Rendkívüli riportsorozat a magyarországi események visszhangjáról - a nyugati fővárosokban működő tudósítóink jelentései

1956. október 24. 14:10 ● 09:16

Konkoly Kálmán
00:00 00:00

A műsor leirata

Rendkívüli riportunkat hallják kedves Hallgatóink.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a mai nap folyamán több hasonló riportot közvetítünk. A budapesti drámai események óriási visszhangot keltettek a nyugati fővárosokban.
Rendkívüli riportjaink beszámolnak a nyugati fővárosokban működő tudósítóink legfrissebb jelentéseiről. Most elsőnek bécsi tudósítónk ad helyzetképet a magyarországi események visszhangjáról az osztrák fővárosban, és az osztrák-magyar határon átszivárgott hírekről.

A bécsieket lázba hozták a magyarországi események. Igen sokan átvirrasztották az éjszakát az utolsó híradásokat lesve. Ma reggel a nap hősei azok, akik frissen érkeztek Magyarországról és részleteket tudtak magukkal hozni a felfordulásról.
A bécsi nagypiac, a Naschmarkt ismert zöldségimportőrje, aki minden hétfőn Hegyeshalomból hoz friss magyarországi zöldségszállítmányt Bécsbe, ma üres teherkocsival tért vissza.
A hegyeshalmi határállomás a bolondokházához hasonlít - mondja a közvetlen élmények hatása alatt a körülötte csoportosuló kíváncsiaknak. A vasutasok utasítást kapta, hogy az áruval megrakott vagonokat ürítsék ki, és az üres vagonokat indítsák nyomban Győrbe. A határőrséget mozgósították. Állig felfegyverezve megszállták az állomást. Nem lehetett egyetlen élő emberrel sem okos szót váltani.
A Déli pályaudvar személyzeti szobájában azok a vasutasok állnak az érdeklődés középpontjában, akik az éjszaka folyamán érkeztek Magyarország felől.
A Győri pályaudvar úgy fest, mintha mozgósítottak volna Magyarországon - mondja az egyik osztrák vasutas. A pályaudvart teljesen lezárták. A magyar kollégáktól úgy értesültünk, hogy a győri munkások tegnap óta nem dolgoznak. A győri közműveken: az erőmű, a gázmű, és a vízműveken kívül a többi győri ipartelepen áll a munka. Arról is beszélnek, hogy a Győri pályaudvar előtt lévő szovjet emlékművet a munkások megostromolták és megrongálták. A vasúti korlátozást egyébként - mondja a vasutas - tudomásom szerint újból életbe léptették, a távolsági személyvonatokon megint csak helyfoglalással és előzetes jegyváltással lehet közlekedni.
Egy másik osztrák vasutas, aki órákkal ezelőtt érkezett Magyarországról, arról az értesüléséről számol be, hogy a szokásos hajnali munkásvonatokat Budapest környékéről már tegnap nem indították útba. A kommunista hatóságok tehát már tegnap tartottak a zavargásoktól s igyekeztek minél több munkást távol tartani a fővárostól.
Egy nyugati diplomata, aki reggel gépkocsival Budapestről Bécsbe érkezett, elmondotta, hogy szovjet gépesített egységekkel találkozott a Bécs-budapesti műúton. A csapatok teljes gázzal Budapest felé tartottak.
A budapesti események a legnagyobb izgalmat Bécsben a Deák Ferenc személyhajón váltották ki. A hajó, mint ismeretes, hétfőn érkezett az osztrák fővárosba, a kohó- és gépipari minisztérium tervező irodája, és más állami szervek tisztviselőinek kirándulócsoportjával. A hajónak csütörtökön reggel kellene visszaindulnia Budapestre, az indulás időpontját azonban az eseményekre való tekintettel bizonytalan időre elhalasztották. A kirándulók kétségbeesve ostromolják az IBUSZ-t, amely azonban éppen olyan tanácstalan, mint a bécsi magyar követség, ahol reggel óta már a telefonkagylót sem veszik fel. A kirándulóhajón azért is izgatott a hangulat, mert a Táncsics gőzös, amely tegnap elindult Budapestről bécsi útiránnyal, a vegyi-ipari szakszervezet egy kirándulócsoportjával, mind ez ideig nem érkezett meg az osztrák fővárosba. A hajó sorsáról a MAHART a magyarországi telefon-összeköttetés megszakadása miatt nem tud felvilágosítást adni.
A nickelsdorfi osztrák határkirendeltség legújabb jelentése szerint teljes határzárt rendeltek el Magyarország nyugati határán. Reggel óta csak néhány diplomatakocsit engedtek át Hegyeshalomnál Magyarországról Ausztriába. A határátlépési tilalom a jelek szerint a kifelé és befelé irányuló forgalomra egyaránt vonatkozik.

