Rendlívüli kommentár - A magyar munkásmozgalom újjáalakításáról

1956. november 02. 6:10 ● 09:18

Kobele József
00:00 00:00

A műsor leirata

Szignál

Most Péter Mihályt hallják. A magyar munkásmozgalom újjáalakításáról mond kommentárt.

Kedves Munkástársaim! Kedves Barátaim! Ezekben a napokban a nagy átalakulások korát éljük. Az idegenből importált módszerek, eszközök és szervezetek egyaránt felmondták a szolgálatot. A régi rend támaszai voltak és vele együtt kerültek a süllyesztőbe. Sok esztendős kényszerű hallgatás után megalakult a Magyar Szociáldemokrata Párt központi vezetősége is. A párt maga nem szűnt meg odahaza, hiszen az üzemekben az úgynevezett ellenség hangjaként tovább éltek a szabad munkásmozgalom eszméi, és idekinn az emigrációban mi, akik kényszerűen elmenekültünk az ÁVO pribékjeinek üldözése elől, még 1948-ban a párt erőszakos fuzionáltatása idején megalakítottuk a magyarországi szociáldemokraták pártját. Az akkori COMISCO, a mostani Internacionálé elismerte a Magyar Szociáldemokrata Párt folyamatos tagságát, így nemcsak odahaza és nemcsak illegalitásban, de nemzetközi kapcsolataiban is tovább élt.

Ma reggel megjelent újra a Népszava, hogy a munkásmozgalom tradícióinak szellemében több mint hét évi kisajátítás után szolgálja megint a régi ideálokat. Ez a lap már a századfordulón is irányítója, szellemi vezetője volt a munkásmozgalomnak. A munkások választójogi és munkajogi küzdelmeiben erős támaszuk volt. Új formájában is a szabadság és függetlenség szószólója lesz.
A lap megjelenését megelőzte a szociáldemokrata párt megalakítása. Az országon belül és kívül osztatlan öröm fogadta a vezetők döntését Kéthly Anna elnökké választásáról. Kéthlyt nemcsak a munkásmozgalomban ismerik. Évtizedekig a magyar demokrácia töretlen harcosa volt, és dacolt minden diktatúrával. Amikor őt, a többieket bebörtönözték, megmozdult érdekében az egész világ. Alig volt a világnak olyan kormánya, amely ne tiltakozott volna a moszkovita erőszak, ártatlanok meghurcolása ellen annak idején. Nevét tehát ismerik szerte a világon. Éppen ezért rendkívüli jelentőségű, hogy a szocialista internacionálé mai bécsi ülésén éppen Kéthly Anna képviseli a magyar pártot.

A párt főtitkára, Kelemen Gyula épp ilyen ismert egyéniség. Hírét nemcsak ártatlanul történt bebörtönöztetése teremtette meg, hanem az a határozott jellemes magatartás, amellyel dacolt a kommunisták akkori túlkapásai, a diktatúra terjeszkedése ellen. Munkásmozgalmi múltja predesztinálja erre a feladatra. A többi tisztségviselők kiválasztásánál is látszik az a törekvés, hogy tartós alapokra helyezzék a magyar demokrácia ügyét.

A szakszervezet átalakulásáról külön kell beszélni. Amikor először hallottuk a hírt, hogy a SZOT nevének megváltozásáról, azonnal követeltük, hogy töltsék meg tartalommal is. Azóta értesültünk arról, hogy az átszervezés munkáját Vas Miklós, a szakszervezet volt főtitkára vezeti. Személye garancia arra, hogy nem az álszakszervezetet hígítják fel, hanem az új, szabad szakszervezetet valóban megtöltik a régi tartalommal. Meggyőződésünk, hogy a múlt szörnyű tapasztalataiból okulva, előre kijelölik a demokratikus fejlődés határát jobb és bal felől. Vas Miklós a munkásmozgalom régi harcosa. Borbély Jánossal, Kőműves Józseffel, Hazai Józseffel, Sárosi Jánossal és a többiekkel gyakran ültünk együtt a központi bányásztitkárságon annak idején, készítettünk nagy terveket, de az ávós pribékek keresztül húzták számításainkat. Aki tudott, elmenekült, a többieket börtönbe, internálótáborba zárták. Borbély Jánost elfogatása után agyonverték. Vas Miklóst az események szabadították fel a házi őrizet alól. Tisztaságát bizonyítja, hogy a fényes állások ígérete sem csábította el a legkisebb szerep vállalására sem, amíg kommunisták voltak hatalmon. Jól ismerem tiszta jellemét. Még most is a fülembe cseng meleg, dallamos hangja. Minket, fiatalokat tanított a munkásmozgalmi vezetők szent hivatására. Most itt az idő, hogy felépítsük a régi álmok világát, és realitássá tegyük mindazt, amiért a munkásmozgalom annyi évtizedeken át harcolt. Ez a szellem, ez a törekvés érvényesül nemcsak az újjáalakuló szociáldemokrata pártban, hanem a szakszervezeti mozgalomban is. Ha az első pillanatban az átalakítás az aggodalom hangját szólaltatta meg bennünk, a legutóbbi értesülések alapján meg vagyunk győződve arról, hogy az új szakszervezet valóban a munkás érdekvédelem bástyája lesz.

