12:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 20. 12:00 ● 10:06

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19 és 25 méteres rövidhullámon. Néhány másodperc múlva a harangkondulás déli 12 órát jelez. A déli harangszó emlékeztessen a nándorfehérvári győzelemre, amely 500 évvel ezelőtt meghátrálásra kényszerítette a félelmetes keleti hódítót.

Harangszó

Most a szabad Magyarország hangjának Hírszolgálata következik. Körképet adunk a nemzetközi helyzetről.

A szovjet delegáció, élén Hruscsovval ma a kora reggeli órákban visszautazott Varsóból Moszkvába. Ma még nem tudjuk, hogy mi volt az eredménye azoknak a tárgyalásoknak, amelyeket Hruscsov, Mikojan, Molotov és Kaganovics a lengyel kommunista vezetőkkel, köztük Gomulkával folytattak. A delegáció tegnap teljesen váratlanul akkor érkezett Varsóba, amikor a Kommunista Párt Központi Bizottsága a politbüro gyökeres átalakításának, a szovjet-lengyel kapcsolatoknak, a liberalizálás folytatásának problémáival foglalkozott. A szovjet vezetők megérkezése után a Központi Bizottság ülését megszakította és megkezdődtek a tárgyalások.
Nyugati lapok varsói tudósítói úgy tudják, hogy a szovjet vezetők varsói látogatását megelőzően Moszkva felhívta a Lengyel Kommunista Pártot, indítson a Központi Bizottság ülése előtt küldöttséget Moszkvába a fennálló problémák megbeszélésére. Ezt a Párt visszautasította azzal, hogy az ülés előtt erre nincs lehetőség. Ezt követte a szovjet kommunista vezetők varsói útja.
Újságírók beszámolnak arról az értesülésükről is, hogy Lengyelországban állomásozó szovjet csapatokat indítottak útnak Varsó felé, így akartak nagyobb nyomatékot adni Hruscsovék a tárgyalások során előadott érveiknek.
A TASSZ szovjet hírszolgálati iroda jelentést adott ki a megbeszélésekről, amely szerint megállapodtak abban, hogy a Lengyel Kommunista Párt Központi Bizottsága a közeljövőben delegációt küld Moszkvába a két ország politikai és gazdasági kapcsolatainak további elmélyítésére, és a két párt együttműködésének fokozására.
Nyugati megfigyelők egyöntetű véleménye szerint Hruscsovék látogatásának egyetlen célja a Lengyelországban megindult liberalizálódási folyamat feltartóztatása, vagy legalábbis lelassítása volt. A lengyel fővárosban elterjedt hírek szerint a Központi Bizottságban javaslatot kívántak előterjeszteni arról, hogy biztosítsák a Lengyel Kommunista Párt teljes önállóságát és függetlenségét, távolítsák el a politbüroból a szovjet politika képviselőit, elsősorban Rokosszovszkij tábornagyot, és válasszanak be helyettük a Kommunista Párt liberális pártjához tartozó politikusokat.
Hogy milyen feszültség uralkodik a Szovjetunió és Lengyelország között, és milyen ellenszenvvel figyelték a lengyel fejlődést egyes szovjet körökben, arra fényt vet a Pravda most megjelent rendkívül éles támadása a lengyel sajtó ellen. A Pravda szerint a lengyel sajtóban olyan cikkek jelennek meg, amelyek külföldről behozott eszmékkel mérgezik az olvasókat, és tápot adnak egy olyan széleskörű kampány megindítására, amely alapjaiban rengeti meg a népi demokrata rendszert. Kezdetben – írja a Pravda – a cikkek írója a személyi kultusz elleni harc érve alatt támadták a népi demokrácia intézményeit, később már ezt a jogcímet is elhagyták, és minősíthetetlen hangon rágalmazták a rendszert. Egyes lengyel lapok polgári elemekkel kacérkodnak, és azt követelik, hogy számolják fel a régi kommunista jelszavakat, mint amilyen a szocializmus építése, a világ proletárjainak egysége – írja a Pravda.
A varsói rádió nem foglalkozott részletesen a szovjet delegáció látogatásával. Röviden ismertette a kiadott kommünikét és közölte, hogy a Központi Bizottság ma folytatja ülését. Ezenfelül beszámolt arról, hogy munkások részvételével megtartott ifjúsági gyűlések egész során határozatokat hoztak, amelyben a demokrácia kiterjesztését, a liberalizálódási folyamat fenntartását követelték, és amelyben támogatásukról biztosították Gomulkát. A varsói rádió kommunikátora rámutatott arra, hogy küzdelem folyik a Lengyel Kommunista Pártban a régi és az új irányzat között. Az új irányzat az élet minden ágazatában demokratizálására törekszik, a régi irány a jelenlegi helyzet fenntartását kívánja. A kommunikátor hangsúlyozta, hogy a lengyel nép a demokratizálás folytatását követeli tekintet nélkül azokra a törekvésekre, amelyek fel akarják tartóztatni ezt a fejlődést.

