21:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 22. 21:00 ● 10:24

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja, a 16, 19 és 41 méteres rövidhullámon. Kedves Hallgatóink!
Pontos időjelzést adunk. Tárogatónk 21 órát jelez.

Tárogató

Most a Szabad Magyarország Hangjának Hírszolgálata következik.

Varsó. A lengyelországi kommunista párt Politbüroja Gomulka első titkár vezetésével ma rendkívüli ülést tart, amelynek napirendjén Rokosszovszkij szovjet tábornok ügye szerepel. Rokosszovszkijt, aki formailag még tagja a kormánynak, és a lengyel hadsereg főparancsnoka, tegnap kibuktatták a Politbüroból. A lengyel parlament közjogi bizottsága jóváhagyta az új választójogi törvényjavaslatot. A javaslat legfőbb újítása, hogy kötelezővé teszik a titkos szavazást, több képviselőt jelölnek, mint ahányat a parlamentbe küldenek, és így a szavazóknak módja lesz több jelölt között választani. A szavazás már a javaslat értelmében a jelölést végző politikai szervezetek és az újságírók is jelen lehetnek. A bizottság jóváhagyása után most a javaslat a parlament plénuma elé kerül. A varsói rádió jelentése szerint egymást követik a tömeggyűlések a lengyel fővárosban. Ezeken az gyűléseken a demokratizálás folytatását követelik, és támogatásukról biztosítják Gomulkát, valamint a párt új vezetőségét. A varsói rádió külön is kiemelte az egyik határozatot, amelyet a vezérkar katonai történeti osztálya hozott. Az ülésen résztvevő magas rangú katonák melegen üdvözlik Gomulkát, valamint a központi bizottság új tagjait, és annak a meggyőződésüknek adnak kifejezést, hogy az új párt vezetősége az élet minden ágában, így a hadseregben is végrehajtja a demokratizálást. Szczecin, német nevén Stettin lengyel város munkássága tömeggyűlést tartott, amelyen a Szovjetunióban visszatartott lengyel állampolgárok azonnali repatriálását követelték. A gyűlésről a lengyel rádió is tudósítást adott. A munkásság továbbá fölszólította a Pravda nevű szovjet lap szerkesztőségét, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot a lengyel sajtóra szórt rágalmakért. A gyűlésre a stettini kommunista párt minden szervezete teljes számban kivonult. Poznanban a bíróság ideiglenesen szabadlábra helyezte a poznani perek három vádlottját. A bíróság továbbá a jelenleg folyamatban lévő pert november hatodikára napolta el. Döntöttek arról is, hogy további tanúkat hallgatnak ki.
Ben a Monde tudósítója, ma esti jelentésében beszámolót közöl arról, hogyan akarja átalakítani az új rezsim Lengyelországot. Mint ismeretes a lengyel Politbüro máris összeült, hogy megvizsgálja Rokosszovszkij tábornagy ügyét, aki a lengyel hadsereg parancsnoka és a kormány hadügyminisztere. Varsóban lehetségesnek tartják, hogy Gomulka nem akarván végleg szakítani Moszkvával, egyelőre meghagyja Rokosszovszkijt főparancsnoki állásában. A lengyel fővárosban mindezek ellenére nem titkolják, hogy a Moszkva és Varsó közötti viszonyban az elkövetkezendő hónapokban sok nehézség merül majd fel. Rövidesen napirendre kerül az országban állomásozó szovjet csapatok kérdése is. A lengyel közvélemény el van szánva arra, hogy nem tűri tovább a szovjet csapatok jelenlétét. Kérdés azonban, hogy Moszkva hajlandó-e feláldozni a Németország felé vezető összekötő vonalait. Varsói politikai körökben hangoztatják, hogy Gomulka nem kívánja felszámolni a szovjet-lengyel barátságot, a két ország közti viszonyt azonban az egyenlőség alapjára akarja helyezni. Nem számolnak azzal sem, hogy Lengyelország elhagyja a kommunista tábort. Varsó azonban jó kapcsolatokat akar kiépíteni Nyugat felé, és esetleg elfogadná az amerikai segítséget is, amennyiben azt nem kötik politikai feltételekhez. A sztálinisták kizárását a Politbüroból jelentős tisztogatások követik majd a kormányban, és a szakszervezet vezetőségében. A kormányban bekövetkező személycserékre már az országgyűlés holnap kezdődő ülésszaka alatt sor kerülhet. Jelentős változásokra számítanak a választási törvény tervezetében, és az öt éves tervben. Varsóban feltételezik, hogy Gomulka programja a parasztságot a termelés növelésére ösztönzi majd. Lehetséges, hogy a változások nem járnak következmények nélkül az állam, és az egyház közötti viszonyban. A varsói tömeggyűléseken máris több olyan felirat volt látható, amelyeken Wyszynski bíboros szabadon bocsátását követelték.