A szociáldemokrata párt képviseletében Kéthly Anna most tárgyal Bécsben a Szocialista Internacionáléval. Tegnap telefonon beszéltem a bécsi szocialista párt főtitkárával, Otto Probsttal, aki közölte, hogy táviratban üdvözölte a magyar pártot alakulása alkalmából, bár nem tudja, hogy ez a távirat megérkezett-e rendeltetési helyére. Azonban nemcsak a pártnak vannak nemzetközi kapcsolatai, a szabad szakszervezet is nemzetközi támogatást élvez. Úgy vélem, hozzájárulunk Vas Miklós és a többiek munkájához, ha ezután ismertetjük, hogy a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége múlt év májusában, Bécsben tartott kongresszusán határozatot hozott a vasfüggöny mögötti munkások érdekképviseletére. Oldenbroeck főtitkár és Becu elnök kijelentette, hogy a vasfüggöny mögötti dolgozókat kormányaik akadályozzák abban, hogy a szabad munkásmozgalom tagjai legyenek. Éppen ezért mondotta az elnök és a főtitkár, a nemzetközi szövetség a rabságban tartott munkásokat tagjainak tekinti és a nemzetközi fórumokon képviseli. A szabad szakszervezeti mozgalomban 54 millió munkás egyesült. 54 millió szabad munkás a 6 világrész mindegyikén. Ez a nemzetközi szervezet támogatja a magyar munkásmozgalom újjáalakítását és éppen ezért kívánatos, hogy a szakszervezet vezetői mihamarabb felvegyék velük a kapcsolatot. A magyar szabadságharc második napján felhívtam Omer Becut, a nemzetközi szövetség elnökét és a szállítómunkások főtitkárát a londoni Transport House-ban, aki üzenetet küldött a magyar munkásoknak. Becu mondott akkor egy félmondatot arról is, hogy az ilyenfajta üzenet lelkesíti ugyan a szíveket, de az ügynek lényegében nem sokat használ. Majd megtaláljuk mi a segítés más formáját is. Egy tegnapi jelentés arról számol be, hogy a New York-i szállítómunkások megtagadták egy szovjet szállítmány kirakását. Ott kezdődött a mozgalom és folytatódik mindenütt, ahol szovjet hajók megjelennek. A nemzetközi munkásmozgalom azzal kívánja támogatni a magyar munkások harcát, hogy nem rakja ki a szovjet és csatlós kormányok áruját. Nem rakja ki mindaddig, amíg a szovjet csapatok Magyarország területén állanak. Ezzel támogatják a bontakozó magyar munkásmozgalom első tevékenységét.

Kéthly Anna bécsi tárgyalása a Szocialista Internacionáléval, a Szabad Szakszervezetek támogatása, a szállítómunkások határozata mind-mind reális segítség. Ezek a jelenségek erőt adnak a magyar munkások kezébe. A sztrájk fegyverén kívül a nemzetközi munkásmozgalom erejével támasztják alá a küzdelmet. Mind megannyi biztató jelenség. A fegyverek győzelme után a demokratikus magyar fejlődés biztosítéka. Olyan fundamentum ez, amelyre a jövő erős épületét lehet felépíteni.

Péter Mihály beszélt a magyar munkásmozgalom alakulásának különféle jelenségeiről.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-11-02 6:10
Hossz0:09:18
CímRendlívüli kommentár - A magyar munkásmozgalom újjáalakításáról
MűsorkategóriaMunkásműsor
Ismétlések
1956-11-02 6:10
SzerkesztőKobele József
Műsor letöltése MP3