09:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 20. 09:00 ● 10:13

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövidhullámon. Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 9 órát jelez.

Tárogató

Kedves hallgatóink most a szabad Magyarország hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyel fővárosból az éjszaka folyamán és a hajnalban érkezett jelentésekből fény derül a tegnapi drámai nap eseményeire. A Lengyel Kommunista Párt Központi Bizottsága tegnap délelőtt beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, valamint Spychalskit, Loga-Sowińskit és Kliszkát, akik az elmúlt években Gomulkával együtt hosszú évekig szenvedtek a börtönben. A Központi Bizottság ezután rátért a napirend pontjaira, amikor a tárgyalásokat váratlan esemény zavarta meg. Hruscsov, a szovjet kommunista párt első titkára, Molotov, volt külügyminiszter, továbbá Mikojan és Kaganovics helyettes miniszterelnök kíséretében váratlanul a lengyel fővárosba érkezett és megjelent a Központi Bizottság ülésén. Ben, a Monde tudósítója Hruscsov váratlan megjelenésének előzményeiről írva azt az értesülést közli, hogy Moszkva csütörtökön fölhívta a Lengel Kommunista Párt vezetőségét, azonnal menesszen küldöttséget a szovjet fővárosba. A lengyel politbüró a meghívást elutasította és indokolásképpen a Központi Bizottság küszöbön álló ülésére hivatkozott. A lengyel politbüró ellenjavaslatában találkozót indítványozott a két ország kommunista pártjainak vezetői között a Központi Bizottság ülése után. A Politika nevű jugoszláv tudósítása szerint Ochab, a párt első titkára a Központi Bizottság tegnapi ülésén akkor jelentette be Hruscsov és társainak megérkezését, amikor a bizottság előtt a szovjet Kommunista Párttal való kapcsolatok kerültek szóba. A párt politbürója azt javasolta a központi bizottságnak, hogy ezeket a kapcsolatokat a jövőben a teljes egyenlőség alapján fejlesszék tovább. Lapota, Gomulka egyik ellenfele azonnal ellenvetést tett és azt indítványozta, hogy a politbüró javaslata feletti szavazást halasszák el. A szovjet vezetők megérkezése után a Központi Bizottság felfüggesztette tanácskozásait. Tárgyalások indultak meg a szovjet delegáció tagjaival. A tanácskozásokban Gomulka is részt vett. A tegnapi ülésen a Központi Bizottságnak döntenie kellett volna a politbüró új összetételéről is. Az új listán hír szerint nem szerepelt Rokosszovszkij, Lengyelország szovjet nevelésű és szovjet állampolgár nemzetvédelmi minisztere, valamint több más, az ortodox kommunizmus híveiként számontartott vezető. A névsor élén Cyrankiewicz miniszterelnök és az ugyancsak a liberalizálódási folyamat híveként nyilvántartott Rapacki külügyminiszter neve áll. A lista felsorolta tovább Gomulka és Loga-Sowiński nevét, mint a politbüró javasolt új tagjait. Gruson, a New York Times tudósítója ma reggeli jelentésében arról ad hírt, hogy a szovjet küldöttség elsősorban ennek az új vezetőségnek a megalakulását akarja megakadályozni. Hruscsov azt kívánja, hogy a Lengyelországi Kommunista Párt szovjetbarát elemeit ne zárják ki a vezetőségből. A New York Times értesülése szerint Hruscsov a nagyobb nyomaték kedvéért katonai erőket vonultatott fel a lengyel főváros körül, amelyeknek élén Rokosszovszkij áll. Varsóban a szovjet vezetők megérkezése nagy feltűnést okozott. A lakosság tegnap a késő esti órákig rádiója mellett ült és a hivatalos közleményekre várt. A város külső képe semmit árult el a szokatlan eseményekből. Az este folyamán mindössze egy nagygyűlés volt, a Technológiai Főiskola növendékei ültek össze és hosszasan éltették Gomulkát, a Központi Bizottság új tagját.

