07:00 óra. Hírszolgálat

1956. október 20. 7:00 ● 09:55

00:00 00:00

A műsor leirata

Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövidhullámon. Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk: tárogatónk 7 órát jelez.

Tárogató

Kedves hallgatóink, most a szabad Magyarország hangjának Hírszolgálata következik. Fontosabb híreink egy mondatban.

Hruscsov a szovjet politbüró kiküldöttségének élén Varsóba érkezett a Lengyel Kommunista Párt Központi Bizottságának ülésére. A lengyel fővárosban a szovjet küldöttség megérkezése után feszült figyelemmel várják a további fejleményeket.

A magyar egyetemeken megszüntetik az orosz nyelv kötelező oktatását. A magyar újságírók új törvényt sürgetnek a bírálat szabadságának és az újságírók sérthetetlenségének biztosítására.

Japán és a Szovjetunió miniszterelnöke megállapodást írt alá a két ország közti hadiállapot megszüntetésére.

Rátérünk híreink részletes ismertetésére.

Varsó. A Lengyelországi Kommunista Párt Központi Bizottsága tegnap délelőtt beválasztotta tagjai sorába Gomulkát, valamint Spychalskit, Loga-Sowińskit és Kliszkát, akik az elmúlt években Gomulkával együtt hosszú évekig szenvedtek a börtönben. A Központi Bizottság ezután egy 11 nevet felsoroló listáról lett volna hivatva döntetni, amely megvitatandó tervezetként a politbüró új összetételét tartalmazza. A listán nem szerepel Rokosszovszkij, Lengyelország szovjet nevelésű és szovjet állampolgár nemzetvédelmi minisztere, valamint több más, az ortodox kommunizmus híveként számon tartott vezető. A névsor élén Cyrankiewicz miniszterelnök és az ugyancsak a liberalizálódási folyamat híveként nyilvántartott Rapacki külügyminiszter neve áll, felsorolja továbbá Gomulka ésLoga-Sowiński nevét, mint a politbüró javasolt tagjait. A tervezetként előterjesztett lista megvitatását azonban egy drámai fordulat nyomán felfüggesztették. Mint az esti órákban a Varsóban működő nyugati laptudósítók elsőnek jelentették, a Szovjetunió több vezetője a lengyel fővárosba érkezett. A küldöttségben részt vesz Hruscsov, a szovjet kommunista párt első titkára, Molotov helyettes miniszterelnök, volt külügyminiszter, továbbá Mikojan és Kaganovics helyettes miniszterelnökök. Ben, a Monde tudósítója esti varsói jelentésében beszámolt arról, hogy Hruscsov, Molotov, Mikojan és Kaganovics tegnap délelőtt 11 órakor érkezett meg Varsóba. Előzőleg Moszkva tegnap fölhívta a Lengyel Kommunista Párt politbüróját, hogy azonnal menesszen küldöttséget a szovjet fővárosba. A lengyel politbüró a meghívást elutasította és indokolásképpen a Központi Bizottság küszöbön álló ülésére hivatkozott. A lengyel politbüró ellenjavaslatában egy találkozót indítványozott a két ország kommunista pártjainak vezetői között a Központi Bizottság ülése után. A lengyelországi kommunista vezetőket csak tegnap reggel tájékoztatták arról, hogy a szovjet vezetők Varsóba érkeznek. A lengyel fővárosban az utolsó pillanatig nem tudtak arról, hogy kik lesznek a szovjet küldöttség tagjai. A Központi Bizottságot Ochab első titkár tájékoztatta a szovjet vezetők megérkezéséről. Ezután a Központi Bizottság estére halasztotta el a tanácskozásait. Időközben a lemondásokat már benyújtott poltibüró-tagok megkezdték tanácskozásaikat Hruscsovval és a szovjet küldöttség többi tagjával. Lengyel részről Gomulka is részt vesz a tárgyalásokon. A Monde tudósítójának jelentését mindenben megerősítik a nyugati hírközlő irodák értesülései. Ma a hajnali órákban a szovjet politbüró küldöttsége és a lengyel kommunista vezetők közti varsói tárgyalásokról rövid hivatalos közleményt adtak ki. Eszerint a Lengyel Kommunista Párt a közeljövőben küldöttséget meneszt Moszkvába a Szovjetunió és Lengyelország közti politikai és gazdasági együttműködés problémáinak megvitatására és a két ország kommunista pártjai közti barátság megerősítésére. Grundon, a New York Times varsói tudósítója a lap ma reggeli számában arról ad hírt, hogy Hruscsov a lengyelországi kommunistákkal szemben támasztott követeléseit a Varsó körül összevont katonai erőkkel tette nyomatékosabbá. Hruscsov azt kívánja, hogy a Lengyelországi Kommunista Párt szovjet-barát elemeit ne zárják ki a vezetőségből. Hruscsov röviddel Varsóba érkezése után ultimátumot nyújtott át a Lengyel Kommunista Párt vezetőségének, amelyben lényegében a politbüró eddigi összetételének megtartását kívánja. Időközben Rokosszovszkij szovjet tábornagy, a lengyel hadsereg főparancsnoka csapatokat vont össze a főváros körül.

