Jelmondatok

1956. október 24. 8:23 ● 00:22

00:00 00:00

A műsor leirata

Karhatalom tagjai és pártfunkcionáriusok! A nép oldalán a helyetek! Hazaáruló, aki a nép és a rendszer harcában népe ellen fordul!

Szünetjel