17:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 17:00 ● 09:58

00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves Hallgatóink! Bejelentjük, hogy adásunk a 25 méteres rövidhullámon 21 óra 10 percig szünetel. Műsorunkat tovább folytatjuk, a 13, 16, 19 és 31 méteres rövidhullámon.
Most pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 17 órát jelez.

Tárogató

Kedves Hallgatóink! Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban. Az új irányzat teljes győzelmével végződött a lengyel kommunista párt központi bizottságának ülése.
Megkezdődtek a tárgyalások Belgrádban Tito jugoszláv államfő, s a román kormány- és pártküldöttség között. Raab osztrák kancellár hivatalos látogatásra Bonnba érkezett.
Újabb részlet eredményeket ismertetünk a jordániai általános választásokról.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt központi bizottsága tegnap a késő éjjeli órákban Gomulkát választotta meg a lengyel kommunista párt első titkárává. Egyidejűleg döntött az új Politbüro összetételéről is. Ebben nem szerepel Rokosszovszkij tábornagy, aki a 75 szavazatból csak 26 szavazatot kapott. A Politbüroba való beválasztáshoz legalább 50 szavazat szükséges. Az új Politbüroban Ochab és Gomulka mellett Cyrankiewicz miniszterelnök, Rapacki külügyminiszter, Jedrychowski, a gazdasági tervbizottság elnöke, Zambrowski, Morawski, Loga-Sowinski és Zawadzki foglal helyet. A központi bizottság megválasztotta továbbá hét titkárát is. Ochabon és Gomulkán kívül Albrecht, Gierek, Jarosinski, Matwin és Zambrowski lettek a központi bizottság titkárai. A varsói rádió kommentátora szerint októberben tavasz köszöntött be Lengyelországba. Ennek a lengyel tavasznak legfőbb ismertetője az igazság becsületének helyreállítása, szakítás a hazugságokkal, az igazi tekintélyek rehabilitálása és a hamis tekintélyek megbuktatása.
A Trybuna Ludu, a lengyel kommunista párt központi lapja különkiadásban megállapítja, hogy a központi bizottság döntése fontos fordulatot jelent nemcsak a párt, hanem egész Lengyelország számára. Három nap óta a munkásság, az ifjak, az értelmiségiek, a katonák és a tisztek százezrei szinte együtt éltek a központi bizottság plénumának fejleményeivel. Elmondható tehát, hogy az új vezetőket nemcsak a központi bizottság, hanem az egész nép választotta meg. Hosszú évek óta első ízben ismét szoros kapcsolat épült ki a párt legfőbb szerve és a lengyel nép között - fejezi be cikkét a Trybuna Ludu. A lengyel népnek a liberalizálási folyamat meggyorsulásához fűzött reménye jut kifejezésre az üdvözlő táviratok százezreiben és a tömeggyűléseken hozott határozatokban. A munkásság és az ifjúság tegnap és ma tömeggyűléseken számos határozati javaslatot fogadott el, amelyekben örömmel és megelégedéssel üdvözli a központi bizottság döntését. A határozatok az üdvözlő táviratok és a központi bizottsághoz intézett levelek áradata egyöntetűen az egész lengyel nép szolidaritását juttatja kifejezésre az új vezetőséggel szemben.
A lengyel hadsereg lapja, a Zolnierz Wolnosci mai vezércikkében a megelégedés és az öröm hangján nyilatkozik a központi bizottság döntéséről. Hangoztatja, hogy egyes reakcionárius elemek harcot folytattak a központi bizottság döntéseinek megakadályozására, azzal a céllal, hogy fenntartsák a kormányzás régi, bürokratikus módszereit. Egyes kishitűek, akik nem hittek a munkásságban attól féltek, hogy a demokratizálásért folytatott küzdelem meggyöngíti a párt vezetőségének helyzetét az országban. Az elmúlt napok eseményei azonban azt bizonyítják, hogy a pártvezetőség ebből a küzdelemből erősebben került ki, mint valaha. Számos olyan elem is akadt, amely megkísérelte, hogy elszakítsa a hadsereget a liberalizálás folytatásáért vívott küzdelemtől. Ezeknek a kísérleteknek bukásáért semmi sem bizonyíthatja jobban, mint a katonai műszaki akadémia legénységének és tiszti karának legutóbbi gyűlése, amelyen fényesen bebizonyosodott az egész lengyel hadseregnek a lengyel néppel való szolidaritása. A lengyel hadsereg minden egysége, tisztek és legénység egyaránt a legnagyobb figyelemmel kísérték a központi bizottság plénumának vitáját és őszinte örömmel üdvözölték az első párttitkár személyéről és az új Politbüro összeállításáról hozott döntést. A liberalizálás folytatásáért vívott küzdelem egységbe kovácsolta a nagy tömegeket, a párttagokat, a munkásságot, a földművelőket és a hadsereget a párt vezetőségével. Az új vezetőség alatt szembe nézünk minden nehézséggel, mert tudjuk, hogy a tömeg a párt mögött áll, és ez legyőzhetetlen erőt képvisel - fejezi be cikkét a lengyel hadsereg lapja.

