Szabó Zoltán (Spectator, Kövesdi Kálmán)

Egyetemi tanulmányait a Műegyetemen kezdte 1930-ban, majd 1931-1933-ban a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta előbb a bölcsész, végül a jogi karon. 1932-ben a Névtelen Jegyző, majd a Fiatal Magyarság című folyóiratot szerkesztette újságírótársaival. 1937-ben a Válasz szerkesztőbizottságához csatlakozott, majd a Reggel című lap munkatársa lett. Miután 1939-ben Baumgarten-díjat kapott, a Magyar Nemzet újságírója lett és a lapnál elindította a Szellemi honvédelem című rovatot a hazai nemzetiszocialista és nyilas eszmék térnyerésével szemben.
Huszonévesen már a falukutató mozgalom egyik vezéralakja volt, szociográfiai munkáival a magyar társadalom igazságtalanságaira mutatott rá.
1940-ben ösztöndíjasként Franciaországban tanult. 1941-től a Magyar Nemzet irodalmi szerkesztője lett. 1945-ben a Magyar Közlöny szerkesztője, az Írószövetség titkára és a Képes Világ szerkesztője volt. Ugyanekkor a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség országos elnökévé választották és a Valóság című folyóirat egyik elindítója, majd szerkesztőbizottsági elnöke lett.

A második világháborút követően a Nemzeti Parasztpártban vállalt tisztséget, de a kommunista pártvezetéssel való konfliktusa miatt külföldi kiküldetést vállalt. 1947 és 1949 között a párizsi magyar követségen kulturális attaséként dolgozott. 1948-ban Magyarország UNESCO képviselői pozícióját töltötte be.

1949 júniusában Angliába emigrált. Londoni munkahellyel a Szabad Európa Rádió belső munkatársaként dolgozott 1951. augusztus 28. és 1974. június 30. között. Rádiós álnevei: Spectator, Kövesdi Kálmán. Ebben az időszakban, 1954-től a Látóhatár című emigráns lap szerkesztőbizottságához tartozott, majd 1958 és 1963 között az Új Látóhatár főmunkatársa lett. 1956 és 1957 között a londoni Magyar Szót szerkesztette. 1979-ben Angliából Franciaországba költözött és nyugdíjas éveit itt töltötte. 1980-ban Bibó István díjban részesült.

1956-ban a magyar forradalom ügye mellé állt. Október 24-étől a SZER-en keresztül naponta ismertette a budapesti felkelés angol politikai- és sajtóvisszhangját. Gyógyszert, kötszert, ruhát gyűjtött, szolidaritási gyűlések toborzásával igyekezett az angol közvélemény figyelmét felkelteni. November 5-én Iványi-Grünwald Béla történésszel, Kentner Lajos zongoraművésszel és Révai András újságíróval – az Angliában élő magyar származású művészek nevében – táviratot küldött India miniszterelnökének, Nehrunak, hogy a szovjet katonai beavatkozást próbálja befolyásával leállítani. November 7-én részt vett a „Save Hungary Committee" alapításában. Karácsonyra jelent meg a bizottság Magyar Szó című folyóiratának első száma.

Információk

Név

 Szabó Zoltán
Álnév

 Spectator, Kövesdi Kálmán

Született

 Budapest, 1912. jún. 5.

Elhunyt

 Vannes, Franciaország, 1984. aug. 19.

Foglalkozása

 író, újságíró, rádiós szerkesztő

Műsorújság

Tekintse meg a Szabad Európa Rádió műsorrendjét 1956. október 19. és november 12. között.
Megtekintem