Nemzetközi sajtószemle

1956. november 12. 22:11 ● 06:41

00:00 00:00

A műsor leirata

Sajtószemlénk következik.

Francia és olasz lapok Magyarországgal foglalkozó cikkeit ismertetjük.
Kezdjük a francia lapokkal.

A Le Monde tegnap este Budapestről Bécsbe érkezett különtudósítója elmondja, hogy az orosz hadsereg több tisztje öngyilkosságot követett el, amikor megtudta, hogy nem a fasiszták, hanem a magyar hazafiak ellen kell harcolniok. A budapesti kórházakban sok sebesült orosz katona van, akik kijelentették, hogy nem óhajtanak ezredükhöz visszatérni és Budapesten szeretnének maradni. Sok orosz katona átállott a szabadságharcosokhoz. Az oroszok nem élelmezik rendesen hadseregüket, amiért sokan közülük eladják fegyvereiket néhány kiló kenyérért.
Az utolsó Budapestről érkező hír szerint - mint a Le Monde tudósítója írja - Kádár János kétszer is találkozott Nagy Imrével, akit arra szeretne megnyerni, hogy átvegye tőle a magyar kormányt. Úgy hírlik, hogy Szuszlov és Mikojan Budapesten tartózkodik, és tanácskozásokat folytat a Kádár-kormánnyal, miképpen lehetne az egyre veszedelmesebbé váló politikai és gazdasági kérdéseket megoldani. A lakosság azonban gyanakvással fogadja és megveti a Moszkva által rája kényszerített vezetőket. A helyi közigazgatási szervek, néhány helyi tanács kivételével, nem ismerik el a központi kormányzatot. A minisztériumokban a főtisztviselők legnagyobb része nem hajlandó végrehajtani a Kádár-kormány utasításait. Elsősorban vonatkozik ez a népművelési és a földművelésügyi tisztviselőkre. Ilyen körülmények között elkerülhetetlen - véli a Le Monde munkatársa -, hogy Kádár János előbb-utóbb átadja helyét Nagy Imrének.

A France-Soir belgrádi tudósítója azt írja, hogy fontos változások várhatók a magyar kormány kebelében. Kádár János igyekszik meggyőzni Nagy Imrét, hogy lépjen be a kormányba. Több jel arra mutat, hogy Moszkva elvileg elfogadná egy nemzeti kommunista kormány uralomra jutását Magyarországon. Ha Oroszország kénytelen is engedni Magyarországon és Lengyelországban, ennek ellensúlyozására politikai helyzetét igyekszik még jobban megerősíteni Romániában, Csehszlovákiában, Kelet-Németországban és Bulgáriában. Ennek visszahatásait már észre lehet venni a francia és az olasz kommunista pártokban.
Michel Gordey, a France-Soir budapesti tudósítója, aki tegnap reggel hagyta el a magyar fővárost, többek között a következőket jelenti.
Tegnap még egyetlen külföldi követség sem tudott kapcsolatot találni a Kádár-kormány minisztereivel. Az oroszok a magyar fővárosban és az országban rosszul érzik magukat. Egy orosz ezt mondotta Budapesten a tudósítónak: Kellemetlen és kényelmetlen nekünk Budapesten lenni. A lengyel és olasz kommunista újságírók nyíltan a felkelők mellé állottak, és ellene fordultak a szovjet gyilkosoknak, akik a szovjet tankok segítségével jutottak uralomra Magyarországon.

Most az olasz lapok szemléje következik:
A Stampa Sera torinói napilap első oldalán beszámol a tegnapi nap folyamán Budapestről visszatért újságíró híreiről, majd a Kádár-kormány helyzetét tárgyalva megállapítja, hogy ez a kormány csak puszta eszköz a szovjet hadsereg kezében. Budapesten ma nem a kormány határoz, hanem az orosz generálisok parancsolnak. A magyarországi menekültekről írt riportjában a cikk írója kijelenti, hogy benyomása szerint a magyarok bizalma a nyugatban nagyon megingott. A lap első oldalán hozza Mindszenty kardinális november 4-i nyilatkozatát, amelyben a prímás kijelenti, hogy Magyarországnak nem szolidaritást kifejező nyilatkozatokra, hanem gyors és hathatós segítségre van szüksége. Mindszenty határozottan visszautasítja a vádat, hogy a magyar felkelés a reakciós elemek munkája lett volna. Az egész magyar munkásság kelt fel a lehetetlen életviszonyok ellen.
Az Il Giornale d'Italia délutáni kiadásának vezércikke megállapítja, hogy az ENSZ ülésének előestéjén, amikor az ENSZ tagállamainak külügyminiszterei is összeülnek a tárgyalóasztalhoz, minden őszinte és demokráciát kedvelő szabad európainak az a vágya, hogy minél előbb véget vessenek a tarthatatlan európai helyzetnek. Oroszország ugyanakkor, amikor az araboknak függetlenséget ígérve a háborúra uszít, Magyarországon ezreket küld a halálba azért, mert a magyarok a szabadságot merték kívánni. A lap belpolitikai beszámolójában kimutatja: a tegnap elhangzott beszédek világosan megmutatták, hogy minden párt egyetért a kommunisták teljes elszigetelésével, és egységes a kommunista párt elleni harcban.
A Momento Sera első délutáni kiadásában kommentálja a kommunizmus hanyatlását Olaszországban, amelyet feltartóztatni már nem lehet. Jellemző esetként említi Togliatti beszédét Perugiában. A kommunista vezér beszéde alatt a város harangjai temetésre kongtak. A felháborodott lakosság, nagyobbára nők, megverték a kommunista aktivistákat. Togliatti kijelentette, hogy a magyar felkelés a fasiszta ügynökök műve.
Ugyanakkor azonban az L'Unita helyszíni tudósítója kénytelen volt bevallani, hogy bizony a felkelésben a kommunista párt sok tagja is részt vett. Hová fog vezetni ez az őrült ellentmondás? - fejezi be kommentárját a cikk írója. A lap közli a szociáldemokrata párt titkárának, Matteottinak nyilatkozatát a magyar eseményekről, amelyben a leghatározottabb módon elítéli az orosz vérengzést.
Az Italia Sera új politikai napilap vezércikke [...] tollából komoly hangon mond kritikát a nyugat politikájáról. Felveti a kérdést, mi annak az oka, hogy míg az Uno gyorsan és erélyesen járt el a közel-keleti kérdés megoldásában, ugyanakkor a magyar kérdés ügyében inkább csak szóval, mint tettel lépett fel a szabadság megvédésének érdekében. Felhívja a közvélemény figyelmét arra a tényre, hogy bár a magyar kérdés ma még nem érinti annyira közvetlenül nyugat érdekeit, de a következményei holnap már tragikusak lehetnek az egész szabad világra.

Francia és olasz lapok magyar vonatkozású cikkeit ismertettük.

Információk

Adásba került1956-11-12 22:11
Hossz0:06:41
CímNemzetközi sajtószemle
MűsorkategóriaNemzetközi sajtószemle
Megjegyzés[...] nem érthető
Műsor letöltése MP3