Szignál

Kedves Hallgatóink, bécsi tudósítónk jelentése után most azt a telefont közvetítjük, amely párizsi munkatársunktól érkezett.

A francia főváros ma reggeli lapjai nyolchasábos hatalmas címekkel számolnak be a magyarországi eseményekről. A lapok egybehangzóan kiemelik azt, hogy a kirobbant elégedetlenség a nép széles rétegeiből származik és az általános megmozdulásban ugyanezek a széles rétegek vesznek részt. Senki nem ad hitelt tehát a pesti rádió és a kommunista propaganda átlátszó hírverésének, amely a magyarországi drámai eseményekkel kapcsolatban jelentéktelen ellenforradalmi és fasiszta csoportok felkeléséről beszél. Hasonló felfogás alakult ki a francia politikusok körében is. Most jövök a Bourbon palotából, ahol a döntő fejezetéhez érkezett algíri kérdést tárgyalják. A parlamentnek majdnem minden tagja ott van az ülésteremben, illetve a folyosón. Az általános hangulatból megállapítható, hogy a francia törvényhozás tagjai a legnagyobb figyelemmel kísérik saját problémáik mellett a magyarországi fejleményeket. Általános az a felfogás, hogy a közép- és kelet-európai problémákat csak az ott élő népek szabad elhatározásából, azok közös akaratával lehet megoldani.
Egy nagytekintélyű francia képviselő az őt körülvevő törvényhozók csoportjában kijelentette a következőket: Magyarországon az általános tüntetésben nemcsak antisztálinisták és antikommunisták vesznek részt, hanem azok a széles tömegek, amelyek a diktatúra esküdt ellenségei. A Bourbon palota törvényhozóin túl az utca népe, a közvéleményt formáló párizsi lakosság a legélesebben elítéli a szovjet hadsereg beavatkozását Magyarország belügyeibe. Ezt az elkeseredett sakkhúzást a békeszerződés nyílt megszegésének tartja.
Szerdán délben Auer Pál, a Magyar Nemzeti Bizottmány végrehajtó bizottságának tagja, sajtókonferenciára hívta össze a párizsi újságírókat és a francia fővárosba akkreditált külföldi hírlaptudósítókat. Nyilatkozatot olvasott fel, amely hangsúlyozza, hogy nincs béke addig, amíg a közép- és kelet-európai népek problémája meg nem oldódik. Ez a megoldás nem merülhet ki sem látszatengedményekben, sem az úgynevezett liberalizálásban. Mert akik a Sztálin-csillagot összezúzták, azokat nem a sztálintalanítás vágya, hanem az igazi szabadság utáni vágy hajtotta.
A nyilatkozat végül hangsúlyozza, hogy a szovjet csapatok beavatkozása Magyarország belügyeibe botrányos és tűrhetetlen fordulat. A sajtóértekezleten összegyűlt nyugati újságírók körében az a felfogás alakult ki, hogy a szovjet katonai beavatkozásnak az Egyesült Nemzetek biztonsági tanácsa elé kell kerülnie, mert az a békeszerződés határozmányainak súlyos és nyílt megsértése.

Szignál

Rendkívüli riportunkat hallották. A mai napon további riportokat közvetítünk a magyarországi események visszhangjáról és hatásáról.

Zene

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-24 14:10
Hossz0:09:16
CímRendkívüli riportsorozat a magyarországi események visszhangjáról - a nyugati fővárosokban működő tudósítóink jelentései
MűsorkategóriaTudósítás
SzerkesztőKonkoly Kálmán
Műsor letöltése MP3