Kiáltvány! Mindszenty bíboros hercegprímást azonnal engedjék szabadon, rehabilitálják, nyújtsanak neki teljes értékű elégtételt!

1956. október 27. 0:35 ● 05:10

Fábián Károly
00:00 00:00

A műsor leirata

Mindszenty bíboros hercegprímást azonnal engedjék szabadon, rehabilitálják, nyújtsanak neki teljes értékű elégtételt! Mindszenty bíboros szóljon a magyar néphez!

Mindszenty bíboros azonnali szabadon bocsátását, rehabilitálását követeli a magyar nép! Szerte az országban mindenütt, városon és falun óriási tömegek tüntetnek Mindszenty hercegprímás mellett. A magyar nép nem tűri, hogy az ország főpapját a kommunisták jogtalanul fogva tartsák. Mindszenty bíborost nyolc évvel ezelőtt a rendszer a magyar nép nevében hurcolta el és ítélte életfogytiglani börtönre. Hazaárulónak, a nép ellenségének kiáltotta ki őt, aki Istenért, egyházért, hazánk szabadságáért, a magyar nép legszentebb jogaiért harcolt. A magyar nép most, amikor hosszú elnyomatása után újra megszólal, minden erejét összeszedve tiltakozik a nevében jogtalanul kimondott gyalázatos ítélet ellen. A magyar nép tudja, hogy Mindszenty bíboros minden időben a nép mellett állt, a nép jogaiért küzdött, bátran hirdette:
"Hogyha bárkinek vele született jogait - amilyenek: jog az élethez, az emberi méltósághoz, a személyes szabadsághoz, a vallás szabad gyakorlásához, a magántulajdonhoz és így tovább - vagy törvényes úton szerzett jogait, akár egyes emberek, akár egyes emberi közületek, akár magának az államnak képviselői, igazságtalanul csorbítják, vagy éppen elveszik, a magyar püspökök kötelességszerűen felemelik tiltakozó főpásztori szavukat és rámutatnak, hogy az említett jogokat nem egyes emberek, nem is egyes emberi közületek, sőt nem is az állam képviselői adták, hanem maga az Isten. Ezek az emberi jogok változatlanok, tehát mindig köteleznek, és így most is érvényesülniük kell."
A magyar nép tisztában van azzal, hogy Mindszenty bíboros szavai, az államhatalom jogtalan bitorlói ellen irányulnak. A magyar hercegprímás az egyház tanítását hangoztatva leszögezte: nincs hatalom, csak az Istentől. Az Isten akarata, hogy a népek rendezett állami életet éljenek, az Isten akarata, hogy legyen államhatalom és legyen annak tekintélye. Az Isten akarata, hogy az államhatalom birtokosai a nép megbízásából, illetve jóváhagyásával kormányozzanak. De nem téves elgondolásaik, hibás világnézetük, elképzeléseik, hanem az emberi természetbe írt isteni törvények szerint. Ezek az isteni törvények nyíltan kimondják, hogy az embernek joga van a szabadsághoz, joga van a magántulajdonhoz, joga van a családi élethez, joga van részt venni a közélet irányításában, joga van gyermekei neveléséhez, joga van gyermekeit olyan iskolába küldeni, ahol a szülők igényeinek megfelelően nevelik őket. Az a rendszer, illetve kormány, mely szembefordul ezekkel az isteni törvényekkel, elveszti uralkodási jogát, rabszolgatartó zsarnokká válik. Ennek a zsarnokságnak áldozata Magyarország több mint tíz esztendeje. A kommunista rendszer nem csak legszentebb emberi jogainkat tiporta el, hanem azok bátor hirdetőjét és védelmezőjét, Mindszenty bíborost is börtönbe vetette. Ma, amikor a magyar nép hosszú szenvedése és elnyomatása után jogait követeli, nem tűrheti, hogy jogainak legbátrabb szószólója, védelmezője a kommunisták fogságában sínylődjék. Mindszenty bíboros egészségileg, szellemileg, lelkileg törhetetlen jellemével legalkalmasabb arra, hogy a szabadságért folyó nagy küzdelemben a magyar nép szellemi és lelki irányítója legyen. A magyar nép Mindszenty bíborost akarja hallani! Azonnali szabadon bocsátását, teljes értékű rehabilitálását követeli! Mindszenty bíboros térjen vissza Esztergomba, vegye át a Magyar Katolikus Egyház kormányzását! A kormány ne kétes ígéretekkel, hanem tényekkel bizonyítsa be, hogy hajlandó az igazság és a jog útjára lépni! Azonnal engedje ki fogságából és rehabilitálja Mindszenty bíborost! Nyújtson teljes értékű elégtételt az ártatlanul szenvedő magyar hercegprímásnak!

Kedves hallgatóink, kiáltványunkat hallották. Mindszenty bíboros hercegprímást azonnal engedjék szabadon és rehabilitálják! Mindszenty bíboros szóljon a magyar néphez!

Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja.

Információk

Adásba került1956-10-27 0:35
Hossz0:05:10
CímKiáltvány! Mindszenty bíboros hercegprímást azonnal engedjék szabadon, rehabilitálják, nyújtsanak neki teljes értékű elégtételt!
MűsorkategóriaFelhívás
Ismétlések
1956-10-27 0:35
SzerkesztőFábián Károly
Műsor letöltése MP3