Berlin. Kommunista kínai forrásból szerzett értesülés szerint a pekingi kormány arra intette Moszkvát, hogy ne alkalmazzon megtorlást Lengyelországgal szemben. Kelet-berlini kommunista kínai körök nyilvánosságra hozták azt is, hogy a kommunista kínai kormány figyelmeztetését szombaton az éjszakai órákban közvetítették a szovjet kormánynak. A kommunista kínai vezetők nyíltan tudtára adták a Kremlnek, hogy minden Lengyelország elleni megtorlóakció szakadást idézne elő a kommunista világban.

Belgrád. A jugoszláv sajtó és a rádió feszült figyelemmel kíséri a varsói eseményeket. A jugoszláv rádió beszámol hallgatóságának a szovjet-lengyel tárgyalásokról, és a szovjet küldöttség elutazásáról is. A zágrábi rádió idézte a Zycie Warszawy lengyel lap nyilatkozatát, amely szerint a lengyel nép félretolja az útból a demokratizálásnak útjába álló személyeket. A zágrábi rádió hosszasan ismertette, hogy Magyarországon mily rokonszenvvel figyelik a lengyel kommunisták küzdelmét a múlt politikájának felszámolására. A jugoszláv rádióállomás hírmagyarázója szerint Lengyelországon és Magyarországon folytatni kell a küzdelmet a reakciós, visszahúzó erők ellen. A Politika beszámolót közölt azokról a híresztelésekről is, amelyek szerint szovjet csapatmozdulatok voltak Lengyelországban. A belgrádi rádió hosszasan ismertette Gomulka beszédét és sajtószemlét közölt a lengyel lapokból, valamint a lengyel sajtónak a Pravda támadó cikkére adott válaszából.
Belgrádban egyébként ma megkezdődtek a politikai tanácskozások Tito és a román kommunista vezetők között. A román küldöttséget Gheorghiu-Dej, a párt első titkára valamint Stoica miniszterelnök vezeti. Jugoszláv részről Tito mellett Kardejl helyettes miniszterelnök Gosnjak hadügyminiszter és Popovic külügyminiszter vesz részt a tárgyalásokon. Hivatalos jelentés szerint a tanácskozások célja az, hogy normálissá tegyék a két párt és a két ország közti kapcsolatokat. Tito és a román kommunista vezetők között hír szerint szóba kerülnek a lengyelországi események is. A magyar küldöttség ma ugyancsak folytatta tárgyalásait a jugoszláv vezetőkkel. Jugoszláv részről Rankovic vezette a tanácskozásokat, amelyek valószínűleg még ma véget érnek. A magyar küldöttség egyhetes jugoszláviai tartózkodásáról előreláthatólag még az esti órákban hivatalos közleményt adnak ki.

Párizs. Mollet francia miniszterelnök Pineau külügyminiszterrel és Bourgés-Maunoury hadügyminiszterrel ma az Athos nevű hajó lefoglalásáról tárgyalt. Az Athos - mint annak idején jelentettük - fegyvereket szállított az algériai lázadóknak. A fegyvereket Alexandria kikötőjében egyiptomi katonák rakodták be. A francia fővárosban nem tartják kizártnak, hogy Franciaország az egyiptomi fegyverszállítások miatt esetleg panaszt emel az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

Párizs. A francia kormány megszakította a tárgyalásokat Marokkóval a két ország közti kapcsolatok rendezésére. A tárgyalások megszakítását Párizsban azzal indokolták, hogy a marokkói hatóságok az Algériai Nemzeti Fölszabadítási Front vezetőinek marokkói látogatása alkalmával nyíltan az algériai felkelők mellé álltak. A marokkói szultán ma Tuniszba repült, hogy Burgiba tuniszi miniszterelnökkel megbeszéléseket folytasson az algériai helyzetről.

London. A brit alsóház több hónapos nyári szünet után holnap megkezdi őszi ülésszakát. Politikai megfigyelők éles összecsapásokra számítanak a szuezi problémában, amelyben továbbra is ellentétek vannak a kormánypártok és az ellenzék között.

Strasbourg. Hope angol külügyi államtitkár az Európa Tanács közgyűlésének gazdasági vitájában kijelentette, hogy Nagy-Britannia nem csatlakozik ugyan az Európai Közös Piachoz, de hajlandó részt venni a közös szabadkereskedelmi terület kialakításában. Hope a brit döntést azzal indokolta meg, hogy Anglia a brit államközösség többi országával fennálló kötelezettségei miatt nem vehet részt a Közös Európai Piac szervezetében. A nyugat-európai küldöttek megelégedéssel fogadták azt a brit döntést, hogy Nagy-Britannia feltételekkel bár, de részt vesz az európai szabadkereskedelmi terület kialakításában.

Kedves Hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 22 órakor mondunk híreket.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja!

Információk

Adásba került1956-10-22 21:00
Hossz0:10:24
Cím21:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3