Budapest. Kónya Albert, a budapesti kormány oktatásügyi minisztere bejelentette, hogy az egyetemeken megszüntetik az orosz nyelv kötelező oktatását. A diákok a jövőben saját maguk választhatnak, hogy milyen nyelven tanulnak. A testnevelés a jövőben szabadon választott tantárgy lesz, amelynek látogatása nem lesz kötelező. Felülvizsgálják a honvédelmi oktatást is. Kónya Albert bejelentését megelőzően a szabad ifjúság hosszabb cikkben ismertette a diákság követeléseit, amelyekben az említett reformok is bent foglaltattak. A szabad ifjúság megjegyezte, hogy 1848 dicső napjaira emlékeztetnek azok a harcok, amelyek most folynak az egyetemen. A budapesti kormány részéről tegnap közölték azt is, hogy a jövőben a nyugati országokba is kiküldenek ösztöndíjasokat és újból életre keltik a külföldi magyar kollégiumokat, magyar intézeteket, sőt a nyugati egyetemek egy részén lévő magyar tanszékeket és lektorátusokat is. A Magyar Újságíró Szövetség Kulturális és Kritikai Osztálya tegnapi ülésén határozatot hozott, amelyben az újságírók új törvényt sürgetnek a bírálat teljes szabadságának és az újságírói sérthetetlenség biztosítására a sajtóban. Az újságírók táviratot küldtek magyarországi Kommunista Párt politbürójának. A táviratban üdvözlik a magyar és jugoszláv kommunista pártok közötti tárgyalások sikerét és Nagy Imre újrafelvételét a Magyar Dolgozók Pártjába. A Hazafias Népfront elhatározta, hogy olcsó kiadványok keretében az olvasóközönség rendelkezésére bocsájtja a Petőfi és a Kossuth Körben, valamint az Írószövetségben elhangzott viták anyagát. A legérdekesebb felszólalásokat 60 000 példányban nyomtatják ki.

Washington. Bulganyin szovjet miniszterelnök újabb üzenetben fordult Eisenhower elnökhöz. Az üzenetet a szovjet nagykövetség egyik vezető tisztviselője tegnap este nyújtotta át Dulles külügyminiszternek. Dulles közölte, hogy az üzenet szövegének fordítása vasárnapra készül el.

Moszkva. Japán és a Szovjetunió miniszterelnöke tegnap megállapodást írt alá, amely megszünteti a 2 ország közötti hadiállapotot és a jó szomszédság, valamint a kereskedelmi kapcsolatok kialakulását jelenti be. A megállapodásban a Szovjetunió ígéretet tett arra, hogy egy később megvitatandó békeszerződés aláírása után visszaadja Japánnak a II. világháború utolsó szakaszában elfoglalt és azóta birtokában tartott két dél-kurili szigetet, Habomait és Shikotant. A közös nyilatkozat a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról is dönt. A Szovjetunió kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy hazaküldi a még mindig visszatartott japán hadifoglyokat és lemond minden jóvátételi követelésről, amelyet korábban Japánnal szemben támasztott.

New York. Fauzi, egyiptomi külügyminiszter repülőgépen visszatért Kairóba. New Yorkból való elutazása előtt kijelentette, hogy Egyiptom mindent elkövet a szuezi probléma megoldására. Véleménye szerint a szuezi kérdésben előterjesztett egyiptomi javaslatok alkalmasak a további tárgyalások felvételére. Francia részről kétségbe vonták Fauzi kijelentését, hogy az egyiptomi javaslatok tárgyalási alapul szolgálhatnak. Francia vélemény szerint minden további tárgyalás céltalan mindaddig, amíg Egyiptom új indítványokat nem tesz. Hoyer-Millar, a brit külügyminisztérium új adminisztratív vezetője ugyancsak kijelentette, hogy Anglia akkor hajlandó felvenni, felvenni a tárgyalásokat Egyiptommal, ha a kairói kormány megfelelő biztosítékokat nyújt a hajózás szabadságának biztosítására a Szuezi-csatornában.

Algére. A francia hatóságok közlése szerint az Athos nevű hajó, amely fegyvereket szállított az algériai lázadóknak, az egyiptomi kormány tulajdona. Az Athos rakományát Alexandriában vette föl. A hajót a francia flotta egységei a Földközi-tenger nyugati medencéjében tartóztatták.

Kedves hallgatóink, most összefoglaljuk legnevezetesebb híreinket.

Hruscsov a szovjet politbüró küldöttségének élén Varsóba érkezett a Lengyel Kommunista Párt Központi Bizottságának ülésére. A lengyel fővárosban a szovjet küldöttség megérkezése után feszült figyelemmel várják a további fejleményeket.

A magyar egyetemeken megszüntetik az orosz nyelv kötelező oktatását.

Kedves hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 1 óra múlva mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a szabad Magyarország hangja.

Információk

Adásba került1956-10-20 7:00
Hossz0:09:55
Cím07:00 óra. Hírszolgálat
MűsorkategóriaHírszolgálat
Műsor letöltése MP3