18:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 19. 18:00 ● 09:58

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19 és 31 méteres rövidhullámon.

Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk! ….. órát jelez.

Tárogató

Most a szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban.

Ismertetjük a …..című párizsi lap cikkét a lengyelországi kommunista párt Központi Bizottságának ülésén várható eseményekről.
A magyarországi kommunista küldöttség Zágrábba utazott.
A japán és a szovjet kormány képviselői aláírták a hadiállapot megszüntetéséről és a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról szóló nyilatkozatot.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Központi Bizottsága beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, valamint Spychalskit, Loga-Sowinskit és Kliszko-t, akik mindhárman üldöztetést szenvedtek az elmúlt években, és Gomulka politikai barátai közé tartoztak.
Lengyelország történetében ma új fejezet kezdődik – ezzel kezdi mai tudósítását Ben, a Le Monde című párizsi lap munkatársa. Az új fejezet Gomulka drámai visszatérésével indul meg a lengyel politikai életben. Gomulka, aki 22 hónappal ezelőtt még elfelejtett politikai fogoly volt, ma a főszereplője a párt Központi Bizottsága ülésének. A ma megkezdődött tanácskozásokon két fontos beszéd hangzik el, Ochab első titkár expozéja és Gomulka beszámolója.
Varsóban olyan hírek keringenek, hogy Gomulka beszédében érinti a lengyel-szovjet kapcsolatokat, hosszasan kitér továbbá a lengyelországi gazdasági és társadalmi válságra. Általában azt hiszik, hogy Gomulka megbélyegzi majd a Szovjetunió beavatkozását a lengyel belügyekbe, ami az életnek úgy szólván minden területén a varsói kommunista rezsim hanyatlásához vezetett. A volt főtitkár politikai programjának egyik fő célja ennek a szovjet beavatkozásnak a kiküszöbölése lesz anélkül, hogy Gomulka szakítani akarna a kommunista országokkal. A beszéd egyik fejezete a lengyel kizsákmányolással foglalkozik még Lengyelországban. Gomulka emlékezteti majd a Központi Bizottság tagjait arra is, hogy a Szovjetunió 15 százalékos részesedést ígért Lengyelországnak a német jóvátételből, ezt az ígéretet sohasem váltották be. Varsói kommunista körök értesülése szerint Gomulka beszédét nyilvánosságra hozzák majd, és a beszéd közzététele jelenti Gomulka hivatalos visszatérését a politikai életbe. Kérdéses azonban, hogy az expozé szovjetellenes részeit is nyilvánosságra hozzák-e.
Ochab és Gomulka beszédeinek elhangzása után a Központi Bizottság megválasztja a politbüro új tagjait. Majdnem bizonyosra veszik Varsóban, hogy Gomulka lesz a párt első titkára.
Jól tájékozott lengyel politikai körökben utalnak arra, hogy Moszkva tehetetlenül nézi a varsói fejleményeket. Ennek a tehetetlenségnek két oka van, az egyik a kínai kommunisták állásfoglalása, akik ma már támogatják a lengyel függetlenségi törekvéseket. Moszkva beavatkozása tehát a lengyel belügyekbe súlyos következményekkel járna a Kína és a Szovjetunió közti viszonyra. A másik akadály Tito, aki több alkalommal is nyíltan kifejezésre juttatta rokonszenvét a lengyel kommunistákkal szemben. Hruscsov legutóbbi jugoszláviai tartózkodása során, hír szerint egy alkalommal hevesen bírálta a lengyelországi kommunisták liberális szárnyát, Tito azonnal feleletet adott a szovjet kommunista vezetőnek, és letorkolta annak érveit. A banketten, amelyen Hruscsov felszólalt, részt vett a lengyel tudósok egy csoportja is, és így az incidens gyorsan ismeretessé vált Varsóban.
A Le Monde tudósítója végül úgy értesült, a lengyelországi párt Központi Bizottsága határozatban szögezné le, hogy a különböző országok kommunista pártjai közti kapcsolatban helyre kell állítani a lenini elveket. A határozatban a varsói kommunista vezetők hangoztatnák annak szükségességét is, hogy egy ország ne avatkozhasson be a másik belügyeibe.

Varsó. A lengyel rádió bejelentette, hogy az utóbbi időben már 18 százalékot ért el azoknak a bányászoknak a száma, akik távol maradnak munkahelyeikről. Ennek következményeként október hónap első 17 napján a bányászok 130 ezer tonnával kevesebb szenet termeltek, mint amennyit a terv erre az időszakra előírt. A rádió jelentése szerint a széntermelés az utóbbi hónapokban egyre csökken, és így a helyzet a szénellátás terén rosszabbodott.

