András Károly

Egyetemi tanulmányait Budapesten és Prágában végezte, később a New York-i Columbia Egyetemen szerzett diplomát politológiából. Diákkorában részt vett a felvidéki katolikus reformmozgalomban, szerkesztője volt a Prohászka Körök Új Élet című folyóiratának.

1945-től Németországban (Münchenben) és egy ideig az Amerikai Egyesült Államokban élt. 1951 áprilisától 1988. december végéig a Szabad Európa Rádió foglalkoztatta. A SZER legaktívabb munkatársai közé tartozott. Először a New York-i szerkesztőségben dolgozott, majd 1957 májusától a müncheni szerkesztőségbe került. 1957 júniusában a Magyar Osztály helyettes igazgatójává nevezték ki. A magyar program átszervezését ő irányította az 1956-os forradalom után. Vezetésének köszönhetően, összhangban az amerikai igényekkel, a magyar műsorok részletesebben foglalkoztak a nyugati politikai, társadalmi és kulturális eseményekkel. Az 1960-as évek közepére olyan új műsorrendet alakított ki, amely alapvetően később sem változott meg. 1967 tavaszától a SZER Központi Kutató Osztályának munkatársa, majd 1987. augusztusi nyugdíjazásáig annak helyettes vezetője volt. Ezután 1988. december 31-éig dolgozott még a SZER-nél.

Szakterületei a nemzetiségi kérdés, a szlovákiai magyar kisebbség helyzete, a Duna-völgyi együttműködés, a kelet-nyugati kapcsolatok. Eduard Beneš volt csehszlovák elnök életrajzát és politikai pályáját kutatta: e tárgykörben publikált. Írásait a müncheni Új Látóhatárban, a Katolikus Szemlében, és az Életünkben publikálta. Szerepelt a Nyugati magyar esszéírók antológiájában (Bern, 1986). A SZER történetéről írt tanulmánya a Magyar Szemlében jelent meg. A vele készített életútinterjút az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára őrzi.

Információk

Név

András Károly
Álnév

 

Született

Felsőlászlófalva, 1917. augusztus 20.

Elhunyt

München, 2004. július 9.

Foglalkozása

politológus, tudományos kutató, újságíró  

Műsorújság

Tekintse meg a Szabad Európa Rádió műsorrendjét 1956. október 19. és november 12. között.
Megtekintem