Varsó. A sztalinográdi városi tanács felkérte a varsói államtanácsot, hogy rendelettel állítsa vissza a város régi nevét. A várost a második világháború után nevezték el Sztalinográdnak, azelőtt Katowice volt a neve.

London. A brit külügyminisztérium szóvivője nyilatkozott a varsói eseményekről, hangoztatta: Nagy-Britannia reméli, hogy azok a reformjavaslatok, amelyeket Gomulka, a lengyel kommunista párt első titkára tett a központi bizottság szombati ülésén, a lengyel nép nagyobb szabadságához vezetne. A szóvivő kijelentette, hogy a brit nép mindig a legjobbat kívánta a lengyel népnek.

Belgrád. Megkezdődtek a hivatalos tárgyalások a jugoszláv fővárosban időző román kommunista pártküldöttség, és Tito jugoszláv államfő között. A mai megbeszéléseken román részről Gheorghiu-Dej, a Román Kommunista Párt első titkára vesz részt, míg jugoszláv részről maga Tito államfő vezeti a tárgyalásokat.

Eszék. A magyarországi kommunista küldöttség, amelynek élén Gerő, a kommunista párt első titkára, valamint Hegedüs miniszterelnök áll, Ljubljanából jövet megérkezett Eszékre. A kommunista küldöttség a délelőtt folyamán különböző termelőszövetkezeteket látogatott meg. Délután a magyarországi kommunista küldöttség megbeszéléseket folytat a jugoszláv kommunisták szövetségének központi bizottsági tagjaival.

Bonn. Raab osztrák kancellár három napig tartó hivatalos látogatásra a nyugatnémet fővárosba érkezett. Az osztrák kancellár a fogadására megjelent Adenauer nyugatnémet kancellár és kíséretének tagjai előtt kijelentette: reméli, hogy bonni látogatása megjavítja és kimélyíti a két ország közötti kapcsolatokat, s hozzájárul az európai egység megvalósításához.

Amman. Újabb részleteredményeket hoztak nyilvánosságra a tegnapi általános választásokról. A választásokon, amelyek rendben és nyugalomban folytak le, a 40 mandátumért több mint 140 képviselőjelölt küzdött. Az eddig megválasztott 35 képviselő közül csak 12 folytat olyan politikát, amely a Jordánia és a nyugati államok közti további együttműködést tűzte ki céljául. A többi 23 képviselő lazítani kívánja a Jordánia és Nagy-Britannia közötti hagyományos baráti kapcsolatokat.

Amman. Egyiptom ammani nagykövetségének szóvivője megerősítette azt a hírt, amely szerint az egyiptomi hadsereg főparancsnoka - aki egyidejűleg hadügyminiszter is - hivatalos látogatásra Ammanba érkezik. Az egyiptomi hadügyminiszter a jordániai vezérkari főnökkel és a kormány tagjaival folytat megbeszéléseket. Jordániai politikai körökben úgy tudják, hogy a tárgyalások középpontjában annak az egyiptomi katonai segélynek problémái állnak, amelyet Egyiptom további izraeli támadások esetében nyújtana Jordániának.

Rabat. Ben Juszef marokkói szultán ma Tuniszba repült, és ott megbeszéléseket folytatott Burgiba tuniszi miniszterelnökkel. Politikai körök értesülése szerint a marokkói szultán javaslatokat kíván megvitatni Burgiba miniszterelnökkel az algériai probléma megoldására.

Bécs. Az osztrák fővárosból érkező hírek szerint a Szombathely közelében lévő Felsőcsatárnál a magyarországi kommunista hatóságok rövid időre szabaddá tették a határt Ausztria és Magyarország között. A kommunista hatóságok hozzájárultak ahhoz, hogy öt felsőcsatári autóbusz, és mintegy 15 személyszállító gépkocsi utasa minden formalitás és engedély nélkül átléphesse a határt, s meglátogathatta Magyarországon lakó rokonait.

Kedves hallgatóink, röviden megismételjük fontosabb híreinket.
Az új irányzat teljes győzelmével végződött a lengyel kommunista párt központi bizottságának ülése.
Megkezdődtek a tárgyalások Belgrádban Tito jugoszláv államfő és a román kormány- és pártküldöttség között.
Raab osztrák kancellár hivatalos látogatásra Bonnba érkezett.
Újabb részleteredményeket ismertettünk a jordániai általános választásokról.

Kedves Hallgatóink! Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 18 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 17:00
Hossz0:09:58
Cím17:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3