23:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 19. 23:00 ● 10:04

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádió, a szabad Magyarország hangja a 19, 25, 31 és 41 méteres rövidhullámon. Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 23 órát jelez.

Tárogató

Most a szabad Magyarország hangjának Hírszolgálata következik. Körképet adunk a nemzetközi helyzetről.

A nemzetközi közvélemény a legnagyobb érdeklődéssel fogadta azt a Varsóból jövő hírt, amely beszámol arról, hogy ma délelőtt a Szovjetunió több vezető személyisége érkezett meg a lengyel fővárosba. Ezek között van Hruscsov, a Szovjet Kommunista Párt első titkára, Molotov helyettes miniszterelnök, volt külügyminiszter, valamint Mikojan és Kazanovics helyettes miniszterelnökök. Ben, a Le Monde című francia lap tudósítója ma esti varsói jelentésében azt közli, hogy a szovjet vezetők ma délelőtt 11 órakor érkeztek meg a lengyel fővárosba. A bizottság megérkezését megelőzően Moszkva tegnap felhívta a lengyel kommunista párt politbüróját, hogy küldjön haladéktalanul küldöttséget a szovjet fővárosba. A lengyel politbüró a felszólítást elutasította és indoklásul a központi bizottság küszöbön álló ülésére hivatkozott. A lengyel politbüró egyidejűleg azt javasolta, hogy a két ország kommunista pártjainak vezetői a központi bizottság ülése után találkozzanak. A lengyelországi kommunista vezetőket - a Le Monde értesülése szerint - csak ma reggel tájékoztatták arról, hogy a szovjet vezetők Varsóba érkeznek. A lengyel fővárosban az utolsó pillanatig nem tudtak arról, hogy kik lesznek a szovjet küldöttség tagjai. A központi bizottságot Ochab első titkár tájékoztatta a szovjet vezetők váratlan varsói látogatásáról. A közlés után a központi bizottság délelőtt megkezdett tárgyalását ma estig felfüggesztette. Időközben azonban a politbürónak azok a tagjai, akik már benyújtották lemondásukat, megkezdték tanácskozásait Hruscsovval és a szovjet küldöttség többi tagjával. Ezeken a megbeszéléseken lengyel részről Gomulka is részt vett, akit a kommunista párt központi bizottsága ma reggeli ülésén beválasztott tagjai sorába. Egyes hírek szerint Zsukov és Konyev, szovjet tábornagy is megérkezett Varsóba, onnan azonban azonnal a szovjet csapatok alsó-sziléziai főhadiszállására utazott, ahol 3 hadosztály áll készenlétben. A Le Monde beszámol azokról a lengyel fővárosban elterjedt ellenőrizhetetlen hírekről is, amelyek szerint egy szovjet hadosztály már úton volt a lengyel főváros felé. A szovjet csapatokat azonban a szovjet küldöttség megérkezése után visszarendelték. A Lengyel Kommunista Párt központi bizottsága ma délután utasította minden egyes üzem munkásságát, hogy a munka befejezése után ne hagyják el a gyárakat és a további intézkedésig álljanak készenlétben. A francia lap tudósítójának közlése szerint a lengyel rádió teljes hallgatásba burkolózott. A főváros képe egyébként nyugodt.

A Lengyelországi Kommunista Párt központi bizottsága ülésének megnyitásával egy időben került nyilvánosságra az a beszéd, amelyet Ignar, a lengyelországi paraszt párt végrehajtó bizottságának elnökhelyettese a párt vezetősége nevében mondott. Ignar ellenezte a kommunista párt és a paraszt párt viszonyát. Hangoztatta, hogy az Egyesült Paraszt Párt elismeri a kommunista párt vezető szerepét a német demokráciában. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kommunista párt a szövetséges pártok nélkül maga döntsön minden kérdésben Lengyelországban. Ignar a továbbiakban kijelentette, hogy támogatja a szövetkezeti gazdálkodás rendszerét, ugyanakkor azonban a paraszt párt meg akarja akadályozni azoknak a hibáknak megismétlődését, amelyek a múltban a szövetkezeti gazdálkodást hátráltatták. A lengyelországi politikai eseményeken kívül figyelmet érdemelnek azok a rádió- és sajtójelentések, amelyek fényt vetnek az ország gazdasági helyzetére. A lengyel rádió beszámolt arról, hogy az utóbbi időben már 18 százalékot ért el azoknak a bányászoknak száma, akik távol maradnak munkahelyeikről. Ennek következményeként október hónap első 12 napján a bányászok 130.000 tonnával kevesebb szenet termeltek , mint amennyit a terv erre az időszakra előírt. Nyugati gazdasági szakértők a lengyel sajtó cikkeire és a rádió adásaira való utalva megállapítják, hogy ez év szeptember 25.-től október 14.-ig terjedő időben csak 25 mezőgazdasági kerület teljesítette 90 százalékig gabonabeszolgáltatási kötelezettségét. Ez a megállapítás annál is inkább sokatmondó, mivel a múlt évben ugyanebben az időszakban még 162 kerület tett eleget 90 százalékig beszolgáltatási kötelezettségének.