A brit és a francia sajtó ma reggel már megjegyzéseket fűz a varsói fejleményekhez. A londoni Times szerint a lengyel közvélemény jelentős része Gomulka visszatérésétől azt várja, hogy az ország függetlenítheti magát Moszkvától és megnyílhat az út a belső szabadság és a demokrácia növelésére is. Ilyen körülmények között van valami baljós a szovjet küldöttség Varsóba érkezésében. Moszkva csak néhány héttel ezelőtt küldött körlevelet a kelet-európai kommunista kormányoknak, amelyekben óvva intette a kommunista vezetőket, hogy ne menjenek túl messze nemzeti törekvéseik terén. A szovjet vezetők nyilvánvalóan biztosítékokat kívánnak Varsóban, hogy Lengyelország valóban nem megy túl messze a nemzeti függetlenség útján. A Daily Telegraph szerint a sztálinisták eltűnése a Lengyel Kommunista Párt vezetőségéből újabb indítékokat adna a kelet-európai országok függetlenségi törekvéseinek. A párizsi Figaro szerint Hruscsov váratlan varsói megjelenésével le akarja lassítani a lengyelországi liberalizálódási folyamatot. Hasonló véleménnyel van a párizsi Franc-Tireur is. Az Aurore megjegyzi, hogy Moszkva nyilvánvalóan meg akarja tartani a diktátor szerepét Kelet-Európában és csökkenteni akarja a nemzeti kommunista irány befolyását Lengyelországban. Ma, a reggeli órákban a szovjet politbüró küldöttsége és a lengyel kommunista vezetők közti varsói tárgyalásokról rövid hivatalos közleményt adtak ki. Eszerint a Lengyel Kommunista Párt a közeljövőben küldöttséget meneszt Moszkvába a Szovjetunió és Lengyelország közti politikai és gazdasági együttműködés problémáinak megvitatására és a két ország kommunista pártjai közti barátság megerősítésére.

Egy most érkezett hír szerint a szovjet küldöttség nem egészen 24 órás varsói tartózkodása után ma a kora reggeli órákban visszatért Moszkvába.

Budapest. A Lengyelországi Kommunista Párt Központi Bizottságának délelőtti ülésével és az ott hozott határozatokkal a budapesti Rádió kommentátora is foglalkozott. Bejelentette, hogy a magyar közvélemény, amely már hosszabb idő óta mély rokonszenvvel figyeli a lengyel kommunisták élenjáróinak, a lengyel népnek következetes küzdelmét a szektarianizmus, a sztálinizmus, gazdasági, politikai, erkölcsi maradványainak minél gyökeresebb felszámolásáért, örömmel üdvözli a lengyelországi Központi Bizottság plénumának eddigi eredményeit. Már a bejelentett személyi döntések is, mindenek előtt Gomulka és mások visszatérése a Központi Bizottságba elevenen mutatják, hogy a lengyel kommunisták pártja előrehaladó útján nem riad vissza feltétlenül szükséges személyi konzekvenciák levonásától sem.

Belgrád. A jugoszláv fővárosban megkezdték az előkészületeket a Romániai Kommunista Párt és a kormány küldötteiből álló bizottság ünnepélyes fogadására. Politikai megfigyelők szerint a jugoszláv fővárosban nagyobb súlyt fektetnek a kormányközi, mint a pártközi megbeszélésekre. Ez abban is kifejezésre jutott, hogy a belgrádi közvélemények a római küldöttségek tagjainak felsorolásánál az egyes tagoknak nem a pártban, hanem a kormányban betöltött tisztségeit sorolták föl.

Washington. Bulganyin szovjet miniszterelnök újabb üzenetben fordult Eisenhower elnökhöz. Az üzenetet a szovjet nagykövetség egyik vezető tisztviselője tegnap este nyújtotta át Dulles külügyminiszternek. Dulles közölte, hogy az üzenet szövegének fordítása vasárnapra készül el.

Moszkva. Japán és a Szovjetunió miniszterelnöke tegnap megállapodást írt alá, amely megszünteti a 2 ország közötti hadiállapotot és a jó szomszédság, valamint a kereskedelmi kapcsolatok kialakulását jelenti be. A megállapodásban a Szovjetunió ígéretet tett arra, hogy egy később megvitatandó békeszerződés aláírása után visszaadja Japánnak a II. világháború utolsó szakaszában elfoglalt és azóta birtokában tartott két dél-kurili szigetet, Habomait és Shikotant. A közös nyilatkozat a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról is dönt. A Szovjetunió kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy hazaküldi a még mindig visszatartott japán hadifoglyokat és lemond minden jóvátételi követelésről, amelyet korábban Japánnal szemben támasztott.

New York. Fauzi, egyiptomi külügyminiszter repülőgépen visszatért Kairóba. New Yorkból való elutazása előtt kijelentette, hogy Egyiptom mindent elkövet a szuezi probléma megoldására. Véleménye szerint a szuezi kérdésben előterjesztett egyiptomi javaslatok alkalmasak a további tárgyalások felvételére. Francia részről kétségbe vonták Fauzi kijelentését, hogy az egyiptomi javaslatok tárgyalási alapul szolgálhatnak. Francia vélemény szerint minden további tárgyalás céltalan mindaddig, amíg Egyiptom új indítványokat nem tesz. Hoyer-Millar, a brit külügyminisztérium új adminisztratív vezetője ugyancsak kijelentette, hogy Anglia akkor hajlandó felvenni a tárgyalásokat Egyiptommal, ha a kairói kormány megfelelő garanciákat nyújt a hajózás szabadságának biztosítására a Szuezi-csatornában.

Kedves hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 1 óra múlva mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-20 09:00
Hossz0:10:13
Cím09:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3