19:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 19. 19:00 ● 09:56

00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves hallgatóink! Bejelentjük, hogy adásunk a 31 méteres rövidhullámon 22 óra 35 percig szünetel. Műsorunkat továbbfolytatjuk a 13, 16 és 19 méteres rövidhullámon.

Most pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 19 órát jelez.

Tárogató

Itt a szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban.

A Szovjetunió és Japán között megszűnt a 11 év óta tartó hadiállapot.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Jordánia kérésére ma rendkívüli értekezletre ül össze a palesztinai helyzet megvitatására.
A nyugat-német parlament felsőháza első olvasásban elfogadta az új német katonatörvényt.
A magyarországi kommunista küldöttség ma Zágrábban tárgyal.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Moszkva. A Szovjetunió és Japán ma délután egyezményt kötött a 11 év óta tartó hadiállapot azonnali megszüntetésére a két ország között, továbbá a nagykövetek kicserélésére és a Szovjetunióban lévő japán hadifoglyok szabadon engedésére. A megállapodást szovjet részről Bulganyin miniszterelnök és Sepilov külügyminiszter, japán részről Hatoyama miniszterelnök, Kono földművelésügyi miniszter és Macumato látta el kézjegyével. A területi kérdéseket a két ország a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása után vitatja meg.

New York. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Jordánia kérésére ma rendkívüli értekezletre ül össze. A Biztonsági Tanács napirendjén két panasz szerepel. Az egyiket Jordánia intézte a Biztonsági Tanácshoz amiatt az izraeli támadás miatt, amely október 15-én érte Jordániát. A jordániai panasz ezenkívül még több izraeli támadást sorol fel. Jordánia véleménye szerint ezek a támadások az 1949 évi Jordánia és Izrael között létesült fegyverszüneti megállapodás megsértésének tekintendők, és szöges ellentétben állnak az Egyesült Nemzetek alapokmányában lefektetett elvekkel. Jordánia panaszában kijelenti, hogy az izraeli támadások fenyegetik a közel-keleti békét és biztonságot. A másik panaszt Izrael nyújtotta be, amelyben az izraeli kormány ugyancsak a fegyverszüneti megállapodás, valamint annak a tüzet szüntess egyezménynek megszegésével vádolja Jordániát, amely Hammarskjöld, ENSZ főtitkár közreműködése révén jött létre Izrael és az arab államok között. A mai ülésen a jordániai és az izraeli ENSZ-küldöttek ismertetik kormányaik álláspontját. Az általános vitára előreláthatólag csak a jövő héten kerül sor.

Strasbourg. Az Európa Tanács közgyűlése tegnap folytatta külpolitikai vitáját. Gotthard, az Európa Tanácsban nem képviselt rabnemzetek ügyeinek védelmére alakult bizottság előadója ismertette a legutóbbi kelet-európai eseményeket. Rámutatott arra, hogy a szabadságért, kenyérért, szabad választásokért tüntető poznani munkások a vasfüggöny mögötti valamennyi nép nevében szóltak. Nem tudjuk – mondotta – hova vezet a fejlődés. Nem valószínű azonban, hogy a jelenlegi status quo fennmaradjon, ezért továbbra is követelnünk kell a szabad választások megtartását az Egyesült Nemzetek Szervezetének közreműködésével. Le kell leplezni a szovjet imperializmust az Egyesült Nemzetek Szervezete előtt. A koegzisztencia lemondást és passzivitást jelent, a háború kollektív öngyilkosságot. A két szélsőség között azonban bőséges tér nyílik a politikai akciókra, amelyek meghozhatják a népek szabadságát és ezáltal a békét – mondotta Gotthard.

Bonn. A nyugat-német parlament felsőháza első olvasásban elfogadta az új német katonatörvényt, amely 12 hónapban állapítja meg a kötelező katonai szolgálat időtartamát. A kormány tájékoztatta a felsőházat, hogy a szolgálati időnek 18 hónapról 12 hónapra történt leszállítása szükségessé teszi, hogy az 500 ezer főre tervezett nyugat-német haderő hivatásos katonáinak létszámát az eredeti javaslattól eltérően 230 ezerről 300 ezerre emeljék. A törvényjavaslatot a felsőház most átteszi a képviselőházhoz további tárgyalás végett.

Párizs. Néhány nappal ezelőtt Orán közelében francia hatóságok letartóztattak egy lobogó nélkül közlekedő hajót, amely algéri rendeltetésű 70 tonna súlyú fegyvert szállított. A beérkezett jelentések szerint a hajó az alexandriai kikötőben rakta be a fegyverszállítmányt egyiptomi tisztek ellenőrzése alatt. A francia külügyminisztérium szóvivője az esettel kapcsolatban kijelentette, fennáll a lehetősége annak, hogy a francia kormány a részletes hivatalos jelentés kézhezvétele után panaszt emel az ENSZ Biztonsági Tanácsánál Egyiptom ellen, amely fegyvereket akart becsempészni Algériába a felkelők támogatására.