Belgrád. A magyarországi kommunista küldöttség Szarajevóból Zágrábba utazott. Budapesten a külkereskedelmi miniszter helyettese bejelentette, hogy elmélyítik a gazdasági kapcsolatokat Magyarország és Jugoszlávia között. Magyar segítséggel korszerűsítik Fiume kikötőjét, Jugoszlávia viszont vámmentesen átengedi a magyar árut az országba. Egy másik megállapodás arra vonatkozik, hogy Magyarország anyagi támogatást nyújt egy drávai vízi erőmű építéséhez, és ennek ellenében villanyáramot kap Jugoszláviától.

Moszkva. A japán és a szovjet kormány képviselői ma közös deklarációt írtak alá, amely megszünteti a háború óta fennálló hadiállapotot a két ország között, és helyreállítja a diplomáciai kapcsolatokat. A deklaráció szövegét még nem tették közzé. Politikai körökben úgy tudják, hogy a két kormány megállapodott a Szovjetunióban visszatartott japán hadifoglyok szabadon engedésében, továbbá abban, hogy a Szovjetunió nem gördít akadályokat Japánnak az ENSZ-be való felvétele elé. A területi kérdések rendezését későbbi időpontra halasztották.

Strasbourg. Az Európa Tanács közgyűlése tegnap folytatta külpolitikai vitáját. Martino, olasz külügyminiszter javasolta, hívják össze értekezletre Európa szabad felének miniszterelnökeit a nyugat-európai egység mielőbbi megteremtése érdekében. Több felszólaló részletesen foglalkozott a német kérdéssel. Rámutattak arra, hogy az egység megteremtésének egyetlen akadálya a Szovjetunió. Gotthard, az Európa Tanácsban nem képviselt rabnemzetek ügyeinek védelmére alakult bizottság előadója ismertette a legutóbbi kelet-európai eseményeket. Rámutatott arra, hogy a szabadságért, kenyérért, szabad választójogért tüntető poznani munkások a vasfüggöny mögötti valamennyi nép nevében szóltak. Nem tudjuk – mondotta – hova vezet a fejlődés. Nem valószínű azonban, hogy a jelenlegi status quo fennmaradjon, ezért továbbra is követelnünk kell a szabad választások megtartását az Egyesült Nemzetek Szervezetének közreműködésével. Le kell leplezni a szovjet imperializmust az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. A koegzisztencia lemondást és passzivitást jelent, a háború kollektív öngyilkosságot. A két szélsőség között azonban bőséges tér nyílik a politikai akciókra, amelyek meghozhatják a népek szabadságát és ezáltal a békét – mondotta Gotthard.

Budapest. A magyarországi kommunista kormány közölte az Egyesült Államok budapesti követségével, hogy nem tesz eleget Washington meghívásának, és nem küld delegációt az amerikai elnökválasztás tanulmányozására. A hivatalos indoklás szerint a budapesti kormány a választást az Egyesült Államok kizárólagos belügyének tekinti. A budapesti kormány jegyzékében ugyanakkor rámutat arra, hogy helyesel és támogat minden olyan küldöttségcserét, amelyből előnyök származnának mindkét ország részére. A jegyzék leszögezi, hogy a budapesti kormány szívesen látna amerikai személyek hivatalos és magánjellegű látogatását bármely időpontban, így a magyarországi választások idején is.

Prága. A Csehszlovákiai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, Novotny megbeszélést folytatott Jugoszlávia prágai nagykövetével. A jugoszláv prágai nagykövet Dolansky helyettes miniszterelnökkel is tárgyalt.

Kedves hallgatóink! Röviden megismételjük fontosabb híreinket.

Ismertettük a Le Monde című párizsi lap cikkét a lengyelországi kommunista párt Központi Bizottságának ülésén várható eseményekről.
A magyarországi kommunista küldöttség Zágrábba utazott.
A japán és a szovjet kormány képviselői aláírták a hadiállapot megszüntetéséről és a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról szóló nyilatkozatot.
A magyarországi kommunista kormány közölte az Egyesült Államok budapesti követségével, hogy nem tesz eleget Washington meghívásának, és nem küld delegációt az amerikai elnökválasztás tanulmányozására.

Kedves hallgatóink! Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 19 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-19 18:00
Hossz0:09:58
Cím18:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3