13:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 20. 13:00 ● 10:04

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19 és 25 méteres rövidhullámon.

Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk! Tárogatónk 13 órát jelez.

Tárogató

Most a szabad Magyarország hangjának Hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban.

Szakadás állott be a DISZ-ben.
A varsói rádió ma reggel is a demokratizálási folyamat folytatását hirdeti.
Hruscsov és kísérete visszautazott Varsóból Moszkvába.
A magyar és jugoszláv kommunista delegáció Belgrádban tárgyal.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Budapest. Szakadás állott be a DISZ-ben. A Szabad Ifjúság jelentése szerint 3 ezer egyetemista kivált a szervezetből és MEFOSZ néven új autonóm egyetemi ifjúsági szervezetet alakított. Az egyetemisták a szegedi bölcsészkaron napok óta gyűléseket tartanak, amelyen követelték az autonóm egyetemi ifjúsági szervezet létrehozását, az egyetemi reformok gyors és határozott megvalósítását, a szocialista demokrácia tettekre váltását. Általános demokratikus választásokat követeltek az ifjúsági szervezetekben, követelték a Kommunista Párt értelmiségi határozatának végrehajtását, a honvédelmi és marxista előadások számának csökkentését. Ezen túlmenően más politikai természetű követeléseket is előterjesztettek a szegedi egyetemisták. Teljes szabadságot követeltek a sajtónak, kívánták a halálbüntetés eltörlését, az állami fizetések felső határának megállapítását, az alacsony bérek felemelését. Határozatukban hangsúlyozzák, hogy szükség van egyes személyi változásokra, a bűnösök megbüntetésére. Ezeken az gyűléseken határozták aztán el a MEFOSZ megalapítását. Kónya Albert oktatásügyi miniszter ígéretet tett a követelések megvizsgálására. Bejelentette, hogy megvalósítják a fakultatív nyelvoktatást. A MEFOSZ nevű új egyetemi szervezet első gyűlésén hozott határozatában hangsúlyozza, hogy a DISZ nem tudott élére állni az egyetemisták mozgalmának, nem harcolt következetesen jogos követeléseikért. A Szabad Ifjúság című folyóirat jogosnak ítéli az egyetemisták türelmetlenségét.

Varsó. A lengyel rádió ma reggeli adásaiban azokat a határozatokat ismertetik, amelyeket a munkásság és ifjúság közös gyűlésein a Központi Bizottság ülésével kapcsolatban tartottak. A rádió jelentése szerint tömegesen érkeznek a felhívások a Központi Bizottsághoz, amelyek mind a demokrácia kiterjesztését követelték, és támogatásukról biztosították Gomulkát. A munkás- és ifjúsági határozatok kiemelik, hogy szükség van a jó viszony fenntartására a Szovjetunióval, de a kapcsolatokat a lenini eszméknek megfelelően az egyenlőség alapján kell rendezni. A varsói rádió kommentátora rámutatott arra, hogy küzdelem folyik a Lengyel Kommunista Pártban a régi és az új irányzat között. Az új irányzat az élet minden ágazatában demokratizálásra törekszik, a régi irány a jelenlegi helyzetet kívánja megmerevíteni. A lengyel nép tömegei a demokratizálás folytatását követelik.
A rádió ezenfelül ismerteti a szovjet delegáció varsói tárgyalásairól kiadott kommünikét. Eszerint a Hruscsov vezetése alatt meglepetésszerűen Varsóba utazott és onnan ma hazatért küldöttség megállapodott a Lengyelországi Kommunista Párt vezetőivel abban, hogy a politbüró a közeljövőben bizottságot küld Moszkvába a két ország gazdasági és politikai kapcsolatainak elmélyítésére és a két párt közötti együttműködés fokozására.
Moszkvában is csak ennyit közöltek a nyilvánossággal, a Pravda ugyanakkor jelentést közöl varsói tudósítójától. Ez a szovjet delegáció látogatásának említése nélkül éles hangon támadja a lengyel sajtó magatartását. A Pravda tudósítója szerint a lengyel sajtóban olyan tudósítások jelennek meg, amelyek külföldről behozott eszmékkel mérgezik az olvasókat, és amelyek máris tápot adtak egy széleskörű kampány megindítására, amely alapjaiban rengeti meg a népi demokrata rendszert.
Kezdetben – írja a Pravda – a cikkek írói a személyi kultusz elleni harc örve alatt támadták a népi demokrácia intézményeit, később már ezt a jogcímet is elhagyták, és minősíthetetlen hangon rágalmazzák a rendszert. Egyes lengyel lapok a polgári elemekkel kacérkodnak, és azt követelik, számolják fel a régi kommunista jelszavakat. Az orosz nép az elmúlt évtizedek alatt megszokta, hogy a burzsoá tábor rágalmakkal illeti, most azonban, amikor egy népi demokrata sajtó ad helyet ezeknek a rágalmaknak, ez fájdalommal tölti el a szovjet népet, amelyet szövetségi szálak fűznek Lengyelországhoz – írj a Pravda.

