11:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 20. 11:00 ● 10:19

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövidhullámon.

Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk! Tárogatónk 11 órát jelez.

Tárogató

Kedves hallgatóink! Most a szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyel fővárosból az éjszaka folyamán és a hajnalban érkezett jelentésekből fény derül a tegnapi drámai nap eseményeire. A Lengyel Kommunista Párt Központi Bizottsága tegnap délelőtt beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, valamint Spychalskit, Loga-Sowinskit és Kliszkót, akik az elmúlt években Gomulkával együtt hosszú évekig szenvedtek börtönben. A Központi Bizottság ezután rátért a napirend pontjaira, amikor a tárgyalásokat váratlan esemény zavarta meg. Hruscsov, a Szovjet Kommunista Párt első titkára, Molotov, volt külügyminiszter, továbbá Mikojan és Kaganovics helyettes miniszterelnök kíséretében váratlanul a lengyel fővárosba érkezett, és megjelent a Központi Bizottság ülésén.
Ben, a Monde tudósítója Hruscsov váratlan megjelenésének előzményeiről írva azt az értesülést közli, hogy Moszkva csütörtökön fölhívta a Lengyel Kommunista Párt vezetőségét, azonnal menesszen küldöttséget a szovjet fővárosba. A lengyel politbüro a meghívást elutasította, és indokolásképpen a Központi Bizottság küszöbön álló ülésére hivatkozott. A lengyel politbüro ellenjavaslatában találkozót indítványozott a két ország kommunista pártjainak vezetői között a Központi Bizottság ülése után.
A Politika nevű jugoszláv lap tudósítása szerint Ochab, a párt első titkára a Központi Bizottság tegnapi ülésén akkor jelentette be Hruscsov és társainak megérkezését, amikor a bizottság előtt a Szovjet Kommunista Párttal való kapcsolatok kerültek szóba. A párt politbürója azt javasolta a Központi Bizottságnak, hogy ezeket a kapcsolatokat a jövőben a teljes egyenlőség alapján fejlesszék tovább. Lapota, Gomulka egyik ellenfele azonnal ellenvetést tett, és azt indítványozta, hogy a politbüró javaslata feletti szavazást halasszák el. A szovjet vezetők megérkezése után a Központi Bizottság felfüggesztette tanácskozásait. Tárgyalások indultak meg a szovjet delegáció tagjaival. A tanácskozásokban Gomulka is részt vett.
A tegnapi ülésen a Központi Bizottságnak döntenie kellett volna a politbüró új összetételéről is. Az új listán hír szerint nem szerepelt Rokossowski, Lengyelország szovjet nevelésű és szovjet állampolgár nemzetvédelmi minisztere, valamint több más, az ortodox kommunizmus híveiként számon tartott vezető. A névsor élén Cyrankiewicz miniszterelnök és az ugyancsak a liberalizálódási folyamat híveként nyilvántartott Rapacki külügyminiszter neve áll. A lista felsorolta továbbá Gomulka és Loga-Sowinski nevét, mint a politbüró javasolt új tagjait.
Gurson, a New York Times tudósítója ma reggeli jelentésében arról ad hírt, hogy a szovjet küldöttség elsősorban ennek az új vezetőségnek a megalakulását akarja megakadályozni. Hruscsov azt kívánja, hogy a lengyelországi Kommunista Párt szovjetbarát elemeit ne zárják ki a vezetőségből. A New York Times értesülése szerint Hruscsov a nagyobb nyomaték kedvéért katonai erőket vonultatott fel a lengyel főváros körül, amelyeknek élén Rokossowski áll.
Varsóban a szovjet vezetők megérkezése nagy feltűnést okozott. A lakosság tegnap a késő esti órákig rádiója mellett ült, és a hivatalos közleményekre várt. A város külső képe semmit sem árult el a szokatlan eseményekről. Az este folyamán mindössze egy nagygyűlés volt, a Technológiai Főiskola növendékei gyűltek össze, és hosszasan kérdezték Gomulkát, a Központi Bizottság új tagját.
A brit és a francia sajtó ma reggel már megjegyzéseket fűz a varsói fejleményekhez. A londoni Times szerint a lengyel közvélemény jelentős része Gomulka visszatérésétől azt várja, hogy az ország függetlenítheti magát Moszkvától, és megindulhat az út a belső szabadság és a demokrácia növelésére is. Ilyen körülmények között van valami baljós a szovjet küldöttség Varsóba érkezésében. Moszkva csak néhány héttel ezelőtt küldött körlevelet a kelet-európai kommunista kormányoknak, amelyekben óvva intette a kommunista vezetőket, hogy ne menjenek túl messze nemzeti törekvéseik terén. A szovjet vezetők nyilvánvalóan biztosítékokat kívánnak Varsóban, hogy Lengyelország valóban nem megy túl messze a nemzeti függetlenség útján. A Daily Telegraph szerint a sztalinisták eltűnése a Lengyel Kommunista Párt vezetőségéből újabb indítékokat adna a kelet-európai országok függetlenségi törekvéseiben. A párizsi Figaro szerint Hruscsov váratlan varsói megjelenésével le akarja lassítani a lengyelországi liberalizálódási folyamatot. Hasonló véleményen van a párizsi Franc-Tireur is. Az Aurore megjegyzi, hogy Moszkva nyilvánvalóan meg akarja tartani a diktátor szerepét Kelet-Európában, és csökkenteni akarja a nemzeti kommunista irány befolyását Lengyelországban.
Ma a reggeli órákban a szovjet politbüro küldöttsége és a lengyel kommunista vezetők közti varsói tárgyalásokról rövid hivatalos közleményt adtak ki. Eszerint a Lengyel Kommunista Párt a közeljövőben küldöttséget meneszt Moszkvába a Szovjetunió és Lengyelország közti politikai és gazdasági együttműködés problémáinak megvitatására, és a két ország kommunista pártjai közti barátság megerősítésére.
Egy most érkezett hír szerint a szovjet küldöttségnek nem egészen 24 órás varsói tartózkodása után ma a kora reggeli órákban visszatért Moszkvába.

