22:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 19. 22:00 ● 10:01

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja, a 16, 19, 25 és 41 méteres rövidhullámon.

Kedves hallgatóink, pontos időjelzést hallanak. Tárogatónk 22 órát jelez.

Tárogató


Most a Szabad Magyarország hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A Lengyelországi Kommunista Párt központi bizottsága Gomulkát, valamint Spychalskit, Loga Szovinszkit és Kliszkot, akik mindhárman üldöztetést szenvedtek az elmúlt években és Gomulka politikai barátai közé tartoznak. Nyugati távirati irodák közlése szerint ma a Szovjetunió több vezetője érkezett meg a lengyel fővárosba. A városból a repülőtérre vezető úton erős rendőrkordont állítottak fel. A Moszkvából Varsóba érkező vezetők között van Hruscsov, a Szovjet Kommunista Párt első titkára, Molotov, helyettes miniszterelnök, volt külügyminiszter, Mikojan és Kazanovics, helyettes miniszterelnökök.

Ben, a Le Monde tudósítója esti varsói jelentésében beszámolt arról, hogy Hruscsov, Molotov, Mikojan és Kazanovics ma délelőtt 11 órakor érkezett meg Varsóba. Előzőleg Moszkva tegnap fölhívta a Lengyel Kommunista Párt politbüróját , hogy azonnal menesszen küldöttséget a szovjet fővárosba. A lengyel politbüró a meghívást elutasította és indoklásképpen a központi bizottság küszöbön álló ülésére hivatkozott. A lengyel politbüró ellenjavaslatában egy találkozót indítványozott a két ország kommunista pártjainak vezetői között a központi bizottság ülése után. A lengyelországi kommunista vezetőket csak ma reggel tájékoztatták arról, hogy a szovjet vezetők Varsóba érkeznek. A lengyel fővárosban az utolsó pillanatig nem tudtak arról, hogy kik lesznek a szovjet küldöttség tagjai. A központi bizottságot Ochab első titkár tájékoztatta a szovjet vezetők érkezéséről. Ezután a központi bizottság ma estére halasztotta el tanácskozásait. Időközben a lemondásokat már benyújtott politbüró tagok már megkezdték tanácskozásait Hruscsovval és a szovjet küldöttség többi tagjával. Lengyel részről Gomulka is részt vesz a tárgyalásokon. Egyes hírek szerint Konyev, szovjet tábornagy is megérkezett Lengyelországba és Varsóból azonnal a szovjet csapatok alsó-sziléziai főhadiszállására utazott, ahol 3 szovjet hadosztály áll készenlétben. Varsóban olyan ellenőrizhetetlen hírek is elterjedtek, hogy egy szovjet hadosztály már úton volt a lengyel főváros felé. A szovjet küldöttség megérkezése után azonban a szovjet csapatokat visszarendelték. A Lengyel Kommunista Párt központi bizottsága ma délután utasítást adott minden egyes üzem munkásságának, hogy a munka befejezése után ne hagyja el a gyárakat és a továbbiakig álljon készenlétben. Varsó külső képe egyébként nyugodt. A lengyel rádió teljes hallgatásba burkolózott. Az a sugárút, ahol a központi bizottság tanácskozásait tartják majdnem teljesen kihalt - írja ma esti tudósításában a Le Monde varsói munkatársa.

Varsó. A Le Monde tudósítójának jelentését mindenben megerősíti a nyugati hírközlő irodák értesülései. Az egyik a következőket jelenti Varsóból: Hruscsov és három szovjet helyettes miniszterelnök váratlan fordulatként és anélkül, hogy a nyilvánossággal előzetesen bármit is közöltek volna Varsóba repült, ahol a lengyelországi kommunista párt éppen megkezdte a vezetés nagy belső átalakítását. Hruscsovék megérkezése egybeesett a feszültség állandó növekedésével és a reformok nyílt követelésével a lengyel fővárosban. A pártkörökben elterjedt hír szerint a szovjet vezetők azért jelentek meg, hogy szót emeljenek a lengyelországi pártvezetőséget érintett átszervezési tervekkel szemben. Hivatalosan azonban semmit sem közöltek erről. A lengyel fővárosban elterjedt hírek szerint Konyev, a varsói paktum értelmében létrejött Kelet-európai Szövetség főparancsnoka ugyancsak Lengyelországba érkezett, ezt azonban sehol sem erősítették meg. A szovjet vezetők megérkezésekor a Lengyelországi Kommunista Párt központi bizottsága éppen ott tartott, hogy megtegye az első lépéseket a párt átszervezésére. Gomulkát előterjesztették a központi bizottság egyik titkáraként való megválasztásra. Az ülés azonban a szovjet küldöttség megérkezésekor félbeszakadt. A szovjet vezetők ahelyett, hogy bekapcsolódtak volna a központi bizottság tanácskozásaiba, a lengyelországi kommunista vezetők egy külön csoportjával kezdtek tárgyalásba, zárt ajtók mögött. Lengyel részről jelen volt e csoportban Gomulka, valamint Ochab, a párt jelenlegi első titkára. A központi bizottság előtt egy 11 nevet felsoroló lista fekszik, amely a politbüró új összetételét tartalmazza, megvitatandó tervezetként. Ezen a listán nem szerepel Rokosszovszkij, Lengyelország szovjet nevelésű és szovjet állampolgár nemzetvédelmi minisztere. A névsor élén Tirankirics miniszterelnök és az ugyancsak a liberalizálódási folyamat híveként nyilvántartott Rapacki külügyminiszter neve áll. Tartalmazza továbbá Gomulka és Loga Szovinszki nevét. A tervezetként előterjesztett lista ügyében semmi további nem történt azután, hogy a központi bizottság ülését hirtelen elnapolták. A szovjet vezetők megérkezése Varsóban nagy feltűnést okozott – jelentik a továbbiakban a nyugati távirati irodák. Az utcák néptelenek. A lakások és üzemek kivilágított ablakai arról, tanúskodnak, hogy mindenki a rádiója mellett ül és az első hivatalos közleményekre vár. A varsói főiskolai hallgatók ma estére értekezletet hívtak össze.

A Le Monde tudósítója szerint a délelőtti ülés érdekes eseménye volt, hogy Minc és Berman, aki a tavasszal meghalt Bieruttal együtt a sztálini korszakban a lengyelországi politikai élet három leghatalmasabb tényezője és Gomulka legelkeseredettebb ellensége volt, most levelet intézett a központi bizottság valamennyi tagjához és igazolni igyekszik múltbeli politikáját. Így például Berman kijelenti a levélben, hogy a lengyel kulturális életet kétségtelenül a sztálini előírások szerint irányította és ezért vállalja a felelősséget. Semmi köze sem volt azonban a titkosrendőrséghez és Gomulka letartóztatásáról 1951 augusztus közepén, két nappal a letartóztatás után értesült. Berman közli levelében, hogy értesülése szerint a letartóztatási parancsot Bierut adta ki Moszkva utasítására. A másik levélben Minc nyilatkozik. Kifejti, hogy őt személyében semmi esetre sem lehet felelősségre vonni a lengyelországi katasztrofális gazdasági helyzetért. Azt a hat éves tervet, amelyet ő kidolgozott Moszkva utasítására módosították 1950-ben, azaz egy évvel azután, hogy a terv végrehajtása megkezdődött. A szovjet vezetők ugyanis elégedetlenek voltak az eredeti tervben előirányzott iparosítás méreteivel. Mincet akkoriban arra kötelezték, hogy Moszkvába utazzék és önkritikát gyakoroljon. Minc levele kínos feltűnést keltett a párt központi bizottságának tagjai körében, mert újabb példával szolgál arra vonatkozólag, miként avatkozott be a Szovjetunió Lengyelország ügyeibe – fejezi be jelentését a LE Monde varsói tudósítója.

Zágráb. A magyarországi kommunista küldöttség Szarajevóból jövet ma reggel megérkezett Zágrábba. A Horvátországi Kommunista Párt központi bizottságának titkára díszebédet adott a magyar vendégek tiszteletére. A kommunista küldöttség Zágrábban meglátogatta az egyik szerszámgépgyárat. Délután a magyarországi kommunista küldöttség megbeszélést folytatott a Zágrábi Kommunista Párt kerületi bizottságának tagjaival.

Bukarest. A Romániai Kommunista Párt és a kormány küldötteiből álló bizottság ma elindult Belgrádba. A román kommunista küldöttség Tito, jugoszláv államfő meghívására látogat el a jugoszláv fővárosba. A kommunista küldöttség élén Dej, a Román Kommunista Párt első titkára és Stoica miniszterelnök áll.

New York. Az ENSZ biztonsági tanácsa meghallgatta a Jordánia és Izrael képviselőjét a napirendre tűzött panaszok ügyében. A jordániai küldött ismertette a legutóbbi határincidensek történetét, és a felelősséget valamennyi esetben Izraelre hárította. Felkérte a biztonsági tanácsot, hogy döntsön a gazdasági és diplomáciai szankciók alkalmazása mellett Izraellel szemben. Ezt azzal indokolta, hogy jordániai felfogás szerint nem egyszerű határincidensekről, hanem izraeli agresszióról van szó.
Izrael képviselője csupán rövid nyilatkozatot olvasott fel arra hivatkozva, hogy Izrael állandó ENSZ-küldöttje tanácskozások végett Tel-Avivban tartózkodik. Hangoztatta, hogy az igen súlyos határincidensekért minden egyes esetben Jordánia a felelős mint kezdeményező.

Kedves hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 23 órakor mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-19 22:00
Hossz0:10:01
Cím22:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3