Rendkívüli ifjúsági nyilatkozat

1956. október 24. 18:56 ● 04:27

Fábián Károly
00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves Hallgatóink, a nyugati országok egyetemein tanuló magyar diákok kiáltványt bocsátottak ki, amelyben együttérzésüket és mély rokonszenvüket fejezik ki a szabadságért harcoló magyar diákokkal. A kiáltvány így hangzik.

Barátaink! Amikor e sorokat írjuk, lázban van a nyugati világ minden egyeteme. Megérkeztek az első hírek, hogy a magyar egyetemi ifjúság kesztyűt dobott az elnyomó rendszer arcába. Jöttek a hírek, hogy a szovjet szuronyok sem tudták megfélemlíteni a magyar ifjúságot. Mi, a szabad világ egyetemein tanuló magyar diákok együtt érzünk veletek történelmünk e sorsdöntő pillanataiban. Megkongattuk idekint a harangot. Fellármáztuk a nyugati egyetemek fiatalságát. Tájékoztattuk őket harcotokról. Németek, franciák, angolok, belgák, olaszok, hollandok, amerikaiak és a szabad világ más nemzeteinek fiatalsága, forró rokonszenvvel, kitörő lelkesedéssel, mély együttérzéssel figyeljük a szabadságért vívott harcotokat.
Ha már nem lehetünk köztetek ezekben a sorsdöntő órákban, megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy hősi harcotok okairól és célkitűzéseiről tájékoztassuk az egész világot. Felrázzuk a közönyös szíveket. Elmondjuk hősi küzdelmetek minden mozzanatát. Elmondjuk, hogy ami ma Budapesten, Magyarországon végbemegy, az történelmünk új fejezetének kezdete. Ti fegyverrel a kézben, szenvedélyes kiáltást küldtetek a nagyvilág felé, és mi ezt a kiáltást hangerejének százszorosára, ezerszeresére fokozzuk. Mi, akik ma a nyugat egyetemein tanulunk, ebben a percben kimondhatatlanul fájlaljuk, hogy nem lehetünk köztetek. A ti forradalmatok fordulópontot jelent hazánk történetében. A zsarnok hatalmát előbb-utóbb elsöpri a szabadság feltörő vágya, és a zsarnokság régi formái sem jöhetnek vissza többé soha.
Amikor a magyar ifjúság félrelökte a DISZ-t, egyúttal félrelökte a marxista-leninista ideológiát is. Állást foglalt a szabadság és az emberi jogok mellett. Követeli a sztálinizmus maradványainak azonnali és teljes eltakarítását. Követeli a szovjet csapatok kivonását, az ország függetlenségének és szabadságának visszaadását.
Barátaink! A ti követeléseitek a mi követeléseink is! A ti harcotok a mi harcunk is. Ígérjük, hogy mi, Nyugaton élő magyar egyetemisták, valamennyien szószólói vagyunk azoknak az eszméknek, amelyekért ti most hősiesen harcoltok.

Kedves Hallgatóink, a nyugati országok egyetemein tanuló magyar diákok közös kiáltványát olvastuk fel, amelyben együttérzésüket és mély rokonszenvüket fejezik ki a magyar diákokkal.

Zene

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-24 18:56
Hossz0:04:27
CímRendkívüli ifjúsági nyilatkozat
MűsorkategóriaFelhívás
Ismétlések
1956-10-24 18:56
SzerkesztőFábián Károly
Műsor letöltése MP3