Budapest. A lengyelországi Kommunista Párt Központi Bizottságának délelőtti üléséről és az ott hozott határozatokkal a budapesti Rádió kommentátora is foglalkozott. Bejelentette, hogy a magyar közvélemény, amely már hosszabb idő óta mély rokonszenvvel figyeli a lengyel kommunisták élenjáróinak, a lengyel népnek következetes küzdelmét a szektarianizmus, a sztalinizmus gazdasági, politikai, erkölcsi maradványainak minél gyökeresebb felszámolásáért, örömmel üdvözli a lengyelországi Központi Bizottság plénumának eddigi eredményeit. Már a bejelentett személyi döntések is, mindenekelőtt Gomulka és mások visszatérése a Központi Bizottságban, elevenen mutatják, hogy a lengyel kommunisták pártja előrehaladó útján nem riad vissza a feltétlenül szükséges személyi konzekvenciák levonásától sem.

Belgrád. A jugoszláv fővárosban megkezdték az előkészületeket a romániai Kommunista Párt és a kormány küldötteiből álló bizottság ünnepélyes fogadására. Politikai megfigyelők szerint a jugoszláv fővárosban nagyobb súlyt fektetnek a kormányközi, mint a pártközi megbeszélésekre. Ez abban is kifejezésre jutott, hogy a belgrádi közvélemények a római küldöttség tagjainak felsorolásánál az egyes tagoknak nem a pártban, hanem a kormányban betöltött tisztségeit sorolták föl.

Washington. Bulganyin, szovjet miniszterelnök újabb üzenetben fordult Eisenhower elnökhöz. Az üzenetet a szovjet nagykövetség egyik vezető tisztviselője tegnap este nyújtotta át Dulles külügyminiszternek. Dulles közölte, hogy az üzenet szövegének fordítása vasárnapra készül el.

Moszkva. Japán és a Szovjetunió miniszterelnöke tegnap megállapodást írt alá, amely megszünteti a két ország közötti hadiállapotot, és a jó szomszédság, valamint a kereskedelmi kapcsolatok kialakulását jelenti be. A megállapodásban a Szovjetunió ígéretet tesz arra, hogy egy később megvitatandó békeszerződés aláírása után visszaadja Japánnak a második világháború utolsó szakaszában elfoglalt és azóta birtokában tartott két dél-kurili szigetet, Habomait és Shikotant. A közös nyilatkozat a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról is dönt. A Szovjetunió kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy hazaküldi a még mindig visszatartott japán hadifoglyokat, és lemond minden jóvátételi követeléséről, amelyet korábban Japánnal szemben támasztott.

New York. Fauzi egyiptomi külügyminiszter repülőgépen visszatért Kairóba. New Yorkból való elutazása előtt kijelentette, hogy Egyiptom mindent elkövet a szuezi probléma megoldására. Véleménye szerint a szuezi kérdésben előterjesztett egyiptomi javaslatok alkalmasak a további tárgyalások felvételére. Francia részről kétségbe vonták Fauzi kijelentését, hogy az egyiptomi javaslatok tárgyalási alapul szolgálhatnak. Francia vélemény szerint minden további tárgyalás céltalan mindaddig, amíg Egyiptom új indítványokat nem tesz. Hoyer-Millar, a brit külügyminisztérium új adminisztratív vezetője ugyancsak kijelentette, hogy Anglia akkor hajlandó felvenni a tárgyalásokat Egyiptommal, ha a kairói kormány megfelelő garanciákat nyújt a hajózás szabadságának biztosítására a Szuezi-csatornában.

Kedves hallgatóink! Híreink közlését befejeztük. Legközelebb egy óra múlva mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-20 11:00
Hossz0:10:19
Cím11:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3