23:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 23:00 ● 10:21

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja, a 19, 25, 31 és 41 méteres rövidhullámon. Kedves Hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 23 órát jelez.

Tárogató

Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.
Körképet adunk a nemzetközi helyzetről.

Lengyelországban az elmúlt 24 órában drámai körülmények között megtörtént Gomulka visszatérése a kommunista párt élére, és a Politbüro úgynevezett sztálinista csoportjának kibuktatása a párt legfontosabb szervéből. A tegnap esti szavazáson Gomulka 74 szavazatot, Cyrankiewicz miniszterelnök, aki a középutas politika híve, valamint Rapacki külügyminiszter, a szocialista párt volt tagja, Jedrychowski, Loga-Sowinszki Gomulka közeli munkatársa, és Morawski 73, illetve 72 szavazatot kapott. Az utóbbit azért távolították el a Trybuna Ludu szerkesztőségéből, mert túlságosan liberális szellemben írt a poznani felkelésről. Ochab, a párt eddigi elsőtitkára, aki néhány hónappal ezelőtt állt át a liberális csoporthoz, 75 szavazatot kapott, míg a különböző csoportok között ingadozó Zawadski államelnökre és Zambrowskira 56 szavazat esett. Rokosszovszkij mindössze 26 szavazatot szerzett.
A központi bizottság döntését kemény harcok előzték meg a liberális szárny hívei és a sztálinistáknak nevezett visszahúzó erők között. A Központi Bizottság döntését kétségtelenül befolyásolta a szovjet vezetők váratlan megérkezése és követelő fellépése is. Ugyanakkor azonban a munkásság és a diákság egységes állásfoglalása is döntően esett a latba. Varsóban, valamint a többi nagy ipari központban a munkások és a diákok a hétvégén riadókészültségben állottak. A varsói üzemek munkássága vasárnap külön műszakot vállalt, hogy szükség esetén a dolgozók azonnal mozgósíthatók legyenek. A külön műszakból befolyó béreket egy hatalmas műemlék építésére fordítják, az 1944-es varsói felkelésben elesett hősök nevének megörökítésére. Mint ismeretes, a varsói felkelés a szovjet csapatok tétlen magatartása miatt omlott össze.
Gomulka és a Politbüro új tagjainak megválasztását a lengyel lapok különkiadásban közölték a lakossággal. A hír óriási lelkesedést keltett az egész országban. A lakosság a lapok kiadásait percek alatt elkapkodta.
A Trybuna Ludu a központi bizottság döntését méltatva kijelentette, hogy Lengyelország túljutott a Rubiconon, és a történelmi fejlődés nagy fordulatát most már semmi sem tudja feltartóztatni. Az új vezetőséghez az üdvözlő táviratok és levelek százezrei érkeznek. A lelkesedés elragadta a hadsereget is, amelynek hivatalos lapja a megelégedés és az öröm hangján nyilatkozik a nagy fordulatról. A lap ugyanakkor hangoztatja, hogy egyes reakcionárius elemek harcot folytattak a központi bizottság döntésének megakadályozására azzal a céllal, hogy fenntartsák a régi és bürokratikus módszereket. Számos olyan elem is akadt, akik megkísérelték szembeállítani a hadsereget a demokratizálásért folytatott küzdelemmel. Ezek a kísérletek azonban csúfos kudarcot vallottak - írja a lengyel hadsereg lapja.
Az új lengyel Politbüro tagjai ma délután Gomulka első titkár vezetésével rendkívüli ülést tartottak. Napirenden Rokosszovszkij tábornagy ügye szerepelt. Rokosszovszkijt, aki formailag még tagja a kormánynak és a lengyel hadsereg főparancsnoka, tegnap kibuktatták a Politbüroból.
Ben, a Le Monde tudósítója ma este azt táviratozta Varsóból, hogy Gomulka nem akarván végleg szakítani Moszkvával, egyelőre meghagyja Rokosszovszkijt főparancsnoki állásában. A lengyel fővárosban azonban nem titkolják, hogy a Moszkva és a Varsó közötti viszályban az elkövetkezendő hónapokban, sok nehézség merül fel. Valószínűleg napirendre kerül az országban állomásozó szovjet csapatok kérdése is. A francia tudósító szerint a lengyel közvélemény el van szánva arra, hogy nem tűri tovább a szovjet csapatok jelenlétét az országban. Kérdés azonban, hogy Moszkva hajlandó-e feláldozni a Németország felé vezető összekötő vonalat. A helyzet súlyosságára utal az a berlini jelentés, hogy a kelet-németországi szovjet hatóságok utazási tilalmat rendeltek el a potsdami szovjet főparancsnokság mellett működő nyugati katonai missziók tagjai számára, akik nem léphetnek be a keletnémet határ övezetébe.