A belgrádi küldöttségjárás ma újabb szakaszába érkezett. A Romániai Kommunista Párt és a kormány küldötteiből álló bizottság ma elindult Belgrádba. A román kommunista küldöttség, amelynek élén a párt első titkára, Dej és Stoica miniszterelnök áll, Tito államfő meghívására látogat el a jugoszláv fővárosba. A magyarországi kommunista küldöttség a belgrádi tárgyalások befejezése után Szarajevóba utazott, ahonnan ma megérkezett Zágrábba. A kommunista küldöttség a fogadtatás és egy ipari telep meglátogatása után megkezdte tárgyalásait a Zágrábi Kommunista Párt kerületi bizottságának tagjaival.

Budapesten a magyarországi kommunista kormány közölte az Egyesült Államok követségével, hogy nem tesz eleget Washington meghívásának és nem küld delegációt az amerikai elnökválasztás tanulmányozására. Bár a hivatalos indoklás szerint a budapesti kormány a választást az Egyesült Államok kizárólagos belügyének tekinti, a budapesti kormány egyidejűleg kijelentette, hogy szívesen látja amerikai személyek hivatalos és magánjellegű látogatását a magyarországi választások idején is.

A Vasfüggöny mögötti eseményekkel foglalkozva megemlékezünk arról a prágai hírről, amely szerint a csehszlovákiai kommunista párt központi bizottságának első titkára, Novotny megbeszélést folytatott Jugoszlávia prágai nagykövetével. A jugoszláv nagykövet a találkozó után Zolanszkij helyettes miniszterelnökkel folytatott megbeszélést.

A Politika című jugoszláv lap prágai tudósítója arról számol be, hogy a csehszlovák kormány fontolóra vette Klementis volt külügyminiszter rehabilitálását. Klementist a Slansky-üggyel kapcsolatban 1952-ben kivégezték. A tudósító szerint a kormány a Slansky-perrel kapcsolatban elítélt számos személyt időközben szabadlábra helyezett, anélkül azonban, hogy ezt hivatalosan bejelentette volna. A Politika tudósítója kijelenti, hogy a cseh és szlovák népnek jogában van felvilágosítást követelni azoknak a személyeknek sorsáról, akiket csak azért ítéltek el, mert Jugoszlávia barátai voltak.

Körképünk bejező részében röviden beszámolunk a nemzetközi politika egyéb eseményeiről.

New York-ban az ENSZ biztonsági tanácsa meghallgatta Jordánia és Izrael képviselőjét a napirendre tűzött panaszok ügyében. Jordánia és Izrael képviselői kölcsönösen egymás országát vádolták a legutóbbi határincidensek miatt. A biztonsági tanács az érdembeli vitát a jövő héten kezdi meg.

Moszkvában a Szovjetunió és Japán ma délután egyezményt kötött, amely azonnali hatállyal megszünteti a 11 éve fennálló hadiállapotot a 2 ország között és helyreállítja a diplomáciai kapcsolatokat. A területi kérdések megvitatására a diplomáciai kapcsolatok felvétele után kerül sor.

Londonban a Szuezi-csatornát használó nemzetek képviselői ma megválasztották az adminisztrátort. Az új szervezetadminisztrátor Bartez, Dánia New York-i főkonzulja lett. Bartez feladata körébe tartozik a szervezet személyzetének kinevezése és a pénzügyi kérdéseknek a végrehajtó bizottság elé való terjesztése. Az értekezlethez közel álló körökben tudni vélik, hogy az új szervezet már a jövő héten megkezdi működését.

Strasbourgban az Európa Tanács közgyűlésén Jacqué francia tájékoztatási miniszter a szuezi kérdésről nyilatkozott. Kijelentette, hogy a francia kormány változatlanul ragaszkodik a Szuezi-csatorna nemzetközi ellenőrzésére irányuló elvek alkalmazásához.

Washingtonban bejelentették, hogy Bulganyin szovjet miniszterelnök újabb személyes üzenetet intézett Eisenhower elnökhöz. Az üzenet tartalmát még nem hozták nyilvánosságra.

Kedves hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb éjszakai külön adásunk során, 0 óra 50 perckor mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-19 23:00
Hossz0:10:04
Cím23:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3