelmi hajózás és más kereskedelmi kérdésekben. A diplomáciai kapcsolatok helyreállítása után, tovább folynak a tárgyalások a békeszerződés megkötése érdekében – hangoztatja a közös nyilatkozat. A Szovjetunió Japán kívánságának és a japán állam érdekeinek figyelembevételével hozzájárul ahhoz, hogy Habomai és Sikotan szigetét visszaadja Japánnak, azzal a megszorítással, hogy az átadásra a békeszerződés megkötése után kerül sor. A közös nyilatkozat, ratifikálása után lép érvénybe. A közös nyilatkozat aláírása után Bulganyin elismerően nyilatkozott Hatoyama, japán miniszterelnöknek a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása érdekében kifejtett fáradozásairól. Bulganyin hangoztatta, hogy a két ország közötti hadiállapot megszüntetése nem csupán a két nép, hanem az egész Távol-Kelet, sőt az egész világ békéjének és biztonságának ügyét szolgálja.

Strasbourg. Az Európa Tanács közgyűlése ma folytatta külpolitikai vitáját. Jacquet, francia tájékoztatásügyi miniszter a szuezi kérdésről nyilatkozott. Kijelentette, hogy a francia kormány változatlanul ragaszkodik a Szuezi-csatorna nemzetközi ellenőrzésére irányuló elvek alkalmazásához. A miniszter bejelentette, hogy Franciaország elutasít minden olyan tárgyaláson való részvételt, amely nem ezeken az elveken alapszik. A továbbiakban hangoztatta, hogy most Egyiptomon van a sor konkrét javaslatok megtételére. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a szuezi vitában hozott döntése szabad kezet biztosított Franciaországnak és Nagy-Britanniának további akcióiban – mondotta Jacquet, tájékoztatásügyi miniszter.

Kedves Hallgatóink! Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 22 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-19 21:00
Hossz0:09:56
Cím21:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3