A lengyel parlament közjogi bizottsága egyébként jóváhagyta az új választási javaslatot. A javaslat legfőbb újítása, hogy kötelezővé teszi a titkos szavazást, több képviselőt jelölnek, mint ahányat a parlamentbe küldenek, és így a szavazóknak módja lesz több jelölt között választani. Ugyancsak Varsóból érkező hírek szerint rövidesen változások várhatók a kormányban, az államtanácsban, a helyi pártszervezetek vezetőségében és a nemzeti front vezetőségében.

Amíg Moszkva közel 24 órás hallgatás után csak rövid és hűvös hangú közleményben ismertette Gomulka megválasztását, Budapesten a lengyelországi események nagy örömet keltettek. A budapesti rádió részletesen ismertette Gomulka beszédét. A Szabad Nép szerkesztősége táviratban üdvözölte a Trybuna Ludut. A budapesti rádió újságírói és dolgozói hasonlóképpen táviratban üdvözölték a lengyel rádiót. A főváros két egyetemén az ifjúság rendkívüli gyűlést tartott, amelyen az egyetemi ifjak varsói kartársaikhoz hasonlóan teljes egyenjogúságon alapuló magyar-szovjet barátságot sürgettek. A Közgazdasági Egyetem hallgatói azt követelték, hogy Nagy Imrét helyezzék vissza a legfelső állami és pártvezetőségbe. A diákok testvéri együttérzésükről és szolidaritásukról biztosították a lengyel kartársakat.

A jugoszláv sajtó hasonlóan melegen üdvözli a lengyelországi fejleményeket.
Varsóban olyan hírek keringenek, hogy Tito jugoszláv államfő az utolsó pillanatban beavatkozott a Varsó és Moszkva közötti viszályba. Tito és Mao Ce-tung kommunista kínai államfő üzenetet küldött Hruscsovnak, amelyben megengedhetetlennek minősítették a szovjet beavatkozást a lengyel belügyekbe. A kommunista kínai vezetők kelet-berlini források szerint azt is nyíltan tudtára adták a Kremlnek, hogy minden Lengyelország elleni megtorló akció szakadást idézne elő a kommunista világban.

Lelkesedéssel ír a lengyelországi fordulatról a New York-i Daily Worker, az amerikai kommunisták lapja is.

A lengyelországi fejlemények Kelet-Németországban alig palástolható idegességet keltettek. Nyugatnémet politikai körökben viszont azzal számolnak, hogy az új fordulat a Szovjetunió németországi politikájának megváltoztatásához, és a német egység megteremtéséhez vezethet.
Washingtonban, Párizsban és Londonban nagy óvatossággal ítélik meg a legújabb lengyelországi eseményeket. A nyugati fővárosokban nem kívánnak biztatást nyújtani olyan fejleményekhez, amely esetleg fegyveres összecsapásokhoz vezethetnek.

Belgrádban ma megkezdődtek a tanácskozások Tito és a román küldöttség között. A két párt és a két ország közti kapcsolatokról van szó. A hétfői napon folytatódtak a magyar-jugoszláv tanácskozások is. Hír szerint rövidesen közzéteszik a záróközleményt a tárgyalásokról.

A világpolitikai hírek sorában megemlítjük Hope angol külügyi államtitkár bejelentését az Európa Tanács közgyűlésén. Hope közölte, hogy Nagy-Britannia nem csatlakozik ugyan az Európai Közös Piachoz, de hajlandó részt venni a vámhatárok további lebontására irányuló erőfeszítésekben, ami fokozatosan egy közös szabad kereskedelmi terület kialakításához vezetne.

Van Acker belga miniszterelnök és Spaak külügyminiszter egyhetes látogatásra a Szovjetunióba utazott.

Raab osztrák kancellár hivatalos látogatásra a nyugatnémet fővárosba érkezett. A marokkói szultán Tuniszba repült, hogy az algériai helyzetről tárgyaljon Burgiba tuniszi miniszterelnökkel. A francia kormány egyébként megszakította a tárgyalásokat Marokkóval a két ország közötti kapcsolatok rendezésére. A lépést azzal indokolták, hogy a marokkói hatóságok nyíltan támogatják az algériai felkelőket.

A jordániai választásokon azok a pártok szerezték meg a többséget a törvényhozásban, amelyek Jordánia és eddigi nyugati szövetségesei közötti viszony lazítását kívánják.

Kedves Hallgatóink! Körképet adtunk a nemzetközi helyzetről. Legközelebb éjszakai különadásunk keretében 0 óra 50 perckor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 23:00
Hossz0:10:21
Cím23:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3