17:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 19. 17:00 ● 10:02

00:00 00:00

A műsor leirata

Tárogató

Kedves hallgatóink! Most a szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban.

Gomulkát ismét beválasztották a lengyelországi kommunista párt Központi Bizottságába.
A lengyel társutas Egyesült Parasztpárt az eddiginél több beleszólást követel magának az ország kormányzásába.
A magyarországi kommunista küldöttség Zágrábba utazott.
A japán és a szovjet kormány képviselői aláírták a hadiállapot megszüntetéséről és a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról szóló nyilatkozatot.
Pakisztán miniszterelnöke Pekingben tárgyal.

Most rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Központi Bizottsága beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, valamint Spychalskit, Loga-Sowinskit és Kliszko-t, akik mindhárman üldöztetést szenvedtek az elmúlt években, és Gomulka politikai barátai közé tartoznak.
A Központi Bizottság ma délelőtt kezdte el rendkívüli ülésszakát. A Gomulka és társai beválasztásáról szóló hírt a varsói rádió adását megszakítva jelentette be. A Központi Bizottság egy hivatalos jelentés szerint időszerű politika, gazdasági problémákat és személyi kérdéseket vitat meg.
A Lengyel Távirati Iroda jelentést adott ki az új választótörvény tervezetéről. Eszerint 116 képviselői kerületre osztják fel az országot. Minden kerületben több jelöltet állítanak, mint ahány képviselő a parlamentbe küldhető. Kötelezővé teszik a titkos szavazást. A szavazóhelyiségekben jelen lehetnek a sajtó képviselői, valamint azoknak a szervezeteknek megbízottai is, amelyek a képviselők jelölését végezték. A törvénytervezetet a képviselőház Alkotmányjogi Bizottságának jóváhagyása után a parlament elé terjesztik.

A Központi Bizottság ülésének megnyitásával egy időben került nyilvánosságra az a beszéd, amelyet Ignar, a lengyelországi parasztpárt Végrehajtó Bizottságának elnökhelyettese a párt vezetősége nevében mondott. Ignar elemezte a kommunista párt és a parasztpárt viszonyát. Az Egyesült Parasztpárt elismeri a kommunista párt vezető szerepét a népi demokráciákban, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kommunista párt a szövetséges pártok nélkül maga döntsön mindenben Lengyelországban. A parasztpártnak méltányos részt kell kapnia az ország ügyeinek vezetésében. Meg kell szüntetni azt az állapotot, hogy a parasztpárt csak egy tárcával legyen képviselve a kormányban, mert ez annak az időszaknak a fennmaradását jelenti, amelyben a parasztpárt teljes felszámolására törekedtek. A választások után csökkenteni kell a tárcák számát, és ismét a Minisztertanácsnak kell gyakorolnia a legfelsőbb közigazgatási hatalmat. Ennek megfelelően meg kell szüntetni a kormány prezídiumát. Ignar a továbbiakban hangoztatta, hogy még ma sincs helyes alapokon rendezve az állam és a vidéki lakosság viszonya. Kijelentette, hogy támogatja a szövetkezeti gazdálkodás rendszerét, de a parasztpárt meg akarja akadályozni azoknak a hibáknak megismétlődését, amelyek a múltban a szövetkezeti gazdálkodást akadályozták. Külpolitikai vonatkozásban az eddiginél több önálló kezdeményezést sürgetett a kormány részéről mind a Szovjetunióval, mint a kelet-európai államokkal, mind pedig a kapitalista országokkal szemben.

Belgrád. A magyarországi kommunista küldöttség Szarajevóból Zágrábba utazott. Budapesten a külkereskedelmi miniszter helyettese bejelentette, hogy elmélyítik a gazdasági kapcsolatokat Magyarország és Jugoszlávia között. Magyar segítséggel korszerűsítik Fiume kikötőjét, Jugoszlávia viszont vámmentesen átengedi a magyar árut az országba. Egy másik megállapodás arra vonatkozik, hogy Magyarország anyagi támogatást nyújt egy drávai vízi erőmű építéséhez, és ennek ellenében villanyáramot kap Jugoszláviától.

