Rendkívüli ENSZ program

1956. október 29. 0:20 ● 06:48

Béry László
00:00 00:00

A műsor leirata

Európai időszámítás szerint este tíz órára hívták össze az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsát, amelynek tárgysorozatán a magyarországi szovjet beavatkozás ügye szerepel. A szovjet intervenció ügyét Amerika, Anglia és Franciaország kívánta a Biztonsági Tanács elé vinni, és kérték, hogy a Tanács mondja ki a kérdés tárgyalásának sürgősségét. A Biztonsági Tanács lefolyásáról hírszolgálatunk már jelentést közölt. Most kérjük, hallgassák meg, milyen álláspontot foglalt el Szoboljev nagykövet, a Szovjetunió megbízottja, és hasonlítsuk össze ezt a világ legnagyobb nyilvánossága előtt képviselt szovjet álláspontot azzal a véleménnyel, amely a közvetlenül érdekelt állam fővárosában, és a jelenleg még hatalmon lévő formájában érvényes.
Az első felszólaló Szoboljev volt, hallgassák meg, mit mondott a Biztonsági Tanács előtt!

(angol nyelvű szöveg)

Az angol nyelvű felszólalás magyar fordítása röviden a következő: Kifogásolta Szoboljev, hogy a Tanács elnöke nem beszélte meg vele az összehívás időpontját. Nem hiszi, hogy szükség lett volna a Tanács sürgős összehívására. Nem ajánlja a javaslatnak napirendre való felvételét, Magyarország tagja az ENSZ-nek, ez a tárgyalás beavatkozás az ország belső ügyeibe. Most még élesebb lett Szoboljev hangja, és hirtelen átcsapott a vádaskodásba. Mi a valódi célja ennek a kérelemnek - vetette fel a kérdést? Az, hogy segítsék a magyarországi ellenforradalmat, az országból elüldözött fasiszták visszatérését, és a régi rend helyreállítását. Amerika 100 millió dollárral pénzeli ezeket a törekvéseket, legutóbb a Kongresszus újabb 25 millió dollárt szavazott meg erre a célra. Szoboljev azután nyakra-főre idézte az Egyesült Nemzetek Alapokmányának paragrafusait, ezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy az ügyhöz a Biztonsági Tanácsnak semmi köze. A három nagyhatalom nem Magyarországot akarja védeni, hanem provokálja, meg akarja zavarni a nemzetközi rendet, fasiszták és ellenforradalmárok bűnös tevékenységét akarja segíteni. Ezután kijelentette, hogy a magyar kormány kénytelen volt az ellenforradalom leverésére szovjet csapatokat kérni, a Biztonsági Tanács tehát ne avatkozzék bele Magyarország belügyeibe. A fasiszta erők elleni beavatkozással nem sértették meg az Alapokmányt, az Magyarország belügye. Kedves Hallgatóink, ez a Szovjetunió kormányának hivatalos álláspontja. Most vizsgáljuk meg, mi a magyar kormány felfogása ebben az ügyben?

A szovjet megbízottjával szemben Nagy Imre a Kossuth adón 17 óra 25 perckor tartott beszédében szó szerint a következőket mondotta: A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas népmozgalom ellenforradalom volna. Ez a mozgalom célul tűzte, hogy biztosítja nemzeti függetlenségünket, önállóságunkat és szuverenitásunkat. Kibontakoztatja, társadalmi, gazdasági, politikai életünk demokratizmusát, mert csak ez lehet a szocializmus alapja hazánkban. Ezt a nagy megmozdulást az elmúlt történelmi korszak súlyos bűnei robbantották ki.

(angol nyelvű szöveg)

Szoboljev végül újra támadta az Egyesült Államokat, kijelentette, hogy Amerika a kelet-európai országokban olyan csoportokat támogat, amelyek kirobbantották az ellenforradalmat, s ezzel megsértették a békeszerződés 34. pontját.

Nézzük csak, mit mond a magyar szabadságharcról a budapesti rádió 11 óra 07 perces adásában, a Szabad Nép. Ez áll a Híven az igazsághoz című vezércikkben: Nem értünk egyet azokkal, akik az elmúlt napok eseményeit sommásan ellenforradalmi, fasiszta puccs-kísérletnek minősítik. Figyelemmel kísértük a fejleményeket, meglehetősen tájékozódtunk a különféle megmozdulásokról, és mindezek alapján állapítjuk meg az alábbiakat. Az események a budapesti főiskolai és egyetemi ifjúság tüntetésével kezdődtek. De a legnagyobb tévedés volna csak ifjúsági mozgalmat látni ebben. A budapesti ifjak az egész nép szívéből fakadó érzésének, és nemes forró szenvedélyének adtak kifejezést. Látnunk kell végre, hogy egész népünket átfogó, és eggyé forrasztó nagy, demokratikus mozgalom fejlődött ki hazánkban, amelyet az elmúlt évek önkénye a felszín alá szorított, de az utóbbi hónapokban a szabadság első szellőjétől lobogó lángra gyúlt.
Kedves Hallgatóink, a Biztonsági Tanács ülése órákig elhúzódik. Hírszolgálatunk reggel fél 5-ig folyamatosan tudósít az ülésen történt eseményekről. Részletes összefoglaló jelentést holnapi adásunkban hallanak.

Szignál

Információk

Adásba került1956-10-29 0:20
Hossz0:06:48
CímRendkívüli ENSZ program
MűsorkategóriaRendkívüli ENSZ program
SzerkesztőBéry László
Megjegyzésangol
Műsor letöltése MP3