22:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 22:00 ● 10:22

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja a 16, 19, 25 és 41 méteres rövidhullámon. Kedves Hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 22 órát jelez.

Tárogató

Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Politbüroja Gomulka első titkár vezetésével ma rendkívüli ülést tart, amelynek napirendjén Rokosszovszkij szovjet tábornagy ügye szerepel. Rokosszovszkijt, aki formailag még tagja a kormánynak és a lengyel hadsereg főparancsnoka, tegnap kibuktatták a Politbüroból. A lengyel parlament közjogi bizottsága jóváhagyta az új választójogi törvényjavaslatot. A javaslat legfőbb újítása, hogy kötelezővé teszik a titkos szavazást, több képviselőt jelölnek, mint ahányat a Parlamentbe küldenek, és így a szavazóknak módja lesz több jelölt között választani. A szavazásnál a javaslat értelmében a jelölést végző politikai szervezetek és az újságírók is jelen lehetnek. A bizottság jóváhagyása után most a javaslat a parlament plénuma elé kerül. A varsói rádió jelentése szerint egymást követik a tömeggyűlések a lengyel fővárosban. Ezeken az gyűléseken a demokratizálás folytatását követelik, és támogatásukról biztosítják Gomulkát, valamint a párt új vezetőségét. A varsói rádió külön is kiemelte az egyik határozatot, amelyet a vezérkar katonai történeti osztálya hozott. Az ülésen résztvevő magas rangú katonák melegen üdvözlik Gomulkát, valamint a központi bizottság új tagjait, és annak a meggyőződésüknek adnak kifejezést, hogy az új pártvezetőség az élet minden ágában, így a hadseregben is végrehajtja a demokratizálást. Szczecin, német nevén Stettin lengyel város munkássága tömeggyűlést tartott, amelyen a Szovjetunióban visszatartott lengyel állampolgárok azonnali repatriálását követelték. A gyűlésről a lengyel rádió is tudósítást adott. A munkásság továbbá felszólította a Pravda nevű szovjet lap szerkesztőségét, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a lengyel sajtóra szórt rágalmakért. A gyűlésre az Stettin-i kommunista párt minden szervezete teljes számban kivonult.Poznanban a bíróság ideiglenesen szabadlábra helyezte a poznani perek három vádlottját. A bíróság továbbá a jelenleg folyamatban lévő pert november 6-ára napolta el. Döntöttek arról is, hogy további tanúkat hallgatnak ki.

Ben, a Monde tudósítója ma esti jelentésében beszámolót közöl arról, hogyan akarja átalakítani az új rezsim Lengyelországot. Mint ismeretes, a lengyel Politbüro máris összeült, hogy megvizsgálja Rokosszovszkij tábornagy ügyét, aki a lengyel hadsereg parancsnoka, és a kormány hadügyminisztere. Varsóban lehetségesnek tartják, hogy Gomulka - nem akarván végleg szakítani Moszkvával - egyelőre meghagyja Rokosszovszkijt főparancsnoki állásában. A lengyel fővárosban mindezek ellenére nem titkolják, hogy a Moszkva és Varsó közötti viszonyban az elkövetkezendő hónapokban sok nehézség merül majd fel. Rövidesen napirendre kerül az országban állomásozó szovjet csapatok kérdése is. A lengyel közvélemény el van szánva arra, hogy nem tűri tovább a szovjet csapatok jelenlétét. Kérdés azonban, hogy Moszkva hajlandó-e feláldozni a Németország felé vezető összekötővonalait. Varsói politikai körökben hangoztatják, hogy Gomulka nem kívánja felszámolni a szovjet-lengyel barátságot, a két ország közti viszonyt azonban az egyenlőség alapjára akarja helyezni. Nem számolnak azzal sem, hogy Lengyelország elhagyja a kommunista tábort. Varsó azonban jó kapcsolatokat akar kiépíteni nyugat felé, és esetleg elfogadná az amerikai segítséget is, amennyiben azt nem kötik politikai feltételekhez. A sztálinisták kizárását a Politbüroból jelentős tisztogatások követik majd a kormányban, és a szakszervezet vezetőségében. A kormányban bekövetkező személyi cserékre már az országgyűlés holnap kezdődő ülésszaka alatt sor kerülhet. Jelentős változásokra számítanak a választási törvény tervezetében és az ötéves tervben. Varsóban feltételezik, hogy Gomulka programja a parasztságot a termelés növelésére ösztönzi majd. Lehetséges, hogy a változások nem járnak következmények nélkül az állam és az egyház közötti viszonyban. A varsói tömeggyűléseken máris több olyan felirat volt látható, amelyeken Wyszynski bíboros szabadon bocsátását követelték.