A brit és a francia sajtó ma reggel már megjegyzéseket fűz a varsói fejleményekhez. A londoni Times szerint a lengyel közvélemény jelentős része Gomulka visszatérésétől azt várja, hogy az ország függetlenítheti magát Moszkvától és megnyílhat az út a belső szabadság és a demokrácia növelésére is. Ilyen körülmények között van valami baljós a szovjet küldöttség Varsóba érkezésében. Moszkva csak néhány héttel ezelőtt küldött körlevelet a kelet-európai kommunista kormányoknak, amelyben óvva intette a kommunista vezetőket, hogy ne menjenek túl messze nemzeti törekvéseik terén. A szovjet vezetők nyilvánvalóan biztosítékokat kívánnak Varsóban, hogy Lengyelország valóban nem megy túl messze a nemzeti függetlenség útján. A Daily Telegraph szerint a sztalinisták eltűnése a Lengyel Kommunista Párt vezetőségéből újabb indítékokat adna a kelet-európai országok függetlenségi törekvéseinek. A párizsi Figaro szerint Hruscsov váratlan varsói megjelenésével le akarja lassítani a lengyelországi liberalizálódási folyamatot. Hasonló véleményen van a párizsi Franc-Tireur is. Az L'Aurore megjegyzi, hogy Moszkva nyilvánvalóan meg akarja tartani a diktátor szerepét Kelet-Európában, és csökkenteni akarja a nemzeti kommunista irány befolyását Lengyelországban.

Belgrád. A magyar kommunista delegáció Zágrábban tárgyal. A jugoszláv fővárosban egyébként mára várják a román kormány- és pártdelegáció érkezését. Egy hivatalos jelentés szerint a bukaresti kormány javaslatot tett a jugoszláv-román kultúrkapcsolatok további elmélyítésére. Jugoszlávia a javaslathoz elvben hozzájárult. Az új kulturális egyezményt valószínűleg a most következő tárgyalásokon írják alá.

Genf. A magyarországi árvízkárosultaknak küldött amerikai élelmiszersegély kiosztása befejezéséhez közeledik – közölték a Nemzetközi Vöröskereszt genfi főhadiszállásán. Összesen 9 hajórakomány élelmiszer érkezett Magyarországra, amelyet jugoszláviai kikötőkben raktak át vonatszerelvényekre. Mintegy 100 ezer árvízkárosult részesült a segélyben, amely a legsúlyosabban károsult családok esetében egy zsák búzából, két zsák kukoricából, nagy mennyiségű szárított babból és vajból állt.

Moszkva. A szovjet-japán deklaráció aláírása után rendezett vacsorán Bulganyin pohárköszöntőjében támadást intézett az Egyesült Államok ellen. A japán újságírókhoz szólva azt mondotta, hogy az Egyesült Államok bírálja ugyan a kolonianizmust, de a tények azt mutatják, hogy az Egyesült Államok csapatokat állomásoztat Japánban.

Egy washingtoni jelentés szerint Bulganyin, szovjet miniszterelnök újabb üzenetben fordult Eisenhower elnökhöz. Az üzenetet a szovjet nagykövetség egyik vezető tisztviselője tegnap este nyújtotta át Dulles külügyminiszternek. Dulles közölte, hogy az üzenet szövegének fordítása vasárnapra készül el.

Sydney. Lorainne Crapp, ausztráliai úszóbajnoknő a Sydney-ben rendezett úszóversenyen 4 új világcsúcsot úszott. Az ausztrál bajnoknő, aki eddig is kitűnt nagyszerű eredményeivel, bámulatos időket úszott. A 200 méteres gyorsúszásban 2 perc 18,5 másodpercet, a 220 yardos távon pedig 2 perc 19,1-et ért el. Még nagyszerűbb a teljesítménye a 400 méteres és a 440 yardos gyorsúszásban. Lorainne Crapp 400 méteren 4 perc 47,2 másodperces, 440 yardon pedig 4 perc 48,6 másodperces világcsúcsot úszott. Az ausztrál úszónő ezeket az eredményeket 55 yardos uszodában érte el.
Nagyszerű teljesítményt nyújtott Dawn Fraser is, aki a 100 méteres női gyorsúszásban 1 perc 3,4 tizedet úszott.

Kedves hallgatóink! Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 14 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-20 13:00
Hossz0:10:04
Cím13:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3