07:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 23. 7:00 ● 09:57

00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves Hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 7 órát jelez.

Tárogató.

Kedves Hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban.
A lengyelországi parlament ma délután megnyíló ülésszakán az új választójogi javaslatot vitatja meg. Az új Politbüró első több órás értekezletéről következő napokban tájékoztatják a nyilvánosságot. A kelet-németországi kommunista sajtó és rádió idegesen figyeli a lengyelországi eseményeket. Magyarországon is megmutatkoznak a liberalizálódási folyamat jelei, hangoztatja Ravndal, az Egyesült Államok távozó budapesti követe New Yorkban.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A lengyel parlament ma délután ül össze, hogy megvitassa az új választójogi javaslatot. A parlament közjogi bizottsága már jóváhagyta a javaslatot, amelynek legfőbb újítása, hogy kötelezővé teszi a titkos szavazást, és hogy a szavazók több képviselő jelölt között választhatnak. A parlament megnyíló ülésén üdvözlik a Varsóba érkezett jugoszláv parlamenti küldöttséget. A választójogi javaslat érdembeli megvitatása holnap kezdődik. Tegnap a Politbüró Gomulka vezetésével értekezletre ült össze. Napirendjén hír szerint Rokosszovszkij tábornagy ügye szerepelt. Rokosszovszkijt, aki a kormány tagja és a lengyel hadsereg főparancsnoka, vasárnap nagy szavazataránnyal kibuktatták a Politbüróból. A tegnapi értekezletről eddig csupán annyi szivárgott ki, hogy a felvett jegyzőkönyv, mintegy 30 oldalt tesz ki, és ennek alapján 3 napon belül várható a nyilvánosság tájékoztatása az új Politbüró első tanácskozásáról. Varsóban és számos más lengyel városban tegnap tömeggyűléseket tartottak, amelyeken a demokratizálódás folytatását követelték, és támogatásukról biztosították Gomulkát. Gyűléseket tartottak különböző lengyel katonai alakulatok is. Az itt hozott határozatok a demokratizálásnak a hadseregre való kiterjesztését sürgették. Stettinben egy tömeggyűlésen a Szovjetunióban visszatartott lengyel állampolgárok azonnal repatriálását követelték. Követelték az is, hogy vegyék vissza a lengyel hadseregbe azokat a lengyel hazafiakat, akiket a sztálini korszakban fosztottak meg katonai rangjuktól.
Berlin. A kelet-németországi kommunista sajtó és rádió idegesen figyeli a lengyelországi eseményeket. A rádió kommentátora kifogásolta, hogy keletnémet nép oly nagy figyelmet szentel a lengyelországi fejleményeknek. Mondjuk meg egészen nyíltan és világosan, hangoztatja a kelet-berlini hírmagyarázó, Lengyelországban kétségtelenül fontos viták folynak és nagy átalakulások állnak küszöbön. Sem a vita, sem a változás nem abban az irányban halad azonban, hogy a nagybirtokos birtokaik illetve nagyüzemeik visszakapását remélhetnék. A kelet-németországi rádió egy másik kommentátora arról biztosította hallgatóit, hogy Lengyelország az úgynevezett szocializmus útján halad tovább. A lengyel munkások, a lengyel nép, a lengyelországi kommunisták bizonyosan jól elkészülnek a maguk ügyeivel, a nélkül, hogy ebből az ellenséges erők hasznot tudnának hajtani. Hangoztatta a hírmagyarázó.

Berlin. A kelet-németországi kommunista hatóságok elkobozták a Berliner Zeitung am Abend újságárusokhoz ért példányait. Ez a lap volt az egyetlen Kelet-Németországban, amely részleteket közölt Gomulka beszédéből.

A szabad világ sajtója vezető helyen foglalkozik a lengyelországi eseményekkel, és azok várható hatásával.
A Times szerint a varsói események tanúsága szerint a lengyel nép nem csak a szovjet uralomtól, hanem a kommunista rendszertől is meg akar szabadulni. Az angol lap idézi a lengyel egyetemi ifjúság Poprosztu című lapjának egyik cikkét, amely szerint csak a valóban szabad választások biztosíthatják az ország szuverenitást, szabadságát és függetlenségét.
A munkáspárti Daily Herald arról az értesüléséről számol be, hogy Tito és Mao Ce-tung táviratban fejezte ki szerencsekívánatait Gomulkának. A munkáspárt lapja szerint az egész lengyel nép fellázadt a szovjet kommunista imperializmus vak és értelmetlen zsarnoksága ellen. A lengyelek nem a szocializmus demokratikus formája, hanem a szovjet kommunizmus ellen lázadnak.

