19:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 19:00 ● 09:58

00:00 00:00

A műsor leirata

Kedves Hallgatóink, bejelentjük, hogy adásunk a 31 méteres rövidhullámon 22 óra 35 percig szünetel. Műsorunkat tovább folytatjuk, a 13, 16 és 19 méteres rövidhullámon.
Most pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 19 órát jelez.

Tárogató

Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Fontosabb híreink egy mondatban.
A Monde varsói tudósítójának jelentése szerint Mao Ce-tung és Tito Gomulka érdekében beavatkozott a szovjet-lengyel viszályba. A szovjet rádió és a hivatalos távirati iroda hallgat a lengyelországi fejleményekről. A jugoszláv fővárosban megkezdődtek a tanácskozások Tito és a román kommunista vezetők között. A jordániai választásokon a nyugatellenes pártok szerezték meg a többséget.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A forradalom győzött - ezzel a mondattal kezdi mai tudósítását Ben, a Monde munkatársa. Moszkva képviselői a lengyel kommunista párt vezetőségében a jövőben nem vesznek részt Lengyelország kormányzásában. A lengyel párt elutasította, hogy alávesse magát a moszkvai vezetők diktátumának. Ez a tény nemcsak a lengyel történelemben, hanem a világtörténelemben is új és fontos fejezetet nyit meg. A lengyel kommunista vezetők már pénteken elhatározták, hogy Rokosszovszkij szovjet tábornagyot nem ajánlják az új Politbüroba való beválasztásra. A lengyel párt vezetői nem hátráltak meg Hruscsov fenyegetései előtt és nem hajoltak meg a szovjet hadsereg tábornokainak Varsóba való érkezése után sem. Gomulka csak annyit mondott a szovjet vezetőknek, egyedül a lengyel párt központi bizottságára tartozik annak eldöntése, hogy kik lesznek az új Politbüro tagjai. Nem hiszem - tette hozzá - hogy egy másik párt beleszólhatna abba ki vezeti majd Lengyelországban a kommunista pártot. Szombaton és vasárnap, magának a lengyel közvéleménynek széles rétegei sem hitték el, hogy a lengyel kommunista vezetők eredményesen szembeszállhatnak Moszkvával. Vasárnap egész napon át ádáz küzdelem folyt Rokosszovszkij személye körül. A párt szovjet frakciója azonban már szombaton visszavonulásra kényszerült. A szovjet vezetők váratlan látogatása, Hruscsov viselkedése és a szovjet csapatok hadmozdulatairól érkező ellenőrizhetetlen hírek az egész országban mérhetetlen felháborodást okoztak. Varsóban és a vidéki városokban a hétvégén az üzemekben gyűlések százait tartották, amelyeken határozatokat hoztak a párt liberális szárnyának támogatása mellett. A munkások és diákok ezekben a határozatokban felhívták a Központi Bizottságot, hogy álljon ellen a moszkvai nyomásnak és zárja ki tagjai sorából azokat, akik a demokratizálási folyamatot esetleg egy katonai puccs árán is megakadályoznák. Számos munkás- és diákküldöttség ellátogatott a központi bizottság tanácskozásainak színhelyére is és személyesen adta át a meghozott határozatokat a lengyel kommunista párt vezetőinek. Kétségtelen - írja Ben - hogy a munkásság és a diákság fellépése jelentős befolyással volt a központi bizottság vasárnap esti döntéseire. Rokosszovszkijnak a központi bizottság tagjai szemére vetették azt is, hogy katonai nyomást gyakorol. A szovjet tábornok védekezése nem győzte meg a központi bizottság tagjait és vizsgálóbizottságot neveztek ki a tények felderítésére. Vasárnap reggel a sztálinisták ellentámadásba kezdtek és megvádolták a varsói párttitkárt: Staszewskit, hogy a munkásságot és a diákságot mozgósította nyilvánvalóan egy sztálinista katonai puccs ellensúlyozására. A szavazásra vasárnap este 9 óra után került sor. A központi bizottság mindenekelőtt elhatározta, hogy a Politbüro tagjainak létszámát tizenháromról kilencre csökkenti. Ez a döntés már rossz előjel volt a sztálinisták számára. A Politbüro tagjainak listája este fél 11-kor került nyilvánosságra. A szavazás során Ochab, a távozó elsőtitkár 75, Gomulka 74 Cyrankiewicz, Rapacki, Jedrychowski, Morawski és Loga-Sowinski 73, illetve 72 szavazatot kapott. Zawadzki államelnök, aki a legutolsó pillanatig ingadozott, hogy melyik csoportba csatlakozzék, valamint Zambrowski 56 szavazatot szerzett. Rokosszovszkijra mindössze 26 szavazat esett, a volt Politbüro sztálinista tagjai pedig mindössze néhány szavazatot szereztek. A Gomulka és az új Politbüro megválasztásáról szóló hírt a rádió és az újságok különkiadásai azonnal közölték a lakossággal. Az újságokat a járókelők valóssággal kiszakították a rikkancsok kezéből és a nagyobb lengyel városokban a hír látható lelkesedést keltett. Lengyelországban ma a legtöbbet emlegetett kérdés az, hogy mi lesz a Kreml válasza a varsói vereségre. A Monde tudósítója szerint a szovjet vezetők tartózkodását nyilván nagymértékben befolyásolta a munkásság és a diákság erélyes fellépése. Varsóban, valamint a többi nagyobb ipari központban a munkások és a diákok a hétvégén riadókészültségben állottak. A varsói üzemek munkássága vasárnap külön műszakot vállalt, hogy szükség esetén a dolgozók azonnal mozgósíthatók legyenek. A külön műszakból befolyó béreket egy hatalmas műemlék építésére fordítják, az 1944-es varsói ellenállás hősei számára. Mint ismeretes az 1944-es varsói felkelést a szovjet csapatok tétlen magatartása miatt vérzett el. Az egyik legnagyobb varsói üzem párttitkára kijelentette a Monde tudósítójának, hogy bár a munkásságnak nincsenek fegyverei, szükség esetén azonban a dolgozók tízezrei felfegyverezhetők. Varsóban hírek keringenek arról is, hogy Tito jugoszláv államfő az utolsó pillanatban beavatkozott a Moszkva és Varsó közti viszályba. Tito, valamint Mao Ce-tung, kommunista kínai államfő üzenetet küldött Hruscsovnak, amelyben megengedhetetlennek minősítették a szovjet beavatkozást a lengyel belügyekbe.

