20:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 19. 20:00 ● 09:50

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19 és 41 méteres rövidhullámon.

Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk! Tárogatónk 20 órát jelez.

Tárogató

Most a szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Központi Bizottsága beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, valamint Spychalskit, Loga-Sowinskit és Kliszko-t, akik mindhárman üldöztetést szenvedtek az elmúlt években, és Gomulka politikai barátai közé tartoznak.
Nyugati távirati irodák közlése szerint ma a Szovjetunió több vezetője érkezett meg a lengyel fővárosba. A városból a repülőtérre vezető úton erős rendőrkordont állítottak fel.

…Molotov, helyettes miniszterelnök, volt külügyminiszter, Mikojan és Kaganovics helyettes miniszterelnökök.
Lengyelország történetében ma új fejezet kezdődik – ezzel kezdi mai tudósítását Ben a Le Monde című párizsi lap munkatársa. Az új fejezet Gomulka drámai visszatérésével indul meg a lengyel politikai életbe. Gomulka, aki 22 hónappal ezelőtt még elfelejtett politikai fogoly volt, ma a főszereplője a párt Központi Bizottsága ülésének. A ma megkezdődött tanácskozásokon két fontos beszéd hangzik el, Ochab első titkár expozéja és Gomulka beszámolója.
Varsóban olyan hírek keringenek, hogy Gomulka beszédében érinti a lengyel-szovjet kapcsolatokat, hosszasan kitér továbbá a lengyelországi gazdasági és társadalmi válságra. Általában azt hiszik, hogy Gomulka megbélyegzi majd a Szovjetunió beavatkozását a lengyel belügyekbe, ami az életnek úgy szólván minden területén a varsói kommunista rezsim hanyatlásához vezetett. A volt főtitkár politikai programjának egyik fő célja ennek a szovjet beavatkozásnak a kiküszöbölése lesz anélkül, hogy Gomulka szakítani akarna a kommunista országokkal. A beszéd egyik fejezete a szovjet kizsákmányolással foglalkozik majd Lengyelországban. Gomulka emlékezteti majd a Központi Bizottság tagjait arra is, hogy a Szovjetunió 15 százalékos részesedést ígért Lengyelországnak a német jóvátételből, ezt az ígéretet sohasem váltották be. Varsói kommunista körök értesülése szerint Gomulka beszédét nyilvánosságra hozzák majd, és a beszéd közzététele jelenti Gomulka hivatalos visszatérését a politikai életbe. Kérdéses azonban, hogy az expozé szovjetellenes részeit is nyilvánosságra hozzák-e.
Ochab és Gomulka beszédeinek elhangzása után a Központi Bizottság megválasztja a politbüro új tagjait. Majdnem bizonyosra veszik Varsóban, hogy Gomulka lesz a párt első titkára.
Jól tájékozott lengyel politikai körökben utalnak arra, hogy Moszkva tehetetlenül nézi a varsói fejleményeket. Ennek a tehetetlenségnek két oka van, az egyik a kínai kommunisták állásfoglalása, akik ma már támogatják a lengyel függetlenségi törekvéseket. Moszkva beavatkozása tehát a lengyel belügyekbe súlyos következményekkel járna Kína és a Szovjetunió közti viszonyra. A másik akadály Tito, aki több alkalommal is nyíltan kifejezésre juttatta rokonszenvét a lengyel kommunistákkal szemben. Hruscsov legutóbbi jugoszláviai tartózkodása során, hír szerint egy alkalommal hevesen bírálta a lengyelországi kommunisták liberális szárnyát, Tito azonnal feleletet adott a szovjet kommunista vezetőnek, és letorkolta annak érveit. Az incidens gyorsan ismeretessé vált Varsóban.
A Le Monde tudósítója végül úgy értesült, a lengyelországi párt Központi Bizottsága határozatban szögezné le, hogy a különböző országok kommunista pártjai közti kapcsolatban helyre kell állítani a lenini elveket. A határozatban a varsói kommunista vezetők hangoztatnák annak szükségességét is, hogy egy ország se avatkozhassék be a másik belügyeibe.

Varsó. Nyugati gazdasági szakértők utalással a lengyel sajtó cikkeire és a rádió adásaira, megállapítják, hogy ez év szeptember 25-től október 14-ig terjedő időben csak 25 mezőgazdasági kerület teljesítette 90 százalékig gabonabeszolgáltatási kötelezettségét. A múlt évben ugyanebben az időszakban még 162 kerület tett eleget beszolgáltatási kötelezettségének.