Belgrád jelentése szerint a magyar kommunista delegáció Belgrádban tárgyal. A jugoszláv fővárosban egyébként mára várják a román kormány- és pártdelegáció érkezését. Egy hivatalos jelentés szerint a bukaresti kormány javaslatot tett a jugoszláv-román kultúrkapcsolatok további elmélyítésére. Jugoszlávia a javaslathoz elvben hozzájárult. Az új kulturális egyezményt valószínűleg a most következő tárgyalásokon írják alá.

Budapesten Kónya Albert oktatásügyi miniszter bejelentette, hogy az egyetemeken megszüntetik az orosz nyelv kötelező oktatását. A diákok a jövőben saját maguk választhatják meg, hogy milyen nyelven tanulnak. A testnevelés a jövőben szabadon választott tantárgy lesz, amelynek látogatása nem lesz kötelező. Felülvizsgálják a honvédelmi oktatást is.
Kónya Albert bejelentését megelőzően a Szabad Ifjúság hosszabb cikkben ismertette a diákság követeléseit, amelyekben az említett reformok is benne foglaltattak. A Szabad Ifjúság megjegyezte, hogy 1848 dicső napjaira emlékeztetnek azok a harcok, amelyek most folynak az egyetemen.
A budapesti kormány részéről tegnap közölték azt is, hogy a jövőben a nyugati országokba is kiküldenek ösztöndíjasokat, és újból életre keltik a külföldi magyar kollégiumokat, magyar intézeteket, sőt a nyugati egyetemek egy részén lévő magyar tanszékeket és lektorátusokat is.

Moszkvában tegnap írták alá azt a deklarációt, amely megszünteti a Japán és a Szovjetunió között fennálló hadiállapotot és helyreállítja a diplomáciai kapcsolatokat. A deklarációban a Szovjetunió ígéretet tett arra, hogy egy később megvitatandó békeszerződés aláírása után visszaad Japánnak két dél-kurili szigetet, Habomait és Shikotant, amelynek átengedését már a londoni tárgyalásokon is megígérte. A Szovjetunió kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy szabadon engedik és hazatelepítik a japán hadifoglyokat, lemond minden jóvátételi kötelezettségéről, és támogatni fogja Japán felvételi kérelmét az Egyesült Nemzetek Szervezetébe. A japán delegáció ma délelőtt visszautazott Tokióba.

New Yorkban az ENSZ Biztonsági Tanácsa meghallgatta Jordánia és Izrael képviselőjét a napirendre tűzött panaszok ügyében. A jordániai küldött ismertette a legutóbbi határincidensek történetét, és a felelősséget valamennyi esetben Izraelre hárította. Felkérte a Biztonsági Tanácsot, hogy döntsön a gazdasági és diplomáciai szankciók alkalmazása mellett Izraellel szemben. Ezt azzal indokolta, hogy jordániai felfogás szerint nem egyszerű határincidensekről, hanem izraeli agresszióról van szó. Izrael képviselője csupán rövid nyilatkozatot olvasott fel arra hivatkozva, hogy Izrael állandó ENSZ-küldöttje tanácskozások végett Tel-Avivban tartózkodik. Hangoztatta, hogy az igen súlyos határincidensekért minden egyes esetben Jordánia a felelős, mint kezdeményező. Izrael készen áll arra, hogyha Jordánia hajlandó végét vetni az Izrael elleni támadásoknak, a maga részéről minden szavatosságot megad a béke helyreállítására a határvidéken. A Biztonsági Tanács ezután a jövő hétre napolta el a vita folytatását. Az elnöki tisztet betöltő francia küldött felszólította Izraelt és Jordániát, hogy őrizze meg nyugalmát.

Fauzi egyiptomi külügyminiszter repülőgépen visszatért Kairóba. New Yorkból való elutazása előtt kijelentette, hogy Egyiptom mindent elkövet a szuezi probléma megoldására. Véleménye szerint a szuezi kérdésben előterjesztett egyiptomi javaslatok alkalmasak a további tárgyalások felvételére. Francia részről kétségbe vonták Fauzi kijelentését, hogy az egyiptomi javaslatok tárgyalási alapul szolgálhatnak.

Kedves hallgatóink, körképet adtunk a nemzetközi helyzetről. Legközelebb 13 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-20 12:00
Hossz0:10:06
Cím12:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3