Berlin. Kommunista kínai forrásból szerzett értesülés szerint a pekingi kormány arra intette Moszkvát, hogy ne alkalmazzon megtorlást Lengyelországgal szemben. Kelet-berlini kommunista kínai körök nyilvánosságra hozták azt is, hogy a kommunista kínai kormány figyelmeztetését szombaton, az éjszakai órákban kézbesítették a szovjet kormánynak. A kommunista kínai vezetők nyíltan tudtára adták a Kremlnek, hogy minden Lengyelország elleni megtorló akció szakadást idézne elő a kommunista világban.

Budapest. Ma a főváros két egyetemén tartott az ifjúság rendkívüli ülést. Az Építészeti Műszaki Egyetem határozatot hozott, amelyben az ország gazdasági és politikai életével foglalkozva gyors tetteket sürgetnek, követelik a még mindig mutatkozó, visszahúzó erők leküzdését, a vezetés javítását, változtatását, valamint a felelősség kérdésének őszinte tisztázását. Az egyetemi ifjak a budapesti rádió leírása szerint is forró márciusi hangulatban tartott vitájuk után teljes egyenjogúságon alapuló magyar-szovjet barátságot sürgettek. Az egyetemi kérdésekkel kapcsolatban az egyetemi hallgatók a fakultatív nyelvoktatás bevezetését, az egyetem autonómiájának biztosítását követelték, majd hatalmas többséggel kimondták, hogy a DISZ-ből kiválnak, és megalapítják az Egyetemi Ifjúság Szervezetét. Lényegében azonos követeléseket terjesztettek elő a Közgazdasági Egyetem hallgatói is. Határozatukban ezen felül erélyesen követelték, hogy Nagy Imrét helyezzék vissza a legfelső állami és pártvezetőségbe. A határozat egy további pontja értelmében az egyetemi diákság testvéri együttérzését és szolidaritását fejezi ki a lengyel elvtársakkal, és harcukat követendő példának tekinti. A vita még folyik arról, hogy benn maradjanak-e a Közgazdaságtani Egyetem hallgatói a DISZ-ben. A legutóbbi jelentések szerint azonban a közhangulat egy új szervezet, a MEFOSZ megalakítása felé hajlik. Együttérzéséről biztosította a lengyel Trybuna Ludu szerkesztőségét a Szabad Nép szerkesztősége. "Örömmel figyeljük azt a nagyszerű harcot, amelyet a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának vezetésével ti, és az egész lengyel nép a szocializmus építéséért, a demokratizálásért, hazátok szuverenitásának erősítéséért és azért vívtok, hogy megszilárdítsátok a barátságot Lengyelország és a Szovjetunió között a proletár internacionalizmus alapján." A Szabad Nép szerkesztősége további sikereket kíván a Trybuna Ludu szerkesztőségének a most megindított harchoz.
A Magyar Rádió újságírói és dolgozói üdvözölték a lengyel rádió munkatársait, hangsúlyozva, hogy a szektanianizmus elleni harc közös. "Semmi kétségünk, hogy ez a harc a XX. pártkongresszus szellemében sikeres lesz Magyarországon is, csak úgy, mint Lengyelországban" - mondotta a rádió kommentátora.

Moszkva. Barák, a csehszlovák Politbüro tagja cikket írt a szovjet Pravdában. A cikket a moszkvai rádió is közölte. Barák azt hangsúlyozta, hogy a liberalizálódási folyamat - vagy mint ő mondotta, a szocialista demokratizmus - semmiképpen sem jelentheti azt, hogy most már szabad utat nyitnak a polgári ideológia előtt. "Ellenkezőleg - írja a cseh kommunista vezető - szükség van arra, hogy a polgári ideológia utolsó maradványait is legyőzzék, és így biztosítsák az új szocialista ideológia győzelmét."

Belgrád. A jugoszláv fővárosban ma megkezdődtek a politikai tanácskozások Tito és a román kommunista vezetők között. A román küldöttséget Gheorghiu-Dej, a párt első titkára, és Stoica miniszterelnök vezeti. Jugoszláv részről Tito mellett Kardejl helyettes miniszterelnök, Gosnjak hadügyminiszter és Popovic külügyminiszter vesz részt a tárgyalásokon. Hivatalos jelentés szerint a tanácskozások célja az, hogy normálissá tegyék a két párt és a két ország közti kapcsolatokat. Tito és a román kommunista vezetők között hír szerint, szóba kerülnek a lengyelországi események is. A magyar küldöttség ma ugyancsak folytatta tárgyalásait a jugoszláv vezetőkkel. Jugoszláv részről Rankovic vezette a tanácskozásokat, amelyek valószínűleg még ma véget érnek. A magyar küldöttség egyhetes jugoszláviai tartózkodásáról előreláthatólag még az esti órákban hivatalos közleményt adnak ki.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 23 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 22:00
Hossz0:10:22
Cím22:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3