Hírszolgálat

1956. október 23. 0:50 ● 06:47

00:00 00:00

A műsor leirata

Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Politbüroja Gomulka vezetésével értekezletre ült össze, amelynek napirendjén a nyugati lapok tudósítóinak varsói jelentése szerint Rokosszovszkij tábornagy ügye szerepel. Rokosszovszkijt, aki formailag még tagja a kormánynak és a lengyel hadsereg főparancsnoka, vasárnap kibuktatták a Politbüroból. Lengyelországban egyébként egymást követik a tömeggyűlések és küldöttségjárások. A gyűlések és küldöttségek a demokratizálás folytatását követelik, és támogatásukról biztosítják Gomulkát, valamint a párt új vezetőségét. A Zolnierz Polski című katonai szaklap helyesli a demokratizálás folytatását, és azt a kívánságát hangoztatja, hogy demokratizálják a hadsereget is. A vezérkar katonai történeti osztálya a hadsereg és a nép szoros kapcsolataira utal és a liberalizálás fokozását sürgeti az élet minden ágában. Varsóban több helyen tüntetőcsoportok vonultak fel, amelyek a sajtó és a hírközlés szabadságát követelték. Táblákat vittek, amelyen a lengyel nép őszinte és nyílt tájékoztatását követelték. A feliratok sürgették a külföldi rádióállomások zavarásának megszüntetését. A Varsóban tartózkodó külföldi sajtótudósítók jelentése szerint katolikus körökben aláírásokat gyűjtenek egy kérvényhez, amelyben Wyszynski bíboros kiszabadítását és rehabilitálását kívánják. Stettinben egy tömeggyűlésen a Szovjetunióban visszatartott lengyel állampolgárok azonnali repatriálását követelték. A munkásság azon kívül felhívta a szovjet Pravda szerkesztőségét, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a lengyel sajtóra szórt rágalmakért. Varsóban, valamint több nagy ipari központban a munkások és a diákok a hétvégén riadókészültségben állottak. A varsói üzemek munkássága vasárnap külön műszakot vállalt, hogy a dolgozók szükség esetén azonnal mozgósíthatók legyenek. A szovjet csapatmozdulatokról szóló híresztelések még nem nyertek megerősítését. Berlinben a szovjet főparancsnokság megtiltotta a beutazást a főparancsnokság mellett működő nyugati katonai misszióknak a lengyel határ menti területekre. Varsóban egyébként bejelentették, hogy a lengyel parlament közjogi bizottsága jóváhagyta az új választójogi javaslatot. Ennek legfőbb újítása, hogy kötelezővé teszi a titkos szavazást és, hogy ez alkalommal a szavazók több képviselőjelölt között választhatnak. Poznanban ma felfüggesztették a Kulas és társai ellen indított per tárgyalását. A vádlottakat a politikai rendőrség épületének megrohamozásáért állították bíróság elé. Három vádlottat szabadlábra helyeztek.

Budapest. A főváros két egyetemén rendkívüli gyűlést tartott az ifjúság. Az Építészeti Műszaki Egyetem hallgatói elhatározták, hogy kilépnek a DISZ-ből és új egyetemi szervezetet létesítenek. A Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatói még nem döntöttek ebben a kérdésben, de a rendelkezésünkre álló hírek szerint többségükben a kilépés mellett foglalnak állást. Mindkét egyetem hallgatói határozatot hoztak, amelyben tetteket sürgetnek, a vezetés javítását, a felelősség kérdésének őszinte tisztázását, a magyar-szovjet baráti kapcsolatoknak a teljes egyenjogúság alapján való rendezését követelték. A Közgazdasági Egyetem hallgatói ezenfelül azt is követelték, hogy helyezzék Nagy Imrét vissza a legfelső állami és pártvezetőségbe. A diákság szolidaritását fejezte ki a lengyeleknek és bejelentette, hogy a lengyelek harcát követendő példának tekintik. A Szabad Nép szerkesztősége a lengyel Trybuna Ludu szerkesztőit biztosította együttérzéséről és kívánt sikereket a most megindított harc folytatásához. A budapesti rádió munkatársai a varsói rádiót üdvözölték, kiemelve, hogy a szektarianizmus elleni harc éppen úgy, mint a szocializmus építése közös és, hogy ez a harc sikeres lesz Magyarországon is.

Belgrád. Befejeződtek a jugoszláv-román tárgyalások. A tárgyalásokról kiadott hivatalos közlemény szerint kereskedelmi és fizetési egyezményt, árucsere-forgalmi megállapodást, és egy tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodást kötöttek. Megállapodtak egy kulturális egyezmény alapelveiben is. A tárgyalásokon a jugoszláv delegációt Tito és Kardelj, a román delegációt Gheorghiu-Dej és Stoica vezette. Néhány órán belül várják a jugoszláv-magyar tárgyalásokról szóló hivatalos közlemény kiadását is.

New York. Ravndal, az Egyesült Államok távozó budapesti követe New Yorkba érkezett. Közölte a sajtó képviselőivel, hogy Magyarországon is megmutatkoznak a liberalizálási folyamat jelei. Az új vonal körül csoportosuló erők függetlenséget követelnek a Szovjetuniótól, biztosítani akarják, hogy Magyarország szabadon kereskedhessék bármely országgal és szorosabb kapcsolatokat akarnak teremteni az önálló politikát folytató vasfüggöny mögötti országok között. Az amerikai követ kiemelte, hogy a magyar népet rendszeresen tájékoztatják a hivatalos hírközlő szervek a lengyelországi helyzetről.

Párizs. Mollet francia miniszterelnök Pineau külügyminiszterrel és Bourgés-Maunoury hadügyminiszterrel ma az Athos nevű hajó lefoglalásáról tárgyalt. Az Athos - mint annak idején jelentettük - fegyvereket szállított az algériai lázadóknak. A fegyvereket Alexandria kikötőjében egyiptomi katonák rakodták be. A francia fővárosban nem tartják kizártnak, hogy Franciaország az egyiptomi fegyverszállítások miatt esetleg panaszt emel az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

Párizs. A francia kormány megszakította a tárgyalásokat Marokkóval, a két ország közti kapcsolatok rendezésére. A tárgyalások megszakítását Párizsban azzal indokolták, hogy a marokkói hatóságok az Algériai Nemzeti Fölszabadítási Front vezetőinek marokkói látogatása alkalmával nyíltan az algériai felkelők mellé álltak. A marokkói szultán ma Tuniszba repült, hogy Burgiba miniszterelnökkel megbeszéléseket folytasson az algériai helyzetről.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 6 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-23 0:50
Hossz0:06:47
CímHírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3