Zágráb. A magyarországi kommunista küldöttség Szarajevóból jövet ma reggel megérkezett Zágrábba. A horvátországi kommunista párt Központi Bizottságának titkára díszebédet adott a magyar vendégek tiszteletére. A kommunista küldöttség Zágrábban meglátogatta az egyik szerszámgépgyárat. Délután a magyarországi kommunista küldöttség megbeszélést folytatott a zágrábi kommunista párt kerületi bizottságának tagjaival.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Központi Bizottsága beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, valamint Spychalskit, Loga-Sowinskit és Kliszko-t, akik mindhárman üldöztetést szenvedtek az elmúlt években, és Gomulka politikai barátai közé tartoznak.
Lengyelország történetében ma új fejezet kezdődik – ezzel kezdi mai tudósítását Ben a Le Monde című párizsi lap munkatársa. Az új fejezet Gomulka drámai visszatérésével indul meg a lengyel politikai életbe. Gomulka, aki 22 hónappal ezelőtt még elfelejtett politikai fogoly volt, ma a főszereplője a párt Központi Bizottsága ülésének. A ma megkezdődött tanácskozásokon két fontos beszéd hangzik el, Ochab első titkár expozéja és Gomulka beszámolója.
Varsóban olyan hírek keringenek, hogy Gomulka beszédében érinti a lengyel-szovjet kapcsolatokat, hosszasan kitér továbbá a lengyelországi gazdasági és társadalmi válságra. Általában azt hiszik, hogy Gomulka megbélyegzi majd a Szovjetunió beavatkozását a lengyel belügyekbe, ami az életnek úgy szólván minden területén a varsói kommunista rezsim hanyatlásához vezetett. A volt főtitkár politikai programjának egyik fő célja ennek a szovjet beavatkozásnak a kiküszöbölése lesz anélkül, hogy Gomulka szakítani akarna a kommunista országokkal. A beszéd egyik fejezete a szovjet kizsákmányolással foglalkozik majd Lengyelországban. Gomulka emlékezteti majd a Központi Bizottság tagjait arra is, hogy a Szovjetunió 15 százalékos részesedést ígért Lengyelországnak a német jóvátételből, ezt az ígéretet sohasem váltották be. Varsói kommunista körök értesülése szerint Gomulka beszédét nyilvánosságra hozzák majd, és a beszéd közzététele jelenti Gomulka hivatalos visszatérését a politikai életbe. Kérdéses azonban, hogy az expozé szovjetellenes részeit is nyilvánosságra hozzák-e.
Ochab és Gomulka beszédeinek elhangzása után a Központi Bizottság megválasztja a politbüro új tagjait. Majdnem bizonyosra veszik Varsóban, hogy Gomulka lesz a párt első titkára.
Jól tájékozott lengyel politikai körökben utalnak arra, hogy Moszkva tehetetlenül nézi a varsói fejleményeket. Ennek a tehetetlenségnek két oka van, az egyik a kínai kommunisták állásfoglalása, akik ma már támogatják a lengyel függetlenségi törekvéseket. Moszkva beavatkozása tehát a lengyel belügyekbe súlyos következményekkel járna a Kína és a Szovjetunió közti viszonyra. A másik akadály Tito, aki több alkalommal is nyíltan kifejezésre juttatta rokonszenvét a lengyel kommunisták iránt. Hruscsov legutóbbi jugoszláviai tartózkodása során, hír szerint egy alkalommal hevesen bírálta a lengyelországi kommunisták liberális szárnyát, Tito azonnal feleletet adott a szovjet kommunista vezetőnek, és letorkolta annak érveit. A banketten, amelyen Hruscsov felszólalt, részt vett a lengyel tudósok egy csoportja is, és így az incidens gyorsan ismeretessé vált Varsóban.
A Le Monde tudósítója végül úgy értesült, a lengyelországi párt Központi Bizottsága határozatban szögezné le, hogy a különböző országok kommunista pártjai közti kapcsolatban helyre kell állítani a lenini elveket. A határozatban a varsói kommunista vezetők hangoztatnák annak szükségességét is, hogy egy ország se avatkozhasson be a másik belügyeibe.

Kedves hallgatóink! Röviden megismételjük fontosabb híreinket.

A Szovjetunió és Japán között megszűnt a 11 év óta tartó hadiállapot.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Jordánia kérésére ma rendkívüli értekezletre ül össze a palesztinai helyzet megvitatására.
A nyugat-német parlament felsőháza első olvasásban elfogadta az új német katonatörvényt.

Kedves hallgatóink! Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 20 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-19 19:00
Hossz0:09:56
Cím19:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3