Zágráb. A magyarországi kommunista küldöttség Szarajevóból jövet ma reggel megérkezett Zágrábba. A horvátországi kommunista párt Központi Bizottságának titkára díszebédet adott a magyar vendégek tiszteletére. A kommunista küldöttség Zágrábban meglátogatta az egyik szerszámgépgyárat. Délután a magyarországi kommunista küldöttség megbeszélést folytatott a zágrábi kommunista párt kerületi bizottságának tagjaival.

Bukarest. A Romániai Kommunista Párt és a kormány küldötteiből álló bizottság ma elindult Belgrádba. A román kommunista küldöttség Tito, jugoszláv államfő meghívására látogat el a jugoszláv fővárosba. A kommunista küldöttség élén Dej, a Román Kommunista Párt első titkára és Stoica miniszterelnök áll.

Moszkva. A Szovjetunió és Japán ma délután egyezményt kötött a 11 éve tartó hadiállapot azonnali megszüntetésére a két ország között, továbbá nagykövetek kicserélésére és a Szovjetunióban lévő japán hadifoglyok szabadon engedésére. A megállapodást szovjet részről Bulganyin miniszterelnök és Sepilov külügyminiszter, japán részről Hatoyama miniszterelnök, Kono földművelésügyi miniszter és Macumato látta el kézjegyével. A területi kérdéseket a két ország a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása után vitatja meg.

New York. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa Jordánia kérésére ma rendkívüli értekezletre ült össze, és megkezdte a napirenden lévő két panasz megvitatását, Jordánia és Izrael ugyanis panasszal fordult a Biztonsági Tanácshoz, amelyben a legutóbbi határincidensek nyomán kölcsönösen egymást vádolták meg az 1949 évi fegyverszüneti megállapodás, valamint a Hammarskjöld közvetítése révén létrejött tüzet szüntess egyezmény több ízben megsértése miatt.
Jordánia ENSZ delegátusa kijelentette a Biztonsági Tanács előtt, hogy a legutóbbi izraeli támadásokat Jordánia ellen nem lehet egyszerű határincidenseknek minősíteni. Izraelnek Jordánia ellen intézett ismételt támadásai – hangoztatta az ENSZ delegátus – az általános fegyverszüneti megállapodást alapjaiban rendítette meg.
A jordániai ENSZ delegátus a továbbiakban kijelentette, hogy országa kénytelen lenne tárgyalások helyett más eszközökhöz folyamodni határai biztosítására, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem hozna olyan intézkedéseket, amelyek véget vetnek a további izraeli támadásoknak.
A jordániai ENSZ delegátus felhívta a Biztonsági Tanácsot, hogy alkalmazza Izrael ellen az ENSZ alapokmányának 41. szakaszát. Ez a szakasz a diplomáciai kapcsolatok meglazítását és gazdasági szankciókat helyez kilátásba arra az esetre, ha valamely állam magatartása fenyegeti a világ békéjét és biztonságát.

Strasbourg. Az Európa Tanács közgyűlése ma folytatta külpolitikai vitáját. Jacquet, francia tájékoztatásügyi miniszter a szuezi kérdésről nyilatkozott. Kijelentette, hogy a francia kormány változatlanul ragaszkodik a Szuezi-csatorna nemzetközi ellenőrzésére irányuló elvek alkalmazásához. A miniszter bejelentette, hogy Franciaország elutasít minden olyan tárgyaláson való részvételt, amely nem ezeken az elveken alapszik. A továbbiakban hangoztatta, hogy most Egyiptomon van a sor konkrét javaslatok megtételére. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a szuezi vitában hozott döntése szabad kezet biztosított Franciaországnak és Nagy-Britanniának további akcióiban – mondotta Jacquet, tájékoztatásügyi miniszter.

Párizs. Néhány nappal ezelőtt Orán közelében francia hatóságok letartóztattak egy lobogó nélkül közlekedő hajót, amely algéri rendeltetésű 70 tonna súlyú fegyvert szállított. A beérkezett jelentések szerint a hajó az alexandriai kikötőben rakta be a fegyverszállítmányt egyiptomi tisztek ellenőrzése alatt.
A francia külügyminisztérium szóvivője az esettel kapcsolatban kijelentette, fennáll a lehetősége annak, hogy a francia kormány a részletes hivatalos jelentés kézhezvétele után panaszt emel az ENSZ Biztonsági Tanácsánál Egyiptom ellen, amely fegyvereket akart becsempészni Algériába a felkelők támogatására. Egyiptom párizsi nagykövetségének szóvivője ma megcáfolta azt a hírt, amely szerint a francia hatóságok által lefoglalt lobogó nélkül közlekedő hajó egyiptomi fegyvereket szállított az algériai felkelők részére.

Kedves hallgatóink! Híreink közlését befejeztük. Legközelebb 21 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-19 20:00
Hossz0:09:50
Cím20:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3