London. A Manchester Guardian ma visszatér arra a körlevélre, amelyet a Szovjet Kommunista Párt központja a vidéki pártszervezeteknek, valamint a vasfüggöny mögötti kommunista pártok vezetőinek küldött.
A levél az angol lap értesülése szerint hangsúlyozza, hogy továbbra is a Szovjet Kommunista Pártnak kell vezető szerepet vinnie a világ kommunista szervezetei között. A levél hangsúlyozza, hogy bár Lenin elméletei szerint lehetnek nemzeti sajátosságokból folyó különbségek a szocializmus építésének útjában, ezeknek azonban az a feltétele, hogy az illető pártok továbbra is felismerjék a Szovjet Kommunista Párt vezető szerepét, megőrizzék egységüket, és szigorúan ragaszkodjanak a marxista-leninista elvekhez. Az egyes vasfüggöny mögötti kommunista pártokhoz intézett levelek részben eltértek egymástól. A levelek egyike a Manchester Guardian szerint arról panaszkodik, hogy egyes kelet-európai országokban ma is erős a polgári nacionalizmus, és ez nem kívánatos eredményekre vezetett. Ennek veszélyére a Szovjetuniónak annak is inkább figyelemmel kell lennie, mert különösen Nyugat-Németországban a kormány aktív politikát folytat a népi dem… Az egyik levél rámutat arra is, hogy az önálló útkeresés elmélete veszélyes elfajulásokhoz vezetett, amelyik egyes országokban veszélyezteti a kommunista pártok szolidaritását. A levél ismételten hangoztatja, hogy a vasfüggöny mögötti államoknak a Szovjet Kommunista Párt példáját kell szem előtt tartaniuk mindenekelőtt.

Moszkva. A japán és a szovjet kormány képviselői ma közös deklarációt írtak alá, amely megszünteti a háború óta fennálló hadiállapotot a két ország között, és helyreállítja a diplomáciai kapcsolatokat. A deklaráció szövegét még nem tették közzé. Politikai körökben úgy tudják, hogy a két kormány megállapodott a Szovjetunióban visszatartott japán hadifoglyok szabadon engedésében, továbbá abban, hogy a Szovjetunió nem gördít akadályokat Japánnak az ENSZ-be való felvétele elé. A területi kérdések rendezését későbbi időpontra halasztották.

Peking. Szuhravardi, pakisztáni miniszterelnök, aki egy hivatalos látogatáson Pekingben tartózkodik, egy hivatalos jelentés szerint ma hosszabb megbeszélést folytatott kommunista Kína miniszterelnökével. A pakisztáni miniszterelnök 12 napig marad Vörös Kínában.

Strasbourg. Az Európa Tanács közgyűlése tegnap folytatta külpolitikai vitáját. Martino, olasz külügyminiszter javasolta, hogy hívják össze értekezletre Európa szabad felének miniszterelnökeit a nyugat-európai egység mielőbbi megteremtése érdekében. Több felszólaló részletesen foglalkozott a német kérdéssel. Rámutattak arra, hogy az egység megteremtésének egyetlen akadálya a Szovjetunió. Gotthard, az Európa Tanácsban nem képviselt rabnemzetek ügyeinek védelmére alakult bizottság előadója ismertette a legutóbbi kelet-európai eseményeket. Rámutatott arra, hogy a szabadságért, kenyérért, szabad választásokért tüntető poznani munkások a vasfüggöny mögötti valamennyi nép nevében szóltak. Nem tudjuk – mondotta – hova vezet a fejlődés. Nem valószínű azonban, hogy a jelenlegi status quo fennmaradjon, ezért továbbra is követelnünk kell a szabad választások megtartását az Egyesült Nemzetek Szervezetének közreműködésével. Le kell leplezni a szovjet imperializmust az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. A koegzisztencia lemondást és passzivitást jelent, a háború kollektív öngyilkosságot. A két szélsőség között azonban bőséges tér nyílik a politikai akciókra, amelyek meghozhatják a népek szabadságát és ezáltal a békét – mondotta Gotthard.

Bonn. A nyugat-német parlament felsőháza első olvasásban elfogadta az új német katonatörvényt, amely 12 hónapban állapítja meg a kötelező katonai szolgálat időtartamát. A kormány tájékoztatta a felsőházat, hogy a szolgálati időnek 18 hónapról 12 hónapra történt leszállítása szükségessé teszi, hogy az 500 ezer főre tervezett nyugat-német haderő hivatásos katonáinak létszámát az eredeti javaslattól eltérően 230 ezerről 300 ezerre emeljék. A törvényjavaslatot a felsőház most átteszi a képviselőházhoz további tárgyalás végett.

….. ezzel most befejeztük. Legközelebb 18 órakor jelentkezünk hírszolgálatunkkal.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-19 17:00
Hossz0:10:02
Cím17:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3