Az olasz lapok általánosságban megegyeznek abban, hogy Moszkva kénytelen volt meghátrálni a határozott és elszánt lengyel állásfoglalással szemben. Rámutatnak arra, hogyha a lengyeleknek sikerül bizonyos mértékű függetlenséget kivívniuk, ez nem maradhat hatás nélkül a többi vasfüggöny mögötti országra sem.

A francia La Croix véleménye szerint a lengyel fejleményeknek rövidesen következményei lesznek a többi kelet-európai országban. Nagy Imre előtérbe jutása sem várathat már sokáig magára, annak ellenére, írja a francia lap, hogy Gomulka és hívei a teljes szabadság uralmát akarják megteremteni Lengyelországban, Gomulka kommunista, aki szabadabb és függetlenebb, de kommunista rendszer megteremtésére törekszik.

New York. Ravndal, az Egyesült Államok távozó budapesti követe New Yorkba érkezett. Közölte a sajtó képviselőivel, hogy Magyarországon is megmutatkoznak a liberalizálási folyamat jelei. Az új vonal körül csoportosuló erők függetlenséget követelnek a Szovjetuniótól, biztosítani akarják, hogy Magyarországon szabadon kereskedhessék bármely országgal, és szorosabb kapcsolatokat akarnak teremteni az önálló politikát folytató vasfüggöny mögötti országok között. Az amerikai követ kiemelte, hogy a magyar népet rendszeresen tájékoztatják a hivatalos hírközlő szervek is a lengyelországi helyzetről.

Budapest. A főváros két egyetemén rendkívüli gyűlést tartott az ifjúság. Az Építészeti Műszaki Egyetem hallgatói elhatározták, hogy kilépnek a DISZ-ből, és új egyetemi szervezetet létesítenek. A Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatói még nem döntöttek ebben a kérdésben, de a rendelkezésünkre álló hírek szerint többségükben a kilépés mellett foglalnak állást. Mindkét egyetem hallgatói határozatot hoztak, amelyben tetteket sürgetnek, a vezetés javítását, a felelősség kérdésének őszinte tisztázását, a magyar-szovjet baráti kapcsolatoknak a teljes egyenjogúság alapján való rendezését követelték. A Közgazdasági Egyetem hallgatói, ezen felül azt is követelték, hogy helyezzék Nagy Imrét vissza a legfelső állami és pártvezetőségbe. A diákság szolidaritását fejezte ki a lengyeleknek, és bejelentette, hogy a lengyelek harcát követendő példának tekinti. A Szabad Nép szerkesztősége a lengyel Trybuna Ludu szerkesztőit biztosította együttérzéséről, és kívánt sikereket a most megindított harc folytatásához. A budapesti rádió munkatársai a varsói rádiót üdvözölték, kiemelve, hogy a szektarianizmus elleni harc éppen úgy, mint a szocializmus építése közös, és hogy ez a harc sikeres lesz Magyarországon is. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége táviratban üdvözölte a lengyel újságíró szövetséget. A DISZ Petőfi körének vezetősége javaslatról tárgyal, amely szerint a Petőfi körnek kérnie kell a központi vezetőség mielőbbi összehívását, és azt, hogy az előkészítésbe vonják be Nagy Imrét is. Egy másik javaslat szerint követelni kell, hogy a párt és a kormány legfőbb vezetésébe vonják be a nép bizalmát élvező, a szocialista demokratizmusért és a lenini elvekért következetesen kiálló személyeket.

Belgrád. A magyarországi és jugoszláviai küldöttség között lezajlott tárgyalások záró közleményét ma hozzák nyilvánosságra a két ország fővárosában egyidejűleg.

Prága. A szovjet kommunista párt központi bizottságának tagjaiból álló küldöttség érkezett Prágába a csehszlovákiai párt központi bizottságának meghívására. A hivatalos közlés szerint a szerint a szovjet delegáció a lakosság és a kommunista párt életének tanulmányozása és a tapasztalatok kicserélése végett érkezett az országba.

Párizs. A francia kormány megszakította a tárgyalásokat Marokkóval a két ország közti kapcsolatok rendezésére. A tárgyalások megszakítását Párizsban azzal indokolták, hogy a marokkói hatóságok az algériai Nemzeti Felszabadítási Front vezetőinek marokkói látogatása alkalmával nyíltan az algériai felkelők mellé álltak. A marokkói szultán ma Tuniszba repült, hogy Burgiba tuniszi miniszterelnökkel megbeszéléseket folytasson az algériai helyzetről.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb egy óra múlva jelentkezünk Hírszolgálatunkkal.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-23 7:00
Hossz0:09:57
Cím07:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3