Moszkva. A szovjet rádió és a szovjet hivatalos távirati iroda az esti órákig hallgatott Gomulkának, a szovjet kommunista párt első titkárává való kinevezéséről és Rokosszovszkij szovjet tábornagy vereségéről. A szovjet rádió mindössze annyit közölt hallgatóságával, hogy Gomulkát beválasztották a központi bizottság tagjává.

Berlin. Nem hivatalos jelentések szerint a kelet-németországi szovjet hatóságok utazási tilalmat rendeltek el a szovjet övezetben tartózkodó, nyugati hivatalos személyek számára a keletnémet-lengyel határ övezetében. Az utazási tilalom elsősorban a potsdami szovjet főparancsnokság mellett működő nyugati katonai misszió tagjaira vonatkozik.

Belgrád. A jugoszláv fővárosban ma megkezdődtek a politikai tanácskozások Tito és a román kommunista vezetők között. A román küldöttséget Gheorghiu-Dej, a párt első titkára és Stoica miniszterelnök vezeti. Hivatalos jelentések szerint a tanácskozásoknak az a célja, hogy normálissá tegyék a két párt és a két ország közti kapcsolatokat. A hivatalos jelentések nem szólnak arról, hogy a legújabb lengyelországi események szóba kerülnek-e a belgrádi tárgyalásokon. Megfigyelők szerint azonban majdnem bizonyosra vehető, hogy ez a kérdés is napirendre kerül.

Eszék. A magyarországi kommunista küldöttség, amelynek élén Gerő, a kommunista párt első titkára, valamint Hegedüs miniszterelnök áll Ljubljanából jövet megérkezett Eszékre. A kommunista küldöttség a délelőtt folyamán különböző termelőszövetkezeteket látogatott meg. Délután a magyarországi kommunista küldöttség megbeszéléseket folytat a jugoszláv kommunisták szövetségének központi bizottsági tagjaival.

Amman. Újabb részleteredményeket hoztak nyilvánosságra a tegnapi általános választásokról. A választásokon, amelyek rendben és nyugalomban folytak le a 40 mandátumért több mint 140 képviselőjelölt küzdött. Az eddig megválasztott 35 képviselő közül csak 12 folytat olyan politikát, amely a Jordánia és a nyugati államok közti további együttműködést tűzte ki céljául, a többi 23 képviselő lazítani kívánja a Jordánia és Nagy-Britannia közti hagyományos baráti kapcsolatokat.

Rabat. Ben Juszef marokkói szultán ma Tuniszba repült és ott megbeszéléseket folytatott Burgiba tuniszi miniszterelnökkel. Politikai körök értesülése szerint a marokkói szultán javaslatot kíván megvitatni Burgiba miniszterelnökkel az algériai probléma megoldására.

Kedves Hallgatóink, röviden megismételjük fontosabb híreinket.
A Monde varsói tudósítójának jelentése szerint Mao Ce-tung és Tito Gomulka érdekében beavatkozott a szovjet-lengyel viszályba. A szovjet rádió és a hivatalos távirati iroda hallgat a lengyelországi fejleményekről.A jugoszláv fővárosban megkezdődtek a tanácskozások Tito és a román kommunista vezetők között.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 20 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 19:00
Hossz0:09:58
Cím19:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3