Kiáltvány! A magyar nép követeli Mindszenty bíboros hercegprímás azonnali szabadon bocsátását!

1956. október 26. 1:25 ● 04:49

Fábián Károly
00:00 00:00

A műsor leirata

Szignál

A magyar nép követeli Mindszenty bíboros hercegprímás azonnali szabadon bocsátását!

Szignál

Mindszenty bíboros hercegprímást engedjék azonnal szabadon és rehabilitálják! Ezt követeli a magyar nép. Mindszenty bíboros térjen vissza Esztergomba! Vegye át a magyar katolikus egyház irányítását! Ez az egyetlen megbízható garancia arra, hogy Magyarországon helyreáll a jogrend, az ország visszanyeri függetlenségét. Mindszenty bíboros a kommunista terror legborzalmasabb éveiben a magyar nép jogaiért és szabadságáért vállalta a küzdelmet. Megalkuvást nem ismerő bátorsággal hirdette:

"Az állami élet jövő berendezése kétségtelenül csak a demokrácia elvei szerint történhetik! A zsarnokságtól eleget szenvedett a világ. Zsarnokság erőszakolta rá egy ember akaratát jobbsorsra érdemes népekre. Zsarnokság hajszolta bele Európát a szörnyű háborúba. Zsarnokság folytatta az öldöklő küzdelmet egészen az értelmetlenségig. Zsarnokság gázolt bele hosszú éveken át az emberiség legszentebb jogaiba, megvetette a lelkiismereti szabadságot, lábbal tiporta a szülők jogait gyermekeik nevelésére. A zsarnokság tagadta még gondolatban is, hogy az emberi személynek joga volna önálló érvényesülésre, képességeinek, hajlamainak, egyéni hivatásának szabad kifejlesztésére. A zsarnokság eme visszaélésével számol le a demokrácia. Természetesen nem az a demokrácia, amely az egyik emberi személy korlátlan uralma helyére a másikét állítja. Nem az, amelyik az egyik embercsoport önző és féktelen uralmát egy másik csoport hasonlóan önző és féktelen hatalmaskodásával váltja fel. Az igazi demokrácia alappillére, hogy sértetlen természetjogi elveket ismer el, amelyekhez soha, semmiféle emberi hatalomnak erőszakkal nyúlnia nem szabad. Az igazi demokrácia arra törekszik, hogy ahol valamely ok folytán ezek a jogok uralomra nem jutottak, azok ott is minél előbb elismertessenek, és tiszteletben tartassanak. Mi örömmel fogjuk látni, ha majd a magyar népet az emberiség e nagy törekvésének szolgálatába állítják."

A zsarnokság ellen felkelt magyar nép a Mindszenty bíboros által meghirdetett emberi jogokért, tiszta demokráciáért vállalta és folytatja a küzdelmet. Nem tűrheti, hogy az a főpap, aki a magyar történelem legsötétebb éveiben a magyar nép ügyének ország-világ előtt szószólója volt, még mindig a kommunisták rabságában szenvedjen. Amikor úgy látszott, hogy mindenki elhagyott, Mindszenty bíboros a magyar Sion ormán világgá kiáltotta.

"Állok Istenért, egyházért, hazáért, mert ezt a kötelességet rója rám a nagyvilágon legárvább népem történelmi szolgálata. Nemzetem szenvedése mellett a magam sorsa nem fontos. Imádkozom az igazság és szeretet országáért."

Az igazság és szeretet országáért most élete kockáztatásával küzdő magyar nép nem tűrheti tovább, hogy az ő húsából és véréből való főpap, Mindszenty bíboros hercegprímás még mindig a kommunisták börtönében szenvedjen. Azonnali kiszabadítása az egyetlen biztos garancia a jelenlegi küzdelem eredményes kimenetelére. A magyar nép követeli Mindszenty bíboros hercegprímás azonnali szabadon bocsátását és rehabilitálását!

Szignál

Kedves Hallgatóink! Kiáltványunkat hallották. A magyar nép követeli Mindszenty bíboros azonnali szabadon bocsátását.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-26 1:25
Hossz0:04:49
CímKiáltvány! A magyar nép követeli Mindszenty bíboros hercegprímás azonnali szabadon bocsátását!
MűsorkategóriaFelhívás
Ismétlések
1956-10-26 1:25
SzerkesztőFábián Károly
Műsor letöltése MP3