Hírszolgálat

1956. október 22. 0:50 ● 06:51

00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Központi Bizottsága a kora reggel óta tartó vita befejezése után Gomulkát választotta meg a lengyel kommunista párt első titkárává. Egyidejűleg döntött az új Politbüro összetételéről is. Az új Politbüroban sem Rokosszovszkij tábornagy, sem olyan lengyel politikus neve nem szerepel, aki a sztálini vonalat követte. Az új Politbüroban Ochab és Gomulka mellett Cyrankiewicz miniszterelnök, Rapacki külügyminiszter, Jedrychowski a gazdasági felügyelő bizottság elnöke, Zambrowski, Morawski, Loga-Sowinski és Zawadzki foglal helyet.

Varsó. A Trybuna Ludu, a lengyelországi kommunista párt központi lapja hosszas cikkben foglalkozik a Pravda-nak, a szovjet kommunista párt központi lapjának a lengyel sajtó ellen intézett támadásával. Mindenekelőtt a lengyel-szovjet barátsággal foglalkozik. Megállapítja, hogy a lengyel-szovjet barátság alapköve a lengyel politikának, ami nem a konjunktúrára, hanem az internacionalizmus elvére épül. Lengyelország megőrizte ezt a barátságot a legnehezebb próbatételek idején is. Ha ma lengyel személyek bírálják az utóbbi évek lengyel-szovjet együttműködésének néhány vonását, akkor ez nem azért van, mert a két nép között barátság és szövetség ellen lépnek föl, hanem azoknak a hibáknak kijavítására törekszenek, amelyek ártottak ennek a barátságnak. Ha ma egyesek a két ország közti kapcsolatok új formáját vitatják meg, akkor ezeket nem szabad szovjetellenes megnyilatkozásoknak tekinteni - folytatja cikkét a Trybuna Ludu. Ezek a megnyilatkozások a két országok közti baráti kapcsolatok iránti aggodalmat fejezik ki, amelynek további fejlődése az egyenlőségen, a szuverenitáson és a valódi testvériségen alapszik. A lap azzal a megállapítással fejezi be cikkét, hogy kétségtelenül nehézséget jelent mélyen gyökerező szokások megváltoztatása. Az új módszerek azonban megalapozzák az utat ezeknek a szokásoknak eltüntetésére.

Varsó. A Lengyel Egyesült Parasztpárt Végrehajtó Bizottsága ülést tartott, amelyen a politikai eseményekkel foglalkozott. A bizottság elnökéül Ignart választotta meg. Visszavette továbbá tagjai sorába az 1949-ben kizárt Kaminskit, a világháború alatt működő parasztzászlóaljak volt parancsnokát. Az Egyesült Parasztpárt Végrehajtó Bizottsága teljes támogatásáról és bizalmáról biztosította a kommunista párt Központi Bizottságát az ország demokratizálásáért folytatott harcában.

Belgrád. Tito jugoszláv államfő díszebédet adott a fővárosban időző román párt- és kormányküldöttség tiszteletére. Tito a díszebéden elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a szocialista országok közti kapcsolatoknak kell mintául szolgálniok a nemzetközi kapcsolatok rendezésében. Gheorghiu-Dej, a Román Kommunista Párt első titkára válaszbeszédében azt mondta, hogy Románia a szocialista átalakulásnak leninista elvét követi. Ez a különböző országokban különböző formában jelentkezik, ha az egyes országok körülményeinek és sajátosságainak megfelelnek.

London. A brit hatóságok bejelentették, hogy vasárnap kerül sor Ausztráliában az utolsó őszi atomrobbantási kísérletre. Az atomrobbantási kísérletet megelőzőleg három atombombát robbantottak már fel.
Párizs. Hat nyugat-európai ország külügyminiszterei folytatták tanácskozásaikat az Euratom néven ismert Európai Atomerő Szervezet, és a közös európai piac ügyében. A miniszterek tárgyalásaikon egész sor kérdésben elvi megállapodásra jutottak. A párizsi ülésen szóba került az a terv is, amely az európai piac hatáskörét kiterjesztené a francia és belga fennhatóság alatt álló afrikai területekre. A miniszteri megbeszélések ma egész napon át folytatódnak.

New York. 15 nemzet atomtudósaiból álló bizottság hétfőn értekezletre ül össze az ENSZ New York-i székházában. A két hétig tartó értekezleten az atomtudósok az atomkisugárzás káros hatásait vizsgálják meg.

Washington. A szovjet kormány három küldötte, aki az Egyesült Államok kormányának meghívására megfigyelői minőségben részt vesz az elnökválasztási hadjáratban, hétfőn érkezik meg Washingtonba. Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint a szovjet megfigyelők meghallgatják Eisenhower elnöknek és Stevenson-nak, a Demokrata Párt elnökjelöltjének több választási beszédét.

Kairó. Az Al Gomhuria című félhivatalos egyiptomi napilap részletesen ismertette Menon indiai tárca nélküli miniszter állítólagos javaslatát a szuezi kérdés megoldására. A lap közlése szerint Menon a Franciaország, Nagy-Britannia, és az Egyiptom közti további tárgyalások alapjaként a következő elveket állította fel: a tárgyaló felek elismerik, hogy a Szuezi-csatorna Egyiptom szerves részét képezi. A tárgyaló felek biztosítják minden nemzet részére a csatorna szabad használatát, gondoskodnak igazságos csatornailletékek megállapításáról minden megkülönböztetés nélkül, kötelezettséget vállalnak a csatornának továbbfejlesztésére, és biztosítják az Egyiptomi Csatornatársaság, valamint a csatornát használó hatalmak közti együttműködést.

Berlin. A kelet-németországi kommunista lap, a Freiheit beszámol arról, hogy a pártfunkcionáriusok Halle-ban rendezett értekezletén a munkásság tiltakozott az új normák bevezetése ellen. A munkásság hangoztatta, hogy az új normák következtében havi keresetük lényegesen csökken. Ugyanakkor bebizonyosodott az is, hogy a hallei ipari üzemekben dolgozó munkásság elvesztette érdeklődését az úgynevezett szocialista versenyben való részvétel iránt - írja a kelet-németországi kommunista lap.

Budapest. A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége egyhangú határozattal visszaállította Nagy Imre akadémiai rendes tagságát. Az elnökség ezzel kapcsolatban megállapította, hogy annak idején nem járt el helyesen a lemondás elfogadásánál, mert politikai tényezők jogosulatlan állásfoglalása alapján döntött.

Híreink közlését befejeztük.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 0:50
Hossz